Bizi takip edin
|
EN

İLETİŞİM FAKÜLTESİ

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık

IUE 310 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Gönüllülük Çalışmaları
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
IUE 310
Güz/Bahar
1
2
2
4

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri Grup çalışması
Kritik verme
Deney / Laboratuvar / Atölye uygulama
Anlatım / Sunum
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları)
Dersin Amacı Bu dersin amacı, öğrencilerin gönüllülük kavramı ve uygulamaları hakkında bilgi kazanmasını, toplumsal sorunlara dair duyarlılık sahibi olmasını, insani, sosyal, kültürel, ahlaki değerler ve beceriler edinmesini ve gönüllülük projeleri geliştirerek/parçası olarak aktif birer katılımcı birey olmalarını sağlamaktır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Gönüllülük ve ilgili temel kavramları açıklayabilecektir.
  • Sivil toplum kültürü, katılımcılık ve gönüllülüğün önemini açıklayabilecektir.
  • Toplumsal problemleri neden-sonuç ilişkisi içerisinde tartışabilecektir.
  • Çoğulcu toplum ile yaşam kalitesi ve sürdürülebilirlik arasındaki ilişkiyi farklı temalar (ör: çocuk/gençler, kent yaşamı, çevre) üzerinden tartışabilecektir.
  • Hayat boyu öğrenme anlayışı çerçevesinde, toplumsal problemlere çözüm üretmeye yönelik uygulanabilir projeler geliştirebilecektir.
  • Bir gönüllülük projesi için amaç, hedef, strateji ve taktikler önerebilecektir.
Ders Tanımı Gönüllülük alanında teorik bilgi paylaşımı ve uygulamalardan oluşan bu derste; öğrencilerin kamu kurumları, yerel yönetimler ve ulusal ve uluslararası sivil toplum kuruluşlarının liderliğinde gönüllülük çalışmalarında yer almaları ve toplumsal faydayı gözeten projeler üretmeleri beklenmektedir.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
X
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Dersin amacı, kapsamı ve giriş.
2 Gönüllülük Kavramı ve Gönüllü Olmak, Gönüllü Yönetimi Dünya ve Türkiye’de: Gönüllülük, Üniversite Gönüllüleri UN (ör: UNICEF, UNV) temsilcilerinin sunumu Arai, S. M. (2000). Typology of volunteers for a changing sociopolitical context: The impact on social capital, citizenship and civil society. Society and Leisure, 23(2), 327–352. UNDP Türkiye (2013). Türkiye’de gönüllülük: gönüllülüğün rolünün ve katkılarının keşfedilmesi. https://www.undp.org/content/dam/turkey/docs/Publications/mdgs/Turkiyedegonulluluk.pdf Wilson, J. (2000). Volunteering. Annual review of sociology, 26(1), 215-240.
3 Gönüllü Çalışmalarda Etik, Ahlaki, Dini, Geleneksel Değerler ve İlkeler Gönüllük projelerinde Sürdürülebilir Tasarım Projeleri ve Tasarımcının Rolü üzerine fikir paylaşımı (İEU ACTFOR-Sosyal Sorumluluk Proje Topluluğu Tasarım Projeleri örneklerinin paylaşımı) Toplumdaki Risk Grupları bağlamında Gönüllülük Göçmenler ve Gönüllülük (Çocuk Gibi Bak projesinden örneklerin paylaşımı) Bocsi, V., Fényes, H., & Markos, V. (2017). Motives of volunteering and values of work among higher education students. Citizenship, Social and Economics Education, 16(2), 117–131. https://doi.org/10.1177/2047173417717061 Donovan, S. (2012). Volunteering smarts : How to find opportunities, create a positive experience, and more. Retrieved from https://ebookcentral.proquest.com Schuler, D.&Namioka, A. (1993). Participatory Design: Principles and Practices. Lawrence Erlbaum Associates Publishers, New Jersey ISBN:0805809511
4 Temel Gönüllülük Alanları   (Afet, Çevre, Eğitim ve Kültür, Spor, Sağlık ve Sosyal Hizmetler, Aile ve Çocuk vd.)    (Türk Kızılayı’nın Sunumu)    Kamu Kurumları, Yerel Yönetimler ve Sivil Toplum Kuruluşlarında (STK) Gönüllülük Balabıyık, H. (2011). Gönüllülük ve yerel hizmetlere gönüllü katılım üzerine açıklamalar. Yönetim Bilimleri Dergisi, 9(1). Işıkhan, V. (2009). The aspect of social services in Turkey. Serviço Social & Realidade, 17(2), 156-171. Özmutaf, N. M. (2010). Sivil toplum kuruluşlarında gönüllü el kitabı ve gönüllüğe etkileri. Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, 2(1), 50-64. UN (2013). Youth and Volunteerism. https://www.un.org/esa/socdev/documents/youth/fact-sheets/youth-volunteerism.pdf UNV (2018). State of the World’s Volunteerism Report. The thread that binds Volunteerism and community resilience. https://www.unv.org/sites/default/files/UNV_SWVR_2018_English_WEB.pdf
5 Sınıf içi tartışma & değerlendirme (ilk fikirlerin değerlendirilmesi)  Proje gruplarının belirlenmesi Burns, D., Picken, A., Hacker, E., Aked, J., Turner, K., Lewis, S., & Franco, E. L. (2015). The role of volunteering in sustainable development. London: Voluntary Service Overseas https://www.vsointernational.org/sites/default/files/the_role_of_volunteering_in_sustainable_development_2015_vso_ids.pdf Robinson, F., Zass-Ogilvie, I. & Hudson, R. (2012). How can universities support disadvantaged communities? http://pascalobservatory.org/sites/default/files/disadvantaged-communities-and-universities-full.pdf UNICEF (2019). Guidelines to strengthen the social service workforce for child protection. https://www.unicef.org/media/53851/file/Guidelines%20to%20strengthen%20social%20service%20for%20child%20protection%202019.pdf UNICEF (2020). Youth Advocacy Toolkit. https://downloads.unicef.org.uk/wp-content/uploads/2019/03/Youth-Advocacy-Toolkit.pdf?_ga=2.127788942.2048486420.1587591445-147143548.1587591445
6 Proje Geliştirme: Konu, Amaç ve Hedeflerin tespiti ve sınıf içi değerlendirmeler Sahada Gönüllü Çalışmalara Katılım
7 Proje Geliştirme: Hedef Kitlenin Tespiti ve sınıfiçi değerlendirmeleri Sahada Gönüllü Çalışmalara Katılım (Konuya İlişkin Sivil Toplum ve Kamu Kuruluşu Ziyaretleri)
8 Uygulama planının yapılması ve sınıf içi değerlendirmeler Rapor sunumu
9 Belirlenen görev dağılımlarına göre sahada uygulama
10 Belirlenen görev dağılımlarına göre sahada uygulama
11 Belirlenen görev dağılımlarına göre sahada uygulama
12 Belirlenen görev dağılımlarına göre sahada uygulama
13 Belirlenen görev dağılımlarına göre sahada uygulama
14 Final Raporu Sunumları  Final Raporlarının Teslimi Sınıf içi çalışma
15 Dersin gözden geçirilmesi
16 Dersin gözden geçirilmesi

 

Ders Kitabı

Donovan, S. (2013). Volunteering smarts : How to find opportunities, create a positive experience, and more. Retrieved from http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=cat03598a&AN=ieu.EBC5445735&lang=tr&site=eds-live ISBN 9781467701556

Önerilen Okumalar/Materyaller

Haftalık ön hazırlık materyallerine ek içerikler;

  Adıgüzel, Y., Şentürk, M. & Turan, B. (2016). Üniversitede gönüllü     olmak. Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu. ISBN:

  978-975-7641-57-5

Branson, R. (2000). Worldwide volunteering for young people. How to Books. ISBN-13: 978-1857035339

Dilnot, C. (2009). Ethics in design: 10 questions, In H. Clark & D. Brody (Eds.), Design Studies: a reader (pp. 180-190). Oxford: Berg. ISBN-13: 978-1847882363

İstanbul Bilgi Üniversitesi (2019). Türkiye’de gönüllülük araştırması [Powerpoint Slides]. İstanbul Bilgi Üniversitesi Sivil Toplum Kuruluşları Eğitim ve Araştırma Birimi. https://stk.bilgi.edu.tr/media/uploads/2019/12/16/Go%CC%88nu%CC%88llu%CC%88lu%CC%88kAras%CC%A7t%C4%B1rmaSonuc%CC%A7lar%C4%B1.pdf

Kensing, F. & Blomberg, J. (1998). Participatory design: Issues and concerns. Computer Supported Cooperative Work, 7(3), 167-185.

Smith, K. A., Lockstone-Binney, L., Holmes, K., & Baum, T. (Eds.). (2014). Event volunteering: International perspectives on the event volunteering experience. Routledge. ISBN-13: 978-0415821032

UN Volunteers (2020). Retrieved from https://www.unv.org/

UNDP Turkey (2020). Sustainable development goals. https://www.tr.undp.org/content/turkey/en/home/sustainable-development-goals.html

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
20
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
1
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
40
Proje
1
20
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
Final Sınavı
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
4
100
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
1
16
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
2
32
Sınıf Dışı Ders Çalışması
8
3
24
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
1
14
14
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
20
20
Proje
1
14
14
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
0
Final Sınavı
0
    Toplam
120

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanına temel oluşturan kuram, kavram, yöntem, araç ve fikirleri eleştirel bir yaklaşımla yorumlar.

2

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanında içerik üretmek için gerekli verileri bilimsel yöntemlerle toplar ve kullanır.

3

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanında edindiği kuramsal bilgileri uygulama alanında kullanır.

4

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanına ilişkin sorunlar karşısında analitik düşünme becerilerini kullanır.

X
5

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık ile ilgili konularda ürettiği yaratıcı fikirleri ve bilimsel verilerle desteklenmiş çözüm önerilerini ilgili paydaşlara yazılı ve sözlü olarak aktarır.

6

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanında uygulamada karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel ve grup üyesi olarak sorumluluk alır.

X
7

Bölgesel, ulusal, küresel konular ve sorunlar hakkında bilgi sahibi olarak; bu sorunlara yönelik kamu yararı gözeten ve farkındalık yaratan çözüm önerileri geliştirir.

X
8

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanını destekleyen diğer disiplinlere ilişkin temel bilgileri uzmanlık alanıyla ilişkilendirir.

9

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanındaki mevzuatı, yenilikleri, değişimleri ve güncel gelişmeleri ve iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarını yakından takip ederek edindiği bilgi, beceri ve yetkinlikleri bireysel ve toplumsal amaçlar doğrultusunda yaşam boyu kullanır.

10

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanında toplumsal, bilimsel ve profesyonel etik değerleri gözeterek veri toplar, yorumlar ve paylaşır.

11

Bir yabancı dili kullanarak Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanıyla ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B1).

12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirebilir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.