İLETİŞİM FAKÜLTESİ

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık

PRA 317 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Halkla İlişkilerde Yazım
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
PRA 317
Güz
3
0
3
5

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri Grup çalışması
Olgu / Vaka çalışması
Soru & Cevap
Anlatım / Sunum
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı -
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu ders, halkla ilişkiler araçları için yazım tekniklerini öğretmek amacıyla hazırlanmıştır. Hedef kitleyi etkileyebilmek için etkili mesajın yaratılması ve bu mesajın doğru yazım teknikleriyle ve uygulamalı olarak anlatılması hedeflenmiştir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Hedef kitleyi ikna etmek açısından etkili mesajları oluşturabileceklerdir.
  • Çeşitli medya araçlarına uygun yazım tekniklerini uygulayacaklardır.
  • Belirli hedef kitleye ve kanala uygun metinleri yazabileceklerdir.
  • Her bir medya kanalı için farklı yazım tekniklerine hakim olacaklardır.
  • Medyanın ilgisini cekecek etkili içerigi farklı kanallar icin uretebilecek ve bu icerigin yayımlanması icin medya calısanlarını nasıl ikna edebileceklerini ogreneceklerdir.
Ders Tanımı Dersin temel içeriği, halkla ilişkilerde yazımın önemi, etkili yazım için mesajların oluşum süreçleri, farklı medya araçları için farklı yazım teknikleri ve farklı yazım stillerinin aktarılmasından oluşmaktadır. Basın bültenleri, medyaya sunulan makaleler, kurum içi dergiler, web siteleri, kurumsal bloglar, posterler, broşürler ve medya kitlerinden örnekler tartışılacaktır. Okuma ve yazma becerilerinin geliştirilmesine yönelik ödevler de verilecek ve metin yazarlığı ile ilgili tartışmalar yapılacaktır.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Dersin genel tanımı
2 Halkla ilişkilerde yazım nedir? Zappala, J.M. & Ann R. Carden, A.R., 2008, Public Relations Worktext, A Writing and Planning Resource, 2nd Edition, Lawrence Erlbaum Associates, Publishers, Mahwah, New Jersey, London pp.1-14
3 Halkla İlişkilerde yazımın temelleri Mizrahi, Janet. Writing for Public Relations : A Practical Guide for Professionals, Business Expert Press, 2015. ProQuest Ebook Central, http://ebookcentral.proquest.com/lib/izmir/detail.action?docID=4307177.pp. 1-16
4 Halkla İlişkiler süreci ve araştırma Zappala, J.M. & Ann R. Carden, A.R., 2008, Public Relations Worktext, A Writing and Planning Resource, 2nd Edition, Lawrence Erlbaum Associates, Publishers, Mahwah, New Jersey, London pp. 43-62
5 Planlama ve uygulama Zappala, J.M. & Ann R. Carden, A.R., 2008, Public Relations Worktext, A Writing and Planning Resource, 2nd Edition, Lawrence Erlbaum Associates, Publishers, Mahwah, New Jersey, London pp. 63-85
6 Basın bülteni yazımı Mizrahi, Janet. Writing for Public Relations : A Practical Guide for Professionals, Business Expert Press, 2015. ProQuest Ebook Central, http://ebookcentral.proquest.com/lib/izmir/detail.action?docID=4307177. pp. 35-47
7 Medya ile ilişkiler Mizrahi, Janet. Writing for Public Relations : A Practical Guide for Professionals, Business Expert Press, 2015. ProQuest Ebook Central, http://ebookcentral.proquest.com/lib/izmir/detail.action?docID=4307177.pp. 81-87
8 Bülten, broşür, el ilanı ve posterler Mizrahi, Janet. Writing for Public Relations : A Practical Guide for Professionals, Business Expert Press, 2015. ProQuest Ebook Central, http://ebookcentral.proquest.com/lib/izmir/detail.action?docID=4307177.pp. 47-81
9 Ara sınav
10 TV ve radyo Zappala, J.M. & Ann R. Carden, A.R., 2008, Public Relations Worktext, A Writing and Planning Resource, 2nd Edition, Lawrence Erlbaum Associates, Publishers, Mahwah, New Jersey, London pp. 212-231
11 Çevrimiçi yazım ve iletişim Mizrahi, Janet. Writing for Public Relations : A Practical Guide for Professionals, Business Expert Press, 2015. ProQuest Ebook Central, http://ebookcentral.proquest.com/lib/izmir/detail.action?docID=4307177.pp. 87-117
12 Etkinlikler Zappala, J.M. & Ann R. Carden, A.R., 2008, Public Relations Worktext, A Writing and Planning Resource, 2nd Edition, Lawrence Erlbaum Associates, Publishers, Mahwah, New Jersey, London pp. 249-274
13 Kriz planı ve iletişim Zappala, J.M. & Ann R. Carden, A.R., 2008, Public Relations Worktext, A Writing and Planning Resource, 2nd Edition, Lawrence Erlbaum Associates, Publishers, Mahwah, New Jersey, London pp. 275-292
14 Değerlendirme Zappala, J.M. & Ann R. Carden, A.R., 2008, Public Relations Worktext, A Writing and Planning Resource, 2nd Edition, Lawrence Erlbaum Associates, Publishers, Mahwah, New Jersey, London pp. 293-308
15 Dönemin gözden geçirilmesi
16 Final

 

Ders Kitabı

Writing for Public Relations A Practical Guide for  Professionals Janet Mizrahi 
Mizrahi, Janet. Writing for Public Relations : A Practical Guide for Professionals, Business Expert Press, 2015. ProQuest Ebook Centralhttp://ebookcentral.proquest.com/lib/izmir/detail.action?docID=4307177.

Önerilen Okumalar/Materyaller

Zappala, J.M. & Ann R. Carden, A.R., 2008, Public Relations  Worktext, A Writing and Planning Resource, 2nd Edition, Lawrence  Erlbaum  Associates, Publishers, Mahwah, New Jersey, London

ISBN-13: 978-0415997546

ISBN-10: 9780415997546

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
1
20
Portfolyo
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
25
Final Sınavı
1
45
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
3
55
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
45
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
1
12
12
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
1
15
15
Portfolyo
0
Ödev
0
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
30
30
Final Sınavı
1
45
45
    Toplam
150

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanına temel oluşturan kuram, kavram, yöntem, araç ve fikirleri eleştirel bir yaklaşımla yorumlar.

2

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanında içerik üretmek için gerekli verileri bilimsel yöntemlerle toplar ve kullanır.

X
3

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanında edindiği kuramsal bilgileri uygulama alanında kullanır.

X
4

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanına ilişkin sorunlar karşısında analitik düşünme becerilerini kullanır.

5

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık ile ilgili konularda ürettiği yaratıcı fikirleri ve bilimsel verilerle desteklenmiş çözüm önerilerini ilgili paydaşlara yazılı ve sözlü olarak aktarır.

X
6

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanında uygulamada karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel ve grup üyesi olarak sorumluluk alır.

7

Bölgesel, ulusal, küresel konular ve sorunlar hakkında bilgi sahibi olarak; bu sorunlara yönelik kamu yararı gözeten ve farkındalık yaratan çözüm önerileri geliştirir.

8

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanını destekleyen diğer disiplinlere ilişkin temel bilgileri uzmanlık alanıyla ilişkilendirir.

9

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanındaki mevzuatı, yenilikleri, değişimleri ve güncel gelişmeleri ve iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarını yakından takip ederek edindiği bilgi, beceri ve yetkinlikleri bireysel ve toplumsal amaçlar doğrultusunda yaşam boyu kullanır.

10

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanında toplumsal, bilimsel ve profesyonel etik değerleri gözeterek veri toplar, yorumlar ve paylaşır.

X
11

Bir yabancı dili kullanarak Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanıyla ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B1).

12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirebilir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.