Bizi takip edin
|
EN

İLETİŞİM FAKÜLTESİ

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık

PRA 301 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Medya Planlama ve Satın Alma
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
PRA 301
Güz
3
0
3
5

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli Karma
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri Tartışma
Grup çalışması
Problem çözme
Olgu / Vaka çalışması
Soru & Cevap
Kritik verme
Anlatım / Sunum
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Günümüzün sürekli değişen medya dünyasında bir iletişimci olarak medya dinamiklerini anlamak ve iletişim kampanyalarını bu dinamiklere göre planlamak.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Medya planlama ve satın almayla ilgili temel kavramları açıklayabilecektir.
  • Pazarlama ve medya planlama amaçlarına göre uygun medya stratejisini tanımlayabilecektir.
  • Belirlenen medya bütçesi dahilinde amaçlara uygun medya planı hazırlayabilecektir.
  • Medya planlama ve satın almada kullanılan araştırmaları karşılaştırabilecektir.
  • Medya ile pazarlık sürecinde dikkat edilmesi gereken konuları açıklayabilecektir.
Ders Tanımı Bu derste öncelikle medya planlamaya ilişkin terimler aktarılmakta, medya araştırmaları değerlendirilmekte, medya planlama ve satın almaya ilişkin temel hesaplamalar ve medya briefi üzerinden optimum medya stratejileri bulma amaçlı proje yapılmakta, bu süreçte öğrencilerin medya planı hazırlama becerilerini geliştirmeleri sağlanmaktadır. Derste ayrıca örnek olay analizleriyle markaların medya stratejilerini nasıl oluşturduğu öğrencilerle paylaşılmaktadır. Proje süresince her proje grubunun temsilcisiyle tek tek görüşülmekte ve medya planları üzerinden danışmanlık yapılmaktadır. Öğrenciler belirli bir bütçe dahilinde en uygun medya planını geliştirmektedir.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Dersin Tanıtımı ve Ders Programına Genel Bakış https://www.ted.com/talks/adam_alter_why_our_screens_make_us_less_happy/transcript optional - The Social Dilemma (Netflix Movie)
2 Pazarlamada medya planlamanın ve satın almanın yeri Katz, H. (2007). The Media Handbook, A Complete Guide to Advertising Media Selection, Planning, Research and Buying, 3rd. Edition Chapter 1,2 / Başal, Bilge (2018). Yeni Medya Planlama ve Tüketici Davranışları. Medya Planlamasının Anlamı, Günümüzde Medya Planlama Uzmanının Değişen Rolü ve Değişim Nedenleri.Bölüm 1.
3 Medya planlama ve satın alma nedir? Katz, H. (2007). The Media Handbook, A Complete Guide to Advertising Media Selection, Planning, Research and Buying, 3rd. Edition Chapter 1,2 Olcay, K. N. (2012). Medya Planlamaya Stratejik Bakış. Markaloji Markaya Dair Her Şey, F. Otay Demir (ed.), İstanbul: Giza Yayıncılık.
4 Medya planlama ve satın alma nedir? (devam) Türkiye'de medya ortami. Katz, H. (2017). The Media Handbook, A Complete Guide to Advertising Media Selection, Planning, Research and Buying, 6th. Edition Chapter 1,2 Başal, Bilge (2018). Yeni Medya Planlama ve Tüketici Davranışları. Medya Planlamasının Anlamı, Günümüzde Medya Planlama Uzmanının Değişen Rolü ve Değişim Nedenleri.Bölüm 1.
5 Medya planlamada strateji + Mecralar ve Özellikleri Katz, H. (2007). The Media Handbook, A Complete Guide to Advertising Media Selection, Planning, Research and Buying, 3rd. Edition Chapter 3 Olcay, K. N. (2012). Medya Planlamaya Stratejik Bakış. Markaloji Markaya Dair Her Şey, F. Otay Demir (ed.), İstanbul: Giza Yayıncılık.
6 Medya planlama ve satın almada temel kavramlar ve hesaplamalar Katz, H. (2007). The Media Handbook, A Complete Guide to Advertising Media Selection, Planning, Research and Buying, 3rd Edition Chapter 7 https://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/key/HbdCxQy4tdhyNW https://www.slideshare.net/cassiestox/media-terminology-basic-calculations-11613
7 Ara Sınav
8 Dijital medya planlama & vaka ornekleri Dijitalin Reklamın Markaya Etkisi: https://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/key/2dd8Dfm3WtyD8k Programatik:https://www.iabturkiye.org/UploadFiles/PageFiles/Programatik_Ekosistem1072018175924.pdf https://www.iabturkiye.org/UploadFiles/Reports/programatik05072017170851.pdf
9 Medya planı olusturmak, sunmak ve ölçümlemek Katz, H. (2007). The Media Handbook, A Complete Guide to Advertising Media Selection, Planning, Research and Buying, 3rd Edition Chapter 8 Olcay, K. N. (2012). Medya Planlamaya Stratejik Bakış. Markaloji Markaya Dair Her Şey, F. Otay Demir (ed.), İstanbul: Giza Yayıncılık.
10 Medya Planlamanın Geleceği ve Yaratıcılık https://www.warc.com/content/paywall/article/admap/the_future_for_media_planning_and_buying/113313
11 Amaç Odaklı Pazarlama ve Medya Planlama Misafir konuşmacı
12 Proje takımlarıyla görüşmeler Proje için grupların medya stratejilerini belirlemesi, bütçeye uygun medya alternatifleri üretilmesi, medya satınalma
13 Proje takımlarıyla görüşmeler Proje için grupların medya stratejilerini belirlemesi, bütçeye uygun medya alternatifleri üretilmesi, medya satınalma
14 Proje takımlarıyla görüşmeler Proje için grupların medya stratejilerini belirlemesi, bütçeye uygun medya alternatifleri üretilmesi, medya satınalma
15 Dönemin gözden geçirilmesi
16 Final projesi sunumları

 

Ders Kitabı

Katz, H. E. (2007). The media handbook: a complete guide to advertising media selection, planning, research, and buying (3rd ed). Lawrence Erlbaum.  ISBN: 0-8058-5718-4

Önerilen Okumalar/Materyaller

Markaloji- Markaya Dair Her Şey, 2012 (Editor, Filiz Otay Demir) ISBN: 978-6058746213 

 

Yeni Medya Planlama ve Tüketici Davranışları, 2018 (Doç. Dr Bilgen Başal) ISBN: 978-6059574136 

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
1
15
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
30
Proje
1
15
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
30
Final Sınavı
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
3
55
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
2
45
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
14
1
14
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
1
13
13
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
30
30
Proje
1
15
15
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
30
30
Final Sınavı
0
    Toplam
150

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanına temel oluşturan kuram, kavram, yöntem, araç ve fikirleri eleştirel bir yaklaşımla yorumlar.

2

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanında içerik üretmek için gerekli verileri bilimsel yöntemlerle toplar ve kullanır.

X
3

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanında edindiği kuramsal bilgileri uygulama alanında kullanır.

X
4

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanına ilişkin sorunlar karşısında analitik düşünme becerilerini kullanır.

X
5

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık ile ilgili konularda ürettiği yaratıcı fikirleri ve bilimsel verilerle desteklenmiş çözüm önerilerini ilgili paydaşlara yazılı ve sözlü olarak aktarır.

X
6

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanında uygulamada karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel ve grup üyesi olarak sorumluluk alır.

X
7

Bölgesel, ulusal, küresel konular ve sorunlar hakkında bilgi sahibi olarak; bu sorunlara yönelik kamu yararı gözeten ve farkındalık yaratan çözüm önerileri geliştirir.

8

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanını destekleyen diğer disiplinlere ilişkin temel bilgileri uzmanlık alanıyla ilişkilendirir.

9

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanındaki mevzuatı, yenilikleri, değişimleri ve güncel gelişmeleri ve iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarını yakından takip ederek edindiği bilgi, beceri ve yetkinlikleri bireysel ve toplumsal amaçlar doğrultusunda yaşam boyu kullanır.

10

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanında toplumsal, bilimsel ve profesyonel etik değerleri gözeterek veri toplar, yorumlar ve paylaşır.

11

Bir yabancı dili kullanarak Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanıyla ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B1).

12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirebilir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.