Bizi takip edin
|
EN

İLETİŞİM FAKÜLTESİ

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık

PRA 325 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Halkla İlişkiler Tarihi
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
PRA 325
Güz/Bahar
3
0
3
5

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri Tartışma
Grup çalışması
Olgu / Vaka çalışması
Soru & Cevap
Kritik verme
Anlatım / Sunum
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu ders dünyada ve Türkiye’de, halkla ilişkilerin tarihsel kökenlerini incelemeyi amaçlamaktadır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Halkla ilişkiler ve propaganda kavramlarını ayırt edebileceklerdir.
  • Türkiye’nin modern halkla ilişkiler tarihini ifade edebileceklerdir.
  • Farklı ülkelerin halkla ilişkiler tarihlerini birbirleriyle karşılaştırabileceklerdir.
  • Tarihsel araştırma için uygun yöntemleri açıklayabileceklerdir.
  • Ana akım halkla ilişkiler tarihi yaklaşımını eleştirebileceklerdir.
Ders Tanımı Bu ders öğrencilere modern Halkla İlişkiler kavramını daha iyi anlayabilmeleri için tarihsel bir bakış açısı sunmaktadır. Bu doğrultuda, dünyada ve Türkiye’de, halkla ilişkiler mesleğinin gelişiminde etkisi olmuş en önemli olaylara, örneklere ve isimlere değinilmektedir. Ayrıca bu gelişimsel süreçte etkisi bulunan sosyal hareketler ve profesyonel mesleki sivil toplum kuruluşları da tartışılmaktadır.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Halkla İlişkiler tarihine giriş: Tarih çalışmak neden önemlidir? McDowell, W. H. (2002). Historical research: A guide. Essex: Pearson Education Ch.1
2 Başlangıç neresi? Halkla ilişkiler’I tanımlamak; tarihsel araştırma ve kaynaklar - Watson, T. (2012) A very brief history of PR, Communication Director, 1, pp.42-45. -McDowell, W. H. (2002). Historical research: A guide. Essex: Pearson Education Ch.2 https://www.prmuseum.org/pr-timeline
3 Proto-PR: Halkla İlişkiler’in antik kökenleri: Antik Mısır, Babil, Sümerler - Watson, T. (2012) A very brief history of PR, Communication Director, 1, pp.42-45. https://instituteforpr.org/five-minutes-withdr-tom-watson/
4 Propaganda: Hİ’in lanetli kardeşi Ortaçağ’dan 20. yüzyıla - L’Etang, J. (2008). Public Relations, Persuasion and Propaganda: Truth, Knowledge, Spirituality and Mystique. (s. 258-268)
5 Anaakım Halkla İlişkiler tarihi: Grunig ve Hunt’ın 4 Hİ Modeli Amerika ve İngiltere’de Hİ tarihi -Edward L. Bernays on the making of bacon and eggs as the all-American breakfast: https://www.youtube.com/watch?v=6vFz_FgGvJI -The green Ball: Lucky Strikes campaign https://www.youtube.com/watch?v=mdvxIkMVwT0
6 Dünyadan tarihsel örnekler: İtalya, İspanya, Almanya, Norveç (sunumlar) - McDowell, W. H. (2002). Historical research: A guide. Essex: Pearson Education Ch.5 &Ch 7 pp.103-108 -Seçilen ülkeler için IHPRC arşivlerinin taranması
7 Dünyadan tarihsel örnekler: Fransa, Japonya, Yunanistan (sunumlar) - McDowell, W. H. (2002). Historical research: A guide. Essex: Pearson Education Ch.5 & Ch 7 pp. 103-108 -Seçilen ülkeler için IHPRC arşivlerinin taranması
8 Ara sınav
9 Türkiye’nin modern Hİ tarihi: Başlangıç süreci I; Tek partili dönem (sunum) Başlangıç; Çok partili dönem (sunum) -Bıçakçı& Hürmeriç (2013) s.91-94 Atatürk reform ve devrimleri: İmaj oluşurma dönemi ; Kamuyu bilgilendirme dönemi
10 Ortaya çıkış süreci (sunum) -Bıçakçı& Hürmeriç (2013) pg 94-96 Hİ’in bir meslek olarak ortaya çıkışı
11 Gelişim süreci I: Liberal Ekonomi dönemi (sunum) -Bıçakçı& Hürmeriç (2013) pg 96-97 -Hızal et.al. (2014) -Bıçakçı& Hürmeriç (2014)
12 Gelişim süreci II: Uluslararası rekabet dönemi (sunum) Entegrasyon dönemi (sunum) -Bıçakçı& Hürmeriç (2013) s.97-98 ve s.98-99 -Bıçakçı& Hürmeriç (2014)
13 Aktivist hareketler ve kamuoyu: Tarihsel bir perspektiften kadın hareketi -Bıçakçı& Hürmeriç. (2018) -Muriel Fox: The women’s movement https://www.youtube.com/watch?v=_EQjHGqvijQ
14 Hİ’in meslekleşmesi: IPRA, ICCO, IPR https://www.ipra.org/history/ipras-story/
15 Dönemin gözden geçirilmesi
16 Final Sınavı

 

Ders Kitabı

McDowell, W. H. (2002). Historical research: A guide. Essex: Pearson Education (İEU Proquest veritabanından ulaşılabilir) ISBN 9781315841601

Önerilen Okumalar/Materyaller

-Bıçakçı, A.B., Hürmeriç, P. (2013). Milestones in Turkish Public Relations History, Public Relations Review, 39 (2), pp.91-100. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0363811113000040

-Bıçakçı, A.B., Hürmeriç, P. (2014). “The Historical Development of Public Relations in Turkey: The Rise of a Profession in Times of Social Transformation”, in Burton St. J. III, Lamme M. O., L’Etang J., (eds.) Pathways to Public Relations History: Global Perspectives on Profession and Practice, p. 257-273, NY: Routledge. ISBN 9781138495593

-Bıçakçı, A.B.; Hürmeriç, P. (2018). Second-wave Feminist Movement in Turkey    through an Activist PR Perspective, in Adi, A. (ed.), Protest Public Relations: Communicating dissent and activism, Chapter 4, p.65-87, Oxon: Routledge.ISBN 9780367664985

-Hızal, S. G., Özdemir, P., Yamanoğlu, M.A., (2014). Tracking public relations history in 1960s’ Turkey: The prevalence and reflections of development discourse, Public Relations Review, 40 (4), pp.632-638. 

- L’Etang, J. (2008). Public Relations, Persuasion and Propaganda: Truth,         Knowledge, Spirituality and Mystique.

https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2F978-3-531-90918-9_16.pdf

 

- Valentini, C. (2009). Italian public relations in a changing World: Historical overview, current questions and future challenges. PRism, 6(2). http://praxis.massey.ac.nz/prism on-line journ.html

-Watson, T. (2012) A very brief history of PR, Communication Director, 1, pp.42-45. http://microsites.bournemouth.ac.uk/historyofpr/files/2010/03/Tom-Watson-2012-Very-brief-history-of-PR-CommDir.pdf

-Natalia Rodríguez Salcedo, (2008),"Public relations before “public relations” in Spain: an early history (1881-1960)", Journal of Communication Management, Vol. 12 Iss 4 pp. 279 - 293
 http://dx.doi.org/10.1108/13632540810919756

-Archives from the International History of Public Relations Conferences (IHPRC)

https: //microsites.bournemouth.ac.uk/historyofpr/

-Museum of Public Relations: see videos, text and links to digital books and other reference materials.

https://www.prmuseum.org/

https://instituteforpr.org/

https://www.cipr.co.uk/

https://www.prsa.org/

https://www.ipra.org/history/ipras-story/

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
1
10
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
15
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
25
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
4
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
14
2
28
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
1
9
9
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
15
15
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
20
20
Final Sınavı
1
30
30
    Toplam
150

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanına temel oluşturan kuram, kavram, yöntem, araç ve fikirleri eleştirel bir yaklaşımla yorumlar.

X
2

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanında içerik üretmek için gerekli verileri bilimsel yöntemlerle toplar ve kullanır.

3

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanında edindiği kuramsal bilgileri uygulama alanında kullanır.

4

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanına ilişkin sorunlar karşısında analitik düşünme becerilerini kullanır.

5

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık ile ilgili konularda ürettiği yaratıcı fikirleri ve bilimsel verilerle desteklenmiş çözüm önerilerini ilgili paydaşlara yazılı ve sözlü olarak aktarır.

6

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanında uygulamada karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel ve grup üyesi olarak sorumluluk alır.

7

Bölgesel, ulusal, küresel konular ve sorunlar hakkında bilgi sahibi olarak; bu sorunlara yönelik kamu yararı gözeten ve farkındalık yaratan çözüm önerileri geliştirir.

X
8

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanını destekleyen diğer disiplinlere ilişkin temel bilgileri uzmanlık alanıyla ilişkilendirir.

X
9

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanındaki mevzuatı, yenilikleri, değişimleri ve güncel gelişmeleri ve iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarını yakından takip ederek edindiği bilgi, beceri ve yetkinlikleri bireysel ve toplumsal amaçlar doğrultusunda yaşam boyu kullanır.

10

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanında toplumsal, bilimsel ve profesyonel etik değerleri gözeterek veri toplar, yorumlar ve paylaşır.

11

Bir yabancı dili kullanarak Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanıyla ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B1).

12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirebilir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.