Bizi takip edin
|
EN

İLETİŞİM FAKÜLTESİ

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık

PRA 422 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Dijital Medya Stratejileri
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
PRA 422
Güz/Bahar
3
0
3
4

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli Çevrim içi
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri -
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı -
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Yaygınlaşan sosyal medya kullanımının açıklanması ve değişen koşullara göre yeniden şekillenen halkla ilişkiler, reklamcılık ve pazarlama aktivitelerinin öğrenciye tanıtılmasıdır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Dijital medyanın önemini anlayabilecek
  • Dijital medya 101'in temel terminolojisine ve unsurlarına aşina olacak
  • Temel dijital medya planının nasıl yapılacağını açıklayabilecek
  • Hedef kitlenin nerede bulunduğunun ve zamanını nerede harcadığının önemini bilecek
  • Markaların nasıl müşterileri ile dijital medya yoluyla diyalog içerisinde olduğunu anlayabilecek
  • Dijital medya yolu ile nasıl ilgi çekici programlar geliştirebileceğini öğrenecektir
Ders Tanımı Bu derste öğrenciler; dijital medyanın temelleri ile dijital medyanın terminolojisini öğrenecektir. Ardından bir bütün olarak dijital medya endüstrisi gözden geçirilecektir. Bütün önde gelen dijital platformları inceleyerek, tüketicilerin bu platformlarla nasıl yakın ilişki kurduğunu ve pazarlamacıların dijital strateji yapmaya karar verdiklerinde değerlerini nasıl ölçtüklerini anlayabilecektir. Örnek olay incelemeleri, bütünleşik programların tüketicinin kampanya ile yakın ilişki kurmasında nasıl çekici olacağını anlamalarına yardımcı olacaktır. Son olarak, hedef kitle belirleyerek ve uygun dijital kanal ve platformları tanımlayarak dijital medya stratejisi oluşturabilecektir.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Derse ve ders programına giriş
2 Dijital Medya Nedir? Dijital Medya Kanalları, Araçları, Dijital Medyanın Rolü ve Dijital Medya Planlamayı Tanımlama ve İnceleme Sheiner, D. Z., & Earon, A. (2019). Disruptions of account planning in the digital age. Marketing Intelligence & Planning.
3 Dijital Medya-101: Terminoloji Lomborg, S., & Mortensen, M. (2017). Users across media: An introduction. Convergence, 23(4), 343-351.
4 Dijital Pazarlama Piñeiro-Otero, T., & Martínez-Rolán, X. (2016). Understanding digital marketing—basics and actions. In MBA (pp. 37-74). Springer, Cham.
5 En İyi Dijital Medya Trendleri Matrix, S. (2014). The Netflix effect: Teens, binge watching, and on-demand digital media trends. Jeunesse: Young People, Texts, Cultures, 6(1), 119-138.
6 Örnek Olay İncelemesi ve Tartışılması Islam, F. (2020). Digital media strategy, planning and campaign management of Robi & Airtel.
7 Ara Sınav
8 Dijital Strateji- Hedef Kitle ve İçerik Ross, J. W., Beath, C. M., & Sebastian, I. M. (2017). How to develop a great digital strategy. MIT Sloan Management Review, 58(2), 7.
9 Dijital Strateji- Kanallar/Platformlar, Etkileşim Westerman, G. (2018). Your company doesn't need a digital strategy. MIT Sloan Management Review, 59(3), 1-5.
10 Örnek Olay İncelemesi ve Tartışılması Silvano, M. D. C. L. F. (2020). Playing against the rules: how a digital strategy can enhance a luxury business: the case of Burberry (Doctoral dissertation).
11 Örnek Olay İncelemesi ve Tartışılması Silvano, M. D. C. L. F. (2020). Playing against the rules: how a digital strategy can enhance a luxury business: the case of Burberry (Doctoral dissertation).
12 Dijital Strateji Konuk Konuşmacı
13 Dijital Strateji Öğrenci Sunumları
14 Dijital Strateji Öğrenci Sunumları
15 Dersin gözden geçirilmesi
16 Final Sınavı

 

Ders Kitabı

Online Articles:

Digital Media 101: http://www.slideshare.net/jcancu/digital-media-101-2407573

63 terms: https://www.act-on.com/blog/63-digital-advertising-terms-every-marketer-should-know/ • http://mashable.com/2012/09/05/how-to-digital-strategy/#bALrkognB8q5 • http://digital-media-strategies-usa.com/ • https://www.themediabriefing.com/article/4-key-themes-for-digital-media-strategies-2017 • https://www.digitaldoughnut.com/articles/2014/november/4-important-digital-marketing-channels-you-should

Social media strategy: https://blog.hootsuite.com/how-to-create-a-social-media-marketing-plan/ • https://www.socialmediaexplorer.com/content-sections/tools-and-tips/10-best-social-media-strategies-2017/

Social media definitions (117) - https://www.act-on.com/blog/63-digital-advertising-terms-every-marketer-should-know/

Digital Strategy VIDEO https://www.youtube.com/watch?v=KgwrnjVRHRw

Performace and Metrics http://www.performics.com/executive-summary-advertising-expenditure-forecasts-september-2016/

Önerilen Okumalar/Materyaller

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
20
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
30
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
3
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
14
1
14
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
0
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
10
10
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
18
18
Final Sınavı
1
30
30
    Toplam
120

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanına temel oluşturan kuram, kavram, yöntem, araç ve fikirleri eleştirel bir yaklaşımla yorumlar.

2

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanında içerik üretmek için gerekli verileri bilimsel yöntemlerle toplar ve kullanır.

X
3

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanında edindiği kuramsal bilgileri uygulama alanında kullanır.

X
4

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanına ilişkin sorunlar karşısında analitik düşünme becerilerini kullanır.

X
5

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık ile ilgili konularda ürettiği yaratıcı fikirleri ve bilimsel verilerle desteklenmiş çözüm önerilerini ilgili paydaşlara yazılı ve sözlü olarak aktarır.

6

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanında uygulamada karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel ve grup üyesi olarak sorumluluk alır.

7

Bölgesel, ulusal, küresel konular ve sorunlar hakkında bilgi sahibi olarak; bu sorunlara yönelik kamu yararı gözeten ve farkındalık yaratan çözüm önerileri geliştirir.

8

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanını destekleyen diğer disiplinlere ilişkin temel bilgileri uzmanlık alanıyla ilişkilendirir.

9

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanındaki mevzuatı, yenilikleri, değişimleri ve güncel gelişmeleri ve iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarını yakından takip ederek edindiği bilgi, beceri ve yetkinlikleri bireysel ve toplumsal amaçlar doğrultusunda yaşam boyu kullanır.

X
10

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanında toplumsal, bilimsel ve profesyonel etik değerleri gözeterek veri toplar, yorumlar ve paylaşır.

11

Bir yabancı dili kullanarak Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanıyla ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B1).

12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirebilir.

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.