Bizi takip edin
|
EN

İLETİŞİM FAKÜLTESİ

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık

COMM 101 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
İletişime Giriş
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
COMM 101
Güz
3
0
3
5

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri Tartışma
Soru & Cevap
Anlatım / Sunum
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu dersin amacı, öğrencileri medya ve iletişim çalışmaları alanının temel ve disiplinlerarası nitelik taşıyan kavramları, meseleleri ve yaklaşımlarıyla tanıştırmak ve onları ileri düzeydeki kuram derslerine hazırlamaktır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • İletişimin bireysel ve kolektif kimliklerimizin oluşumu ve toplumsallaşmamız için sahip olduğu merkezi önemi kavrayabilecektir;
  • Dil, iletişim ve iktidar ilişkileri arasındaki bağlantıyı tartışabilecektir;
  • İletişime konu olan anlamları toplumsal, siyasal ve tarihsel bağlamlarda tartışabilecektir;
  • İletişim çalışmalarının başlıca meseleleri ile kavramlarına dair temel yaklaşımları yerel ve küresel düzlemlerdeki medya ve iletişim pratiklerini anlamak için kullanabilecektir;
  • Bu derste işlenen konuları diğer sosyal bilimler ve beşeri bilimler derslerinde işlenen konularla ilişkilendirebilecektir.
Ders Tanımı Bu ders, öğrencilere iletişimin farklı biçim ve araçlarını anlamak ve analiz etmek için gerekli kuramsal ve yöntemsel beceriyi sağlar. Ders, disiplinler arası bir alan olan iletişim çalışmalarının temel konu ve sınırlarını tanımlar ve öğrencilerin medya metinlerine eleştirel bir gözle bakmalarına yardımcı olur.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Dersin Tanıtımı
2 İletişim Çalışmalarına Giriş. İletişimin Tanımı ve İletişim Kavramının Etimolojik Kökenleri Dimbleby and Burton (1992), pp. 1-40; Hartley (2002), pp. 32-34; Williams (1985), pp. 72-73.
3 Kişilerarası İletişim Barker and Gaut (2002), pp. 119-142.
4 Kişi içi İletişim ve Sözlü İletişim Beck, Bennett and Wall (2002), pp. 139-164 and 165-182.
5 Örgütsel İletişim Barker and Gaut (2002); pp. 171-197.
6 Kitle İletişimi I: Kitle İletişim Araçlarının Yapısı Downes and Miller Ch. 1 & Ch. 2; Baran Ch. 14.
7 Kitle İletişimi II: Kitle İletişiminin İşlevleri ve Etkileri Trenholm Ch. 11; Baran, Ch. 13.
8 Ara sınav
9 Halkla İlişkiler ve İletişim Baran, Ch. 11.
10 Reklam ve İletişim Baran, Ch. 12.
11 İnternet Çağında İletişim Crowley and Heyer (2003), pp. 301-311 and pp. 319-323; Fuchs (2014), pp. 4- 10.
12 İnternet Çağında İzlerkitle Burton (2007), pp. 82-107.
13 Kitle İletişiminin Toplumsal Boyutu ve Etik: İfade Özgürlüğü, Toplumsal Sorumluluk, Etik O’Shaughnessy, (1999), pp.70-90.
14 Dönemin Gözden Geçirilmesi
15 Dönemin Gözden Geçirilmesi
16 Final Sınavı

 

Ders Kitabı

Baran (2014), Introduction to Mass Communication.ISBN: 0077507983 Barker and Gaut (2002), Communication. ISBN: 9780205295876 Beck, Bennett and Wall (2002), Communication Studies: The Essential Introduction. ISBN: 0415247527 Burton (2007), Media & Society: Critical Perspectives.ISBN: 0335227236 Dimbleby and Burton (1992), More than Words: An Introduction to Communication.ISBN: 9780415055826 Downes and Miller (1998), Media Studies. ISBN: 0340683856 Hartley (2002), Communication, Cultural and Media Studies.ISBN: 0415563232 Williams (1985), Keywords: A Vocabulary of Culture and Society. ISBN: 0195204697 O’Shaughnessy, (1999), Media and Society: An Introduction Trenholm, Thinking Through Communication. ISBN: 1138233900

Önerilen Okumalar/Materyaller

John Fiske (2010), Introduction to Communication Studies, 3rd ed., Routledge.ISBN: 0415596491

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
1
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
30
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
3
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
14
2
28
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
1
16
16
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
24
24
Final Sınavı
1
34
34
    Toplam
150

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanına temel oluşturan kuram, kavram, yöntem, araç ve fikirleri eleştirel bir yaklaşımla yorumlar.

X
2

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanında içerik üretmek için gerekli verileri bilimsel yöntemlerle toplar ve kullanır.

3

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanında edindiği kuramsal bilgileri uygulama alanında kullanır.

4

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanına ilişkin sorunlar karşısında analitik düşünme becerilerini kullanır.

5

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık ile ilgili konularda ürettiği yaratıcı fikirleri ve bilimsel verilerle desteklenmiş çözüm önerilerini ilgili paydaşlara yazılı ve sözlü olarak aktarır.

6

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanında uygulamada karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel ve grup üyesi olarak sorumluluk alır.

7

Bölgesel, ulusal, küresel konular ve sorunlar hakkında bilgi sahibi olarak; bu sorunlara yönelik kamu yararı gözeten ve farkındalık yaratan çözüm önerileri geliştirir.

8

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanını destekleyen diğer disiplinlere ilişkin temel bilgileri uzmanlık alanıyla ilişkilendirir.

X
9

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanındaki mevzuatı, yenilikleri, değişimleri ve güncel gelişmeleri ve iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarını yakından takip ederek edindiği bilgi, beceri ve yetkinlikleri bireysel ve toplumsal amaçlar doğrultusunda yaşam boyu kullanır.

10

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanında toplumsal, bilimsel ve profesyonel etik değerleri gözeterek veri toplar, yorumlar ve paylaşır.

11

Bir yabancı dili kullanarak Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanıyla ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B1).

12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirebilir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.