Bizi takip edin
|
EN

İLETİŞİM FAKÜLTESİ

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık

PRA 421 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Halkla İlişkilerde Güncel Eğilimler
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
PRA 421
Güz/Bahar
3
0
3
5

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli Çevrim içi
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri -
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu ders, öğrencileri halkla ilişkiler alanındaki gelişmeler ve güncel eğilimlerle tanıştırmak için tasarlanmıştır. Halkla ilişkiler faaliyetlerinde zaman içerisinde yaşanan değişimler işlenirken, hem yerel hem de yabancı yaratıcı ve başarılı örnekler incelenecektir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Halkla ilişkilerin temel ilkelerini yorumlayabilecektir.
  • Yeni ve yaratıcı halkla ilişkiler çalışmalarının aşamalarını değerlendirebilecektir.
  • Vaka analizleri üzerinden başarılı stratejik halkla ilişkiler çalışmalarını analiz edebilecektir.
  • Halkla ilişkiler çalışmalarının başarısını ve etkinliğini etkilleyen faktörleri değerlendirebilecektir.
  • Kurumların ürünlerinin iletişimini yaptığı rekabetçi, sosyokültürel, politik, hukuki, ekonomik ve teknolojik çevrenin dinamiklerini değerlendirebilme yetisine sahip olabilecektir.
Ders Tanımı Bu derste öğrenciler; genel hatlarıyla halkla ilişkiler çalışmaları, bu çalışmaları etkileyen eğilimler, sosyal medya, medyayla ilişkiler, etkinlik yönetimi ve sponsorluk alanındaki değişimler, günümüz iş dünyasındaki artan önemi ile tanıştırılmaktadır. Halkla ilişkiler uygulamaları derinlemesine irdelenecek ve bu stratejik yönetim fonksiyonunun geleceği tartışılacaktır.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Dersin genel tanıtımı
2 Halkla İlişkiler hakkında kısa bir giriş Swann, P., Cases in Public Relations Management. The Rise of Social Media and Activism (Routledge, 2014) : pp.14-29
3 Kurumsal Sosyal Sorumluluk Swann, P., Cases in Public Relations Management. The Rise of Social Media and Activism (Routledge, 2014) : pp.57-125
4 Topluluk İlişkileri Swann, P., Cases in Public Relations Management. The Rise of Social Media and Activism (Routledge, 2014) : pp.538-582
5 Finansal İletişim ve Yatırımcı İlişkileri Swann, P., Cases in Public Relations Management. The Rise of Social Media and Activism (Routledge, 2014) : pp.658-685
6 Örnek Olay Sunumu
7 Medya İlişkileri Swann, P., Cases in Public Relations Management. The Rise of Social Media and Activism (Routledge, 2014) : pp.126-211
8 Geleneksel ve Yeni Habercilik Solis, B. & Breakenridge, D., Putting the Public Back in Public Relations Pearson Education, 2009 pp. 49-66
9 Sosyal Medya Bültenleri Solis, B. & Breakenridge, D., Putting the Public Back in Public Relations Pearson Education, 2009 pp. 107-124
10 Bloggerlarla İlişkiler Solis, B. & Breakenridge, D., Putting the Public Back in Public Relations Pearson Education, 2009 pp. 93-106
11 Örnek Olay Sunumu
12 Çatışma Yönetimi Swann, P., Cases in Public Relations Management. The Rise of Social Media and Activism (Routledge, 2014) : pp.212-295
13 Aktivizm Swann, P., Cases in Public Relations Management. The Rise of Social Media and Activism (Routledge, 2014) : pp.296-358
14 Örnek Olay Sunumu
15 Dönemin gözden geçirilmesi  
16 Dönemin gözden geçirilmesi  

 

Ders Kitabı

Swann, P., Cases in Public Relations Management. The Rise of Social Media and Activism, Routledge, 2014

Solis, B. & Breakenridge, D.,  Putting the Public Back in Public Relations Pearson Education, 2009

Önerilen Okumalar/Materyaller

 

 

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
2
40
Portfolyo
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
20
Final Sınavı
1
30
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
5
70
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
30
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
0
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
2
21
42
Portfolyo
0
Ödev
0
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
25
25
Final Sınavı
1
35
35
    Toplam
150

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanına temel oluşturan kuram, kavram, yöntem, araç ve fikirleri eleştirel bir yaklaşımla yorumlar.

2

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanında içerik üretmek için gerekli verileri bilimsel yöntemlerle toplar ve kullanır.

3

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanında edindiği kuramsal bilgileri uygulama alanında kullanır.

4

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanına ilişkin sorunlar karşısında analitik düşünme becerilerini kullanır.

5

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık ile ilgili konularda ürettiği yaratıcı fikirleri ve bilimsel verilerle desteklenmiş çözüm önerilerini ilgili paydaşlara yazılı ve sözlü olarak aktarır.

6

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanında uygulamada karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel ve grup üyesi olarak sorumluluk alır.

7

Bölgesel, ulusal, küresel konular ve sorunlar hakkında bilgi sahibi olarak; bu sorunlara yönelik kamu yararı gözeten ve farkındalık yaratan çözüm önerileri geliştirir.

X
8

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanını destekleyen diğer disiplinlere ilişkin temel bilgileri uzmanlık alanıyla ilişkilendirir.

9

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanındaki mevzuatı, yenilikleri, değişimleri ve güncel gelişmeleri ve iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarını yakından takip ederek edindiği bilgi, beceri ve yetkinlikleri bireysel ve toplumsal amaçlar doğrultusunda yaşam boyu kullanır.

X
10

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanında toplumsal, bilimsel ve profesyonel etik değerleri gözeterek veri toplar, yorumlar ve paylaşır.

X
11

Bir yabancı dili kullanarak Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanıyla ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B1).

12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirebilir.

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.