Bizi takip edin
|
EN

İLETİŞİM FAKÜLTESİ

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık

PRA 380 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Reklamcılık Tarihi
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
PRA 380
Güz/Bahar
3
0
3
5

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri -
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu ders; başlangıcından bugüne reklamcılığın tarihi hakkında bilgi vermeyi amaçlar. Amerika, Avrupa ve Türkiye’de reklamcılık endüstrisinin gelişimine odaklanılacaktır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Reklam alanına ait temel kavramları tanımlayabilecek
  • Reklamcılık dünyasının temel aktörlerinin reklamcılık alanına kattıklarını değerlendirebilecek
  • Reklamcılığın dönüm noktalarını açıklayabilecek
  • Reklamcılık alanındaki farklı akımları tartışabilecek
  • Reklam endüstrisinin tarihsel gelişimine dair kültürlerarası bir karşılaştırma yapabilecektir
Ders Tanımı Bu derste öğrenciler; uluslararası bağlamda reklamcılığın nasıl ortaya çıktığını, nasıl bir dönüşüm yaşadığını ve bu süreçlerde ortaya çıkan farklı ekolleri öğrenirler, reklam endüstrisi konusunda derin bir kavrayış edinirler. Ders aynı zamanda öğrencilere Türkiye’de reklamcılığın doğuşu, gelişimi ve öncülerini hakkında bilgi sunar.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Derse Giriş
2 Reklamcılık ve Reklamcılık Sektörü
3 Endüstri Devrimi – Tüketim Toplumunun Yükselişi (İlk Reklam Örnekleri Juliann Sivulka (2012), Soap, Sex and Cigarettes- A Cultural History of American Advertising, Second Edition, Wadsworth Cengage Learning. pp. 3-38
4 ABD’de ve Avrupa’da Reklamcılığın Doğuşu ve Gelişimi Juliann Sivulka (2012), Soap, Sex and Cigarettes- A Cultural History of American Advertising, Second Edition, Wadsworth Cengage Learning pp.42-116
5 ABD’de ve Avrupa’da Reklamcılığın Doğuşu ve Gelişimi Juliann Sivulka (2012), Soap, Sex and Cigarettes- A Cultural History of American Advertising, Second Edition, Wadsworth Cengage Learning pp.42-116
6 Modern Amerikan Reklamcılığı Albert Lasker: Modern Reklamcılığın Kurucusu Claude C. Hopkins: Bilimsel Reklam Juliann Sivulka (2012), Soap, Sex and Cigarettes- A Cultural History of American Advertising, Second Edition, Wadsworth Cengage Learning pp.69-108
7 Rosser Reeves: Temel Satış Vaadi Raymond Rubicam: Araştırma, Araştırma, Araştırma Juliann Sivulka (2012), Soap, Sex and Cigarettes- A Cultural History of American Advertising, Second Edition
8 Vance Packard: Çaktırmadan İkna Leo Burnett: Chicago Ekolü Juliann Sivulka (2012), Soap,Sex and Cigarettes- A Cultural History of American Advertising, Second Edition, Wadsworth Cengage Learning. Pp. 227 & 233 - 236
9 Bill Bernbach: Reklamda Yaratıcı Devrim – “Think Small” Howard Gossage: Reklamdan Nefret Eden Reklamcı Juliann Sivulka (2012), Soap, Sex and Cigarettes- A Cultural History of American Advertising, Second Edition, Wadsworth Cengage Learning. Pp.236-242 & 264 - 269
10 David Ogilvy: Marka İmajı Alex Bogusky: Dijital Çağın Reklamcısı Juliann Sivulka (2012), Soap, Sex and Cigarettes- A Cultural History of American Advertising, Second Edition, Wadsworth Cengage Learning. Pp.235 &401-402
11 Avrupa’da Reklamcılık Destanı: Jacques Seguela: Reklamcılıkta Fransız Ekolü John Hegarty: “İşin Kuralı Yaratıcılıktır” Oliviero Toscani: Kışkırtıcı Reklam Mark Tungate, 2007, ADland-A Global History of Advertising, p:79-149 , Kogan Page, London
12 Türkiye’de Reklamcılığın Öncüleri: İlancılık, Faal and Manajans Eli Aciman: Advertising: a word he dislikes, a profession he loves / Baransel, Nil ; translated by Angela Roome, İstanbul : Doğan Kitapçılık A.Ş., 2004
13 Türkiye’de Reklamcılığın Öncüleri: İhap Hulusi Görey Ihap Hulusi Görey and his Posters: The Famous Two that Shaped the Public in Republic Period in Turkey, Serra Doğan, 2012 Procedia - Social and Behavioral Sciences, Volume 51, 2012, Pages 43-47 https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2012.08. 116
14 Dijital Dünyada Reklamcılığın Geleceği Tartışma
15 Dönemin Gözden Geçirilmesi
16 Final Sınavı

 

Ders Kitabı

Juliann Sivulka (2012). Soap, Sex and Cigarettes- A Cultural History of American Advertising, Second Edition, Wadsworth Cengage Learning.

Önerilen Okumalar/Materyaller

Mark Tungate (2013). Adland: A Global History of Advertising, Kogan Page

Mary Wells Lawrence (2003). A Big Life in Advertising, Touchstone

Juliann Sivulka (2001). Stronger Than Dirt: A Cultural History of Advertising Personal Hygiene in America, 1875-1940, Humanity Books

Juliann Sivulka (2012). Ad Women: How They Impact What We Need, Want, and Buy, Prometheus

Claude C. Hopkins (1927). My Life in Advertising, Harper & Brothers

David Ogilvy(1997). An Autobiography, John Wiley&Sons

Müge Elden ve Uğur Bakır (2014). Reklam Ustaları 1, Detay Yayıncılık

Müge Elden ve Murat Çelik (2017). Reklam Ustaları 2, Detay Yayıncılık

Orhan Koloğlu (1999). Reklamcılığımızın İlk Yüzyılı ( 1840-1940), Reklamcılık Vakfı Yayınları

Ender Merter (2008). Cumhuriyeti Afişleyen Adam İhap Hulusi Görey 110 Yaşında, Literatür Yayıncılık

Haluk Sicimoğlu (2014). Reklam Kuşakları 1940-2000/ Sektörün 60 Yılı, Reklamcılık Vakfı

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
25
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
25
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
3
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
14
1
14
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
0
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
25
25
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
23
23
Final Sınavı
1
40
40
    Toplam
150

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanına temel oluşturan kuram, kavram, yöntem, araç ve fikirleri eleştirel bir yaklaşımla yorumlar.

X
2

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanında içerik üretmek için gerekli verileri bilimsel yöntemlerle toplar ve kullanır.

3

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanında edindiği kuramsal bilgileri uygulama alanında kullanır.

4

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanına ilişkin sorunlar karşısında analitik düşünme becerilerini kullanır.

5

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık ile ilgili konularda ürettiği yaratıcı fikirleri ve bilimsel verilerle desteklenmiş çözüm önerilerini ilgili paydaşlara yazılı ve sözlü olarak aktarır.

6

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanında uygulamada karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel ve grup üyesi olarak sorumluluk alır.

7

Bölgesel, ulusal, küresel konular ve sorunlar hakkında bilgi sahibi olarak; bu sorunlara yönelik kamu yararı gözeten ve farkındalık yaratan çözüm önerileri geliştirir.

X
8

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanını destekleyen diğer disiplinlere ilişkin temel bilgileri uzmanlık alanıyla ilişkilendirir.

9

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanındaki mevzuatı, yenilikleri, değişimleri ve güncel gelişmeleri ve iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarını yakından takip ederek edindiği bilgi, beceri ve yetkinlikleri bireysel ve toplumsal amaçlar doğrultusunda yaşam boyu kullanır.

10

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanında toplumsal, bilimsel ve profesyonel etik değerleri gözeterek veri toplar, yorumlar ve paylaşır.

X
11

Bir yabancı dili kullanarak Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanıyla ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B1).

12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirebilir.

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.