İLETİŞİM FAKÜLTESİ

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık

PRA 304 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Reklam Yazarlığı
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
PRA 304
Bahar
3
0
3
5

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli Çevrim içi
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri Tartışma
Grup çalışması
Olgu / Vaka çalışması
Soru & Cevap
Anlatım / Sunum
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Genelde pazarlama iletişimi özelde ise reklam ve halkla ilişkiler yazarlığının gerektirdiği düşünme ve dil kullanma becerilerini geliştirmek.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • İlgili brifi çözümleyebilir, yorumlayabilir; ne yaratılacağı/yazılacağı konusunda mutabakat için görüşebilir
  • Gereken yaratıcı dil yaklaşımını zihninde tasarlayabilir, farklı biçimsel alternatiflerle yazıya dökebilir
  • Grup direktörü veya süpervizörünün ya da deneyimli yazarının, yaklaşım veya uygulamaya ilişkin eleştirilerini anlar, gereken revizyonları yapabilir.
  • Direktörden/süpervizorden (nihai olarak da Müşteriden) gelen yönlendirme veya istekler doğrulturunda gereken revizyonları yapabilir.
  • Dile ve yazım kurallarına hakim olmanın bu tür yazarlıktaki önemini somut örnekleriyle görür.
  • Bu alanda örnek gösterilen metinlerin inceliklerini, neden yaratıcı sayıldığını anlar, kendi çalışmalarında yararlanmayı dener.
Ders Tanımı Sınıfta sunumlar ve çeşitli düzeyde metin yazma denemeleri ile öğrencilerin birer ‘jr copywriter’ gibi düşünmesi, yazması; yazdıklarının değerlendirilmesi ve tartışılması, takdir veya revize edilmesi temeline dayanan ‘yap – öğren’ yaklaşımlı bir ders.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Ders Tanımı
2 Reklam Yazarının Reklam Ajansındaki Konumu
3 İyi Metin Yazımı vs Kötü Metin Yazımı
4 Konvansiyonel Reklam Yazarlığı - I https://www.youtube.com/watch?v=64QxK2ev9Zc https://bigumigu.com/haber/film-kategorisinde-odul-kazanan-isler-cannes-lions-2021/
5 Konvansiyonel Reklam Yazarlığı - II https://bigumigu.com/haber/radio-audio-kategorisinde-odul-kazanan-isler-cannes-lions-2021/ https://bigumigu.com/haber/outdoor-kategorisinde-odul-kazanan-isler-cannes-lions-2021/ https://bigumigu.com/haber/print-publishing-kategorisinde-odul-kazanan-isler-cannes-lions-2021/
6 Dijital Reklam Yazarlığı https://bigumigu.com/haber/digital-craft-kategorisinde-odul-kazanan-isler-cannes-lions-2021/
7 Sadeleştirmenin Önemi https://www.youtube.com/watch?v=xwTNBW_X_Xo
8 Yaratıcı Sunum Ödevi
9 Hedef Kitlenin Önemi https://www.behance.net/gallery/26929981/Turkish-Airlines-Basukettoke
10 Ödev Sunumları
11 Mecra ≠ Fikir https://bigumigu.com/haber/kristal-elmada-odul-kazanan-isler-dijital-sosyal-medya-ve-aktivasyon-kristal-elma-2018/
12 Final Projesi Görüşmeleri
13 Final projesi grup toplantıları
14 Final Projesi Görüşmeleri
15 Dersin gözden geçirilmesi
16 Dersin gözden geçirilmesi

 

Ders Kitabı
Önerilen Okumalar/Materyaller

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
20
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
2
40
Proje
1
40
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
Final Sınavı
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
4
100
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
11
2
22
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
0
Sunum / Jüri Önünde Sunum
2
20
40
Proje
1
40
40
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
0
Final Sınavı
0
    Toplam
150

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanına temel oluşturan kuram, kavram, yöntem, araç ve fikirleri eleştirel bir yaklaşımla yorumlar.

2

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanında içerik üretmek için gerekli verileri bilimsel yöntemlerle toplar ve kullanır.

X
3

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanında edindiği kuramsal bilgileri uygulama alanında kullanır.

X
4

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanına ilişkin sorunlar karşısında analitik düşünme becerilerini kullanır.

X
5

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık ile ilgili konularda ürettiği yaratıcı fikirleri ve bilimsel verilerle desteklenmiş çözüm önerilerini ilgili paydaşlara yazılı ve sözlü olarak aktarır.

6

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanında uygulamada karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel ve grup üyesi olarak sorumluluk alır.

7

Bölgesel, ulusal, küresel konular ve sorunlar hakkında bilgi sahibi olarak; bu sorunlara yönelik kamu yararı gözeten ve farkındalık yaratan çözüm önerileri geliştirir.

8

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanını destekleyen diğer disiplinlere ilişkin temel bilgileri uzmanlık alanıyla ilişkilendirir.

9

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanındaki mevzuatı, yenilikleri, değişimleri ve güncel gelişmeleri ve iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarını yakından takip ederek edindiği bilgi, beceri ve yetkinlikleri bireysel ve toplumsal amaçlar doğrultusunda yaşam boyu kullanır.

10

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanında toplumsal, bilimsel ve profesyonel etik değerleri gözeterek veri toplar, yorumlar ve paylaşır.

11

Bir yabancı dili kullanarak Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanıyla ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B1).

12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirebilir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.