Öğretim Programı

Bir dersin detaylı bilgilerini görüntüleyebilmek için (Örn : Amaçlar, Dersin Öğrenme Çıktıları , Ders İçeriği, Değerlendirme ve AKTS İş Yükü vb.) aşağıdaki tablodan ilgili dersin koduna tıklayınız.

1. Yıl Güz Dönemi
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
ENG 101 İngilizcede Akademik Beceriler I 2 2 3 3
HIST 100 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 4 0 4 4
IUE 100 Akademik ve Sosyal Oryantasyon 0 2 1 1
MMC 101 İletişim Çalışmalarına Giriş 3 0 3 6
POOL 001 GED - Matematik ve Bilgisayar Bilimleri 3 0 3 6
POOL 002 GED - Doğa ve Yaşam Bilimleri 3 0 3 6
SFL 1013 İkinci Yabancı Diller I 2 2 3 4
Toplam : 30
1. Yıl Bahar Dönemi
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
BA 201 Pazarlama İlkeleri 3 0 3 6
ENG 102 İngilizcede Akademik Beceriler II 2 2 3 4
POOL 003 GED - Sosyal Bilimler A: İktisadi Bilimler 3 0 3 6
PRA 110 İkna Edici İletişim 3 0 3 6
SFL 1024 İkinci Yabancı Diller II 2 2 3 4
TURK 100 Türk Dili 4 0 4 4
Toplam : 30
2. Yıl Güz Dönemi
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
BA 320 Tüketici Davranışları 3 0 3 6
MMC 220 İletişim Kuramları 3 0 3 6
POOL 004 GED - Sosyal Bilimler B: İnsan ve Toplum 3 0 3 4
PRA 206 Halkla İlişkilerin İlkeleri 3 0 3 5
PRA 230 Pazarlama İletişimi 3 0 3 5
SFL 201 İkinci Yabancı Diller III 2 2 3 4
Toplam : 30
2. Yıl Bahar Dönemi
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
ELEC 001 Seçmeli Ders I 3 0 3 5
MCS 360 Görsel Teori 3 0 3 5
PRA 204 Reklamcılığın İlkeleri 3 0 3 5
PRA 210 Tüketici İçgörüsü 3 0 3 6
PRA 242 Dijital İletişime Giriş 3 0 3 5
SFL 202 İkinci Yabancı Diller IV 2 2 3 4
Toplam : 30
3. Yıl Güz Dönemi
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
ELEC 002 Seçmeli Ders II 3 0 3 5
PRA 221 Pazarlama İletişimi Araştırmaları 3 0 3 5
PRA 301 Medya Planlama ve Satın Alma 3 0 3 5
PRA 307 İletişimde Yaratıcılık 3 0 3 5
PRA 342 Halkla İlişkilerde Yazım 3 0 3 5
PRA 416 Kurumsal İletişim 3 0 3 5
Toplam : 30
3. Yıl Bahar Dönemi
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
ELEC 003 Seçmeli Ders III 3 0 3 5
ENG 310 İngilizce Temel Konuşma Becerileri 3 0 3 4
POOL 007 GED - İnovasyon ve Girişimcilik 3 0 3 4
PRA 304 Reklam Yazarlığı 3 0 3 5
PRA 309 Halkla İlişkiler Kampanyası 2 2 3 6
PRA 320 Marka İletişimi 3 0 3 6
Toplam : 30
4. Yıl Güz Dönemi
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
ELEC 004 Seçmeli Ders IV 3 0 3 4
ELEC 005 Seçmeli Ders V 3 0 3 4
ENG 410 Kariyer gelişimi için İngilizce 3 0 3 4
POOL 006 GED - Toplumsal Bilinç ve Etik Değerler 3 0 3 4
PRA 435 İletişim Kampanyası Tasarımı 5 2 6 10
ST 204 Staj (4 hafta) 0 0 0 4
Toplam : 30
4. Yıl Bahar Dönemi
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
ELEC 006 Seçmeli Ders VI 3 0 3 4
ELEC 007 Seçmeli Ders VII 3 0 3 5
ELEC 008 Seçmeli Ders VIII 3 0 3 5
PRA 436 İletişim Kampanyası Projesi 5 2 6 12
ST 304 Staj (4 hafta) 0 0 0 4
Toplam : 30
Seçmeli Dersler
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
PRA 100 İletişimde Sunum Becerileri 1 2 3 4
PRA 202 Kişilerarası İletişim 3 0 3 6
PRA 300 Halkla İlişkiler Reklamcılıkta Temel Grafik Uygulamaları I 3 0 3 5
PRA 305 Medya İlişkileri 3 0 3 5
PRA 311 Stratejik Halkla İlişkiler 3 0 3 5
PRA 312 Halkla İlişkiler ve Reklamcılıkta Temel Yapım Uygulamaları 3 0 3 5
PRA 321 Dijital İletişim 3 0 3 5
PRA 330 On kosul Halkla İlişkiler Reklamcılıkta Temel Grafik Uygulamaları II 3 0 3 5
PRA 340 Oyun Sektöründe Pazarlama İletişimi 3 0 3 5
PRA 350 Reklamcılık Yönetimi 3 0 3 5
PRA 360 Kültürlerarası İletişim 3 0 3 4
PRA 370 Marka İletişiminde Yaratıcılık 3 0 3 5
PRA 380 Reklamcılık Tarihi 3 0 3 5
PRA 400 Stratejik Reklam Analizi 3 0 3 4
PRA 402 Siyasal İletişim ve Kamuoyu 3 0 3 5
PRA 410 Reklamda Bilgi Yönetimi 3 0 3 5
PRA 415 Kurum Kültürü 3 0 3 6
PRA 417 Etkinlik Yönetimi 3 0 5 5
PRA 418 Pazarlama Amaçlı Halkla İlişkiler 3 0 3 5
PRA 421 Halkla İlişkilerde Güncel Eğilimler 3 0 3 5
PRA 422 Dijital Medya Stratejileri 3 0 3 4
PRA 424 Reklamcılık ve Tüketici Kültürü 3 0 3 6
PRA 433 Marka İletişiminde Hikayeleştirme 3 0 3 5
PRA 485 On kosul İletişim Ajansı I 4 8 6 9
PRA 486 On kosul İletişim Ajansı II 0 12 6 9
PRA 487 Dijital Medya Planlama 3 0 3 5
PRA 495 Halkla Iliskilerde Proje Analizleri 3 0 3 5
Kısıtlı Seçmeli Dersler
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
PRA 405 İletişim Kampanyası Tasarımı 5 2 6 10
PRA 425 İletişim Kampanyası Projesi 5 2 6 10
PRA 426 Halkla İlişkiler Projesi 3 4 5 12
PRA 498 Bütünleşik Pazarlama İletişimi Projesi 3 4 5 12
Diğer Notlar

Seçmeli Derslerle İlgili Önemli Açıklamalar

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü öğrencileri mezun olabilmek için 8 adet seçmeli ders almakla yükümlüdür.

Seçmeli dersler;

    - 2 adet bölüm dışı seçmeli,

    - 6 adet bölüm seçmelisi,

olacak şekilde alınmalıdır.

GED Dersleriyle İlgili Önemli Açıklamalar:

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü öğrencileri mezun olabilmek için 10 adet GED (Genel Eğitim) dersi almakla yükümlüdür.

GED dersleri;

- 1 adet "Doğa ve Yaşam Bilimleri" alanından,

- 1 adet "Matematik ve Bilgisayar Bilimleri" alanından,

- 1 adet "Sosyal Bilimler-A alanından,

- 1 adet "Sosyal Bilimler-B alanından,

- 4 adet "Sosyal Bilimler-C alanından, (4 adedi sabit GED= MMC 101, MMC 220, MCS 360, PRA 110)

- 1 adet "Toplumsal Bilinç ve Etik Değerler" alanından,

- 1 adet "İnovasyon ve Girişimcilik" alanından alınmalıdır.


PRA 485 ve 486 dersleriyle ilgili önemli açıklamalar

PRA 485 - İletişim Ajansı I dersi için önkoşullar:

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü öğrencileri için; PRA 204, PRA 304, PRA 320/BA 324, PRA 307 ve PRA 301 derslerinden en az üçünü başarıyla tamamlamış olmak. 

PRA 486 - İletişim Ajansı II dersi için önkoşullar:

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü öğrencileri için; PRA 204, PRA 304, PRA 320/BA 324, PRA 307 ve PRA 301 derslerinden en az üçünü ve PRA 485 dersini başarıyla tamamlamış olmak.


PRA 350 dersini alan öğrencilerin dikkatine:

Bu dersin GD 403 - Reklam Tasarımı ve Sanat Yönetmenliği dersi ile birlikte alınması zorunludur.

Engeliniz nedeni ile bu dersler için desteğe ihtiyaç duyuyorsanız Engelli Destek Birimi'ne başvurunuz. İletişim; engelsiz@ieu.edu.tr

(2013 Yılı Öncesi Girişliler) Öğretim Programı