Bizi takip edin
|
EN

İLETİŞİM FAKÜLTESİ

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık

PRA 485 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
İletişim Ajansı I
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
PRA 485
Güz/Bahar
4
8
6
9

Ön-Koşul(lar)
  PRA 204 Başarılı olmak (En az DD notu almış olmak)
ve PRA 304 Başarılı olmak (En az DD notu almış olmak)
ve PRA 307 Başarılı olmak (En az DD notu almış olmak)
ve PRA 301 Başarılı olmak (En az DD notu almış olmak)
veya PRA 320 Başarılı olmak (En az DD notu almış olmak)
veya BA 324 Başarılı olmak (En az DD notu almış olmak)
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri Tartışma
Grup çalışması
Problem çözme
Olgu / Vaka çalışması
Soru & Cevap
Kritik verme
Simülasyon
Deney / Laboratuvar / Atölye uygulama
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, Görsel İletişim Tasarımı ve Sinema ve Dijital Medya bölümlerinden öğrencilerin edindikleri teorik bilgileri, pratikte uygulayabilmeleri; uygulayan şirket ve kurumlardaki işleyişi, oralarda iş aramaya başlamadan tanımaları; iş başvurularında referans olarak kullanabilecekleri uygulama portfolyoları oluşturabilmeleridir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Bir reklam / iletişim ajansında 1 yıl çalışmaya denk iş deneyimi kazanır.
  • Bilgilerini, iletişim ajansının değişik pozisyonlarında çalışarak dener.
  • Bir ajansın günlük işleyişinde gereken çeşitli yönetsel materyali (toplantı / telefon / gözlem vb notu, brif, kampanya ve strateji rasyoneli, trafik durum raporu vb) yazabilir.
  • İletişim stratejisi planının gerektirdiği (sunum, senaryo, ilan, banner, slogan, görsel, isim geliştirme, cingıl vb. diğer) uygulamaları kişisel veya grup olarak yaratabilir.
  • Reklamverenle günlük ilişkileri, brif alma, sunum, revizyon vb toplantılarını planlayabilir, yönetebilir.
  • Onaylanan işler yayına / basıma gidecek son hallerine getirilme aşamalarını gözlemler ve gerçekleştirebilir.
Ders Tanımı Yaratıcı pazarlama iletişimi stratejileri, reklam yaklaşım ve fikirleri, medya stratejileri üretme; ajans işleyişi ve müşteri ilişkileri yönetme metodlarını, 1 yıl fiilen çalışmış düzeyde öğretecek; pazarlama iletişimi firmalarında çalışabilme becerisi ve işe çabuk girebilme avantajı kazandıracak bir ‘simülasyon’ [Dünyada bilinenlerden ayrı, özgün 4. model.]

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Tanıtım ve işleyişin genel anlatımı, Ajansın Misyon ve Vizyonunun kavranması; işleyiş ve çalışma düzeni oryantasyonu
2 Marka – Müşteri Gruplarının belirlenmesi Kelley, L. D., & Jugenheimer, D. W. (2006). Advertising account planning: a practical guide. New York, NY: ME Sharpe. Chapter 1, page 3-12
3 Müşterilerle tanışma, briflerin alınması Kelley, L. D., & Jugenheimer, D. W. (2006). Advertising account planning: a practical guide. New York, NY: ME Sharpe. Chapter 3, page 25-36
4 De-brifing çalışmalarının başlaması Kelley, L. D., & Jugenheimer, D. W. (2006). Advertising account planning: a practical guide. New York, NY: ME Sharpe. Chapter 8, pp 90-100
5 Ajans iç çalışmalar: Strateji planlama, toplu ve grupla yaratıcı çalışmalar, Yaratıcı Yönetmen, Müş. İl. Direktörü, Sr. Sanat Yönetmeni ile çalışmalar Butterfield, Leslie. Excellence in advertising. Routledge, 2009 chapter 4, pp 63-82
6 Yönetmenlerle çalışmalar - devam Butterfield, Leslie. Excellence in advertising. Routledge, 2009 chapter 8, pp 161-177
7 Sunumların hazırlanması, provalar David Ogilvy, Ogilvy on Advertising, Vintage, NY, 1985 Chapter 2, pp 9-31
8 Müşterilere sunumlar
9 Onaylar veya revizyon gereklerinin yerine getirilmesi; varsa yapım/yayın Sınıf içi çalışma
10 Yeni kampanya briflerinin alınması David Ogilvy, Ogilvy on Advertising, Vintage, NY, 1985 CH 4 PAGE 45-57
11 De-brifing Sınıf içi çalışma
12 Ajans iç çalışmalar: Strateji planlama, toplu ve grupla yaratıcı çalışmalar, Yaratıcı Yönetmenle çalışma Pete Barry, The Advertising Concept Book – A Complete Guide to Creative Ideas, Strategies
13 Sunumların hazırlanması, provalar Butterfield, Leslie. Excellence in advertising. Routledge, 2009 chapter 11, 215-230
14 Final sunumları
15 Dönemin ve dersin gözden geçirilmesi
16 Dönemin ve dersin gözden geçirilmesi

 

Ders Kitabı
Önerilen Okumalar/Materyaller

Alan Krieff, How to start and run your own advertising agency, McGraw-Hill, NY, 1993. ISBN-13 : 978-0070352193.

Mahon, N. (2010). Basics Advertising 02: Art Direction (Vol. 2). Bloomsbury Publishing. ISBN 978-2-940411-21-4

Herbert S Gardner, The Advertising Agency BusinessCrain, Chicago, 1976. ISBN-13 : 978-0844231679

Nancy Vonk, Janet Kestin, Pick Me – Breaking into Advertising and Staying There, Wiley, Hoboken NJ, 2001. ISBN-13 : 978-0471715573.

Alaistair Crompton, The Copywriter’s Bible – How 32 of the World’s Best Copywriters Write their Copy, D&AD, Howe UK, 2000 ISBN-13:‎ 978-2880465933

Jon Steel, Perfect Pitch – The Art of Selling Ideas and Winning New Business, Wiley, NY, 2007. ISBN-13 : 978-0471789765.

Pete Barry,  The Advertising Concept Book – A Complete Guide to Creative Ideas, Strategies, Thames & Hudson, London UK, 2008. ISBN-13 : 978-0500290316.

David Ogilvy, Ogilvy on Advertising, Vintage, NY, 1985. ISBN-13 : 978-0394729039.

David Rutherford, Excellence in Brand Communication - ICA Guide to Best Practice, Toronto, 2003 ISBN 13: 9780969788195

Young, M. (2018). Ogilvy on advertising in the digital age. Bloomsbury Publishing USA.ISBN: 9781635571479

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
1
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
2
20
Proje
2
50
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
Final Sınavı
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
4
65
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
2
35
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
4
64
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
8
128
Sınıf Dışı Ders Çalışması
8
1
8
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
2
8
16
Sunum / Jüri Önünde Sunum
2
8
16
Proje
2
19
38
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
0
Final Sınavı
0
    Toplam
270

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanına temel oluşturan kuram, kavram, yöntem, araç ve fikirleri eleştirel bir yaklaşımla yorumlar.

X
2

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanında içerik üretmek için gerekli verileri bilimsel yöntemlerle toplar ve kullanır.

3

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanında edindiği kuramsal bilgileri uygulama alanında kullanır.

X
4

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanına ilişkin sorunlar karşısında analitik düşünme becerilerini kullanır.

X
5

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık ile ilgili konularda ürettiği yaratıcı fikirleri ve bilimsel verilerle desteklenmiş çözüm önerilerini ilgili paydaşlara yazılı ve sözlü olarak aktarır.

X
6

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanında uygulamada karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel ve grup üyesi olarak sorumluluk alır.

X
7

Bölgesel, ulusal, küresel konular ve sorunlar hakkında bilgi sahibi olarak; bu sorunlara yönelik kamu yararı gözeten ve farkındalık yaratan çözüm önerileri geliştirir.

X
8

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanını destekleyen diğer disiplinlere ilişkin temel bilgileri uzmanlık alanıyla ilişkilendirir.

9

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanındaki mevzuatı, yenilikleri, değişimleri ve güncel gelişmeleri ve iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarını yakından takip ederek edindiği bilgi, beceri ve yetkinlikleri bireysel ve toplumsal amaçlar doğrultusunda yaşam boyu kullanır.

10

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanında toplumsal, bilimsel ve profesyonel etik değerleri gözeterek veri toplar, yorumlar ve paylaşır.

11

Bir yabancı dili kullanarak Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanıyla ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B1).

12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirebilir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.