Bizi takip edin
|
EN

İLETİŞİM FAKÜLTESİ

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık

PRA 319 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Marka İletişimi
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
PRA 319
Güz
3
0
3
5

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri Tartışma
Grup çalışması
Problem çözme
Olgu / Vaka çalışması
Soru & Cevap
Anlatım / Sunum
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Marka iletişimini verimli bir şekilde yönetmek için; markayı, markalaşmayı, marka değerini anlamak, uygun marka mesajları ve medya stratejileri oluşturmayı ve markalaşmanın tutarlı ve devamlı marka iletişimi gerektiren interaktif bir süreç olduğu bilgisine sahip olmak.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
 • Marka yönetimi ile ilgili temel kavramları açıklayabilir.
 • Marka yönetimi sürecinin başarısını arttırabilecek faktörleri değerlendirebilir.
 • Kişi ya da ürünlerin marka yönetimi süreçlerini incelemeyi deneyimleyebilir.
 • Küresel iş dünyasının marka yönetimi üzerindeki etkileri değerlendirmesini yapabilir.
 • Marka yönetimi ve marka iletişimi arasındaki bağlantıyı kurabilir.
Ders Tanımı Bu derste marka ve marka yönetimi ayrıntılı olarak incelenecektir. Ders kapsamında marka yönetimi süreci ve bu süreci etkileyen faktörler ele alınacak ve örnek olaylar üzerinden analizler ve tartışmalar yapılacaktır. Derste marka iletişimi ve marka yönetimi bağının kurulabilmesi için uygulamalar gerçekleştirilecektir.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Dersin Tanıtımı
2 Marka ve markalaşma Keller, K. L. (2008). Strategic Brand management. Building, measuring and managing brand equity. Pearson Prentice Hall pp. 1-45.
3 Marka denkliği ve ilgili kavramlar Keller, K. L. (2008). Strategic Brand management. Building, measuring and managing brand equity. Pearson Prentice Hall pp. 47-59
4 Marka konumlandırma ve değerler Keller, K. L. (2008). Strategic Brand management. Building, measuring and managing brand equity. Pearson Prentice Hall pp. 97-124
5 Müşteri Odaklı Marka Denkliği Modeli Keller, K. L. (2008). Strategic Brand management. Building, measuring and managing brand equity. Pearson Prentice Hall pp. 59-78
6 Marka elemanlarının seçimi Keller, K. L. (2008). Strategic Brand management. Building, measuring and managing brand equity. Pearson Prentice Hall pp. 139-181
7 Marka denkliği için pazarlama programları tasarlamak Keller, K. L. (2008). Strategic Brand management. Building, measuring and managing brand equity. Pearson Prentice Hall pp. 184-225
8 Ara sınav
9 Marka denkliği için BPİ Keller, K. L. (2008). Strategic Brand management. Building, measuring and managing brand equity. Pearson Prentice Hall pp. 229-276
10 Marka denkliğinin yönetilmesi ve ölçülmesi Keller, K. L. (2008). Strategic Brand management. Building, measuring and managing brand equity. Pearson Prentice Hall pp. 315-431
11 Sunumlar
12 Marka denkliği için ikincil marka bilgilerinin kullanımı Keller, K. L. (2008). Strategic Brand management. Building, measuring and managing brand equity. Pearson Prentice Hall pp. 279-313
13 Marka stratejileri tasarlamak ve uygulamak Keller, K. L. (2008). Strategic Brand management. Building, measuring and managing brand equity. Pearson Prentice Hall pp. 432-541
14 Proje sunumları
15 Dersin gözden geçirilmesi
16 Final Sınavı

 

Ders Kitabı

Keller, K.L. (2008) Strategic Brand management. Building, measuring and managing brand equity. Pearson Prentice Hall ISBN: 978-0-13-233622-2

Önerilen Okumalar/Materyaller

 • Aaker, D. A. (2012). Building Strong Brands, Simon and Schuster,  ISBN-10 : 1471104389, 9781471104381
 • Riezebos, R. and van der Grinten (2012). Positioning the Brand: An Inside-Out Approach, Routledge, 1st edition ISBN-10 : 0415665183 ISBN-13 : 978-0415665186
 • Ries, A. and Trout, J. (2001). Positioning: The Battle for Your Mind, McGraw-Hill Education; 1st edition ISBN-10 : 0071373586 ISBN-13 : 978-0071373586
 • Keller, K. (2007). Best Practice Cases in Branding for Strategic Brand Management, Prentice Hall ISBN-10 : 013188865X ISBN-13 : 978-0131888654
 • Haig, M. (2011). Brand Failures: The Truth about the 100 Biggest Branding Mistakes of All Time, Second Edition, Kogan Page ISBN-10 : 074946299X ISBN-13 : 978-0749462994
 • Borça, G. (2002). Bu Topraklardan Dünya Markası Çıkar mı?, Mediacat Kitapları ISBN: 9789758378692
 • Yalçın, E. Y. (2009). Bu Topraklardan Dünya Markası Çıkar Ama… Mediacat Yayıncılık ISBN-10 : 6055755394; ISBN-13 : 978-6055755393
 • Uztuğ, F. (2008). Markan Kadar Konuş – Marka İletişimi Stratejileri, Mediacat Kitapları ISBN: 979-9758378868
 • Vardar, N. (2007, 2009, 2010). Türk Markaları I-II-III Reklamcılık Vakfı Yayınları ISBN: 9789759829223 ISBN: 9789759823962 ISBN: 9789759823993
 • Tosun, N. B. (2017). Marka Yönetimi, Beta ISBN 978-605-333-948-9
 • Aaker, D. (2014).Markalama. Başarıya Ulaştıran 20 Temel İlke, Mediacat ISBN 978-605-333-948-9
 • Aksoy, T. (2017) Efsaneler ve Gerçekler Pazarlama Nasıl Yapılır? CEO Plus 9786050946253

Schultz, D. and Barnes B. (1999) Strategic Brand Communication Campaign, NTC Business Books, ISBN: 0844229520, 9780844229522

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
15
Proje
1
25
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
20
Final Sınavı
1
30
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
3
45
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
2
55
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
14
1
14
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
0
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
13
13
Proje
1
25
25
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
15
15
Final Sınavı
1
35
35
    Toplam
150

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanına temel oluşturan kuram, kavram, yöntem, araç ve fikirleri eleştirel bir yaklaşımla yorumlar.

2

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanında içerik üretmek için gerekli verileri bilimsel yöntemlerle toplar ve kullanır.

3

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanında edindiği kuramsal bilgileri uygulama alanında kullanır.

X
4

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanına ilişkin sorunlar karşısında analitik düşünme becerilerini kullanır.

5

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık ile ilgili konularda ürettiği yaratıcı fikirleri ve bilimsel verilerle desteklenmiş çözüm önerilerini ilgili paydaşlara yazılı ve sözlü olarak aktarır.

X
6

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanında uygulamada karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel ve grup üyesi olarak sorumluluk alır.

X
7

Bölgesel, ulusal, küresel konular ve sorunlar hakkında bilgi sahibi olarak; bu sorunlara yönelik kamu yararı gözeten ve farkındalık yaratan çözüm önerileri geliştirir.

8

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanını destekleyen diğer disiplinlere ilişkin temel bilgileri uzmanlık alanıyla ilişkilendirir.

9

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanındaki mevzuatı, yenilikleri, değişimleri ve güncel gelişmeleri ve iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarını yakından takip ederek edindiği bilgi, beceri ve yetkinlikleri bireysel ve toplumsal amaçlar doğrultusunda yaşam boyu kullanır.

10

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanında toplumsal, bilimsel ve profesyonel etik değerleri gözeterek veri toplar, yorumlar ve paylaşır.

11

Bir yabancı dili kullanarak Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanıyla ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B1).

12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirebilir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.