Bizi takip edin
|
EN

İLETİŞİM FAKÜLTESİ

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık

PRA 487 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Dijital Medya Planlama
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
PRA 487
Güz/Bahar
3
0
3
5

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli Çevrim içi
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri -
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı -
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu ders kapsamında, belirli pazarlama hedeflerine göre optimum medya planlama stratejisi elde etmek için bütün yeni dijital medya kanallarını ve geleceği şekillendirecek en son online reklam teknolojileri aktarılacaktır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Dijital medya planlama ilgili temel kavramları kullanabilecektir.
  • Dijital media oyuncularını, mecralarını ve günümüzde hangi teknolojilere sahip olduklarına dair bilgisi olacaktır.(Display, Video, Search, Social Media, Mobile, Direct Response Campaigns)
  • Google’ın Reklam ürünlerini yakından tanıyacak(Adwords, Youtube, Doubleclick)
  • Reklam teknolojilerini yakından tanıyarak, degişik pazarlama hedeflerine göre en uygun medya stratejisini ve perfomans göstergelerini belirleyip hangi envanter ve hangi teknolojiyle optimum medya planı oluşturabileceğini bilecek.
  • Geleceğe şekil verecek olan Programlı Reklamcılığın nasıl kullanıldığını benimseyecektir. Basta Gercek zamanlı ve Veri tabanlı satın almayı öğrenecektir.
  • Medya planının, pazarlama hedeflerine göre nasıl performansının ölçüldüğünü / değerlendirildiğini öğrenir.
Ders Tanımı Bu derste öncelikle dijital medya planlamaya ilişkin terimler aktarılmakta. Dijital medya planının başarıya ulaşması için öncelikle reklamcılıktaki en son teknolojileri, mecraları ve oyuncuları iyi tanımak gerekir. Dersin amacı bu mecraları iyi tanıyıp bir pazarlama hedefine ulaşmak için optimum medya planlama stratejisini hangi oyuncuları kullanarak tasarlamak gerektiğini öğrenmektir. Derste özellikle Google’ın reklam teknoloji ürünlerinden yararlanılacaktır. Derste ayrıca örnek olay analizleriyle markaların dijital medya stratejilerini nasıl oluşturduğu ve performans değerlendirdiği öğrencilerle paylaşılmaktadır.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Dersin Tanıtımı ve Ders Programına Genel Bakış - Dijital medya planlama nedir? (Earned, Paid media )Pazarlama bağlamında faydaları nelerdir? Hemann, C & Burbary, K (2013) Digital Marketing Analytics: Making Sense of Consumer Data in a Digital World. Chapter 1,2 pp 1-30
2 Temel Dijital Terimler Başlıca Dijital Medya Araçları: (Görsel, Video, Arama, Sosyal Medya, Mobil, Direkt Kampanyalar) IAB Interactive Advertising Wiki: http://www.iab.net/wiki/index.php/Category:Glossary Hemann, C & Burbary, K (2013) Digital Marketing Analytics: Making Sense of Consumer Data in a Digital World. Chapter 4,5 pp 45-89
3 Görsel Kampanyalar Dijital Hedefleme Teknikleri Temel Dijital Terimler IAB Display Guideline: http://www.iab.net/guidelines/508676/508767/displayguidelines Google Support Center: https://support.google.com/adwords/answer/6056342?hl=en&rd=1 IAB Interactive Advertising Wiki: http://www.iab.net/wiki/index.php/Category:Glossary
4 Video Çözümleri IAB Video Advertising Guidelines http://www.iab.net/guidelines/508676/digitalvideo Colligan,P (2014) YouTube Strategies 2014: Making And Marketing Digital Video
5 Arama (Ödemeli veya Doğal Arama ve Arama Motoru Optimizasyonu) Örnekler (Farklı iş hedefleri / Farklı Çözümler, Potansiyel müşteriler, Farklı mecralar) Fox,V (2012) Marketing in the Age of Google, Revised and Updated: Your Digital Strategy IS Your Business Strategy Google Support Center: https://support.google.com/adwords/answer/3415605?hl=en&ref_topic=3415591
6 Sosyal Medya Dijital Oyun Mobil Reklam IAB Social Media Buyer’s Guide: http://www.iab.net/guidelines/508676/801817 PHD & Atkinson,C & Malcolm,D & Holden,M (2013) – Game Change IAB Mobile Buyer’s Guide: http://www.iab.net/media/file/Mobile_Buyer%27s_Guide_2012revision-final-a.pdf
7 Ara sınav
8 Google Dijital Reklam Ürünleri Google Support Center: https://support.google.com/adwords/topic/4580287?hl=en&ref_topic=3119106
9 Programlı Reklamcılık IAB Programmatic and RTB: http://www.iab.net/programmatic
10 Gerçek Zamanlı ve Veri Tabanlı Satın Alma Google White Paper (2011)The Arrival of Real Time Bidding: https://docs.google.com/a/google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Fwww.google.com%2Fdoubleclick%2Fpdfs%2FGoogle-White-Paper-The-Arrival-of-Real-Time-Bidding-July-2011.pdf
11 Google Adwords ve Anahtar Kelime Seçiminin Önemi Google Support Center – How to Build the Best Keyword List: https://support.google.com/adwords/answer/2453981?hl=en
12 Performans Göstergelerini Belirleme ve Dijital Medya Planı Oluşturma Utilizing Case Histories
13 Medya Hedefleri Doğrultusunda Kampanyanın Başarısını Ölçme. Flores,L (2013) How to Measure Digital Marketing: Metrics for Assessing Impact and Designing Success
14 Proje Sunumu
15 Proje Sunumu
16 Proje Değerlendirme

 

Ders Kitabı Yazılı-Elektronik ders notları dönem boyunca dağıtılacaktır.
Önerilen Okumalar/Materyaller

Diğer kaynaklar Web üzerinden erişilebilir dijital medya örnekleridir.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
1
15
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
30
Proje
1
15
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
30
Final Sınavı
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
3
55
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
2
45
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
14
1
14
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
1
15
15
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
30
30
Proje
1
13
13
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
30
30
Final Sınavı
0
    Toplam
150

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanına temel oluşturan kuram, kavram, yöntem, araç ve fikirleri eleştirel bir yaklaşımla yorumlar.

2

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanında içerik üretmek için gerekli verileri bilimsel yöntemlerle toplar ve kullanır.

X
3

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanında edindiği kuramsal bilgileri uygulama alanında kullanır.

X
4

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanına ilişkin sorunlar karşısında analitik düşünme becerilerini kullanır.

X
5

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık ile ilgili konularda ürettiği yaratıcı fikirleri ve bilimsel verilerle desteklenmiş çözüm önerilerini ilgili paydaşlara yazılı ve sözlü olarak aktarır.

6

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanında uygulamada karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel ve grup üyesi olarak sorumluluk alır.

7

Bölgesel, ulusal, küresel konular ve sorunlar hakkında bilgi sahibi olarak; bu sorunlara yönelik kamu yararı gözeten ve farkındalık yaratan çözüm önerileri geliştirir.

8

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanını destekleyen diğer disiplinlere ilişkin temel bilgileri uzmanlık alanıyla ilişkilendirir.

9

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanındaki mevzuatı, yenilikleri, değişimleri ve güncel gelişmeleri ve iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarını yakından takip ederek edindiği bilgi, beceri ve yetkinlikleri bireysel ve toplumsal amaçlar doğrultusunda yaşam boyu kullanır.

X
10

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanında toplumsal, bilimsel ve profesyonel etik değerleri gözeterek veri toplar, yorumlar ve paylaşır.

11

Bir yabancı dili kullanarak Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanıyla ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B1).

12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirebilir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.