Bizi takip edin
|
EN

İLETİŞİM FAKÜLTESİ

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık

PRA 340 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Oyun Sektöründe Pazarlama İletişimi
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
PRA 340
Güz/Bahar
3
0
3
5

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
-
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri -
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu dersin amacı, öğrencilerin interaktif video oyun tasarımı, video oyun geliştirme ve video oyunlarda pazarlama iletişimi teknikleri hakkında bilgi ve deneyim kazanmalarını sağlamaktır
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Fizikselden sanala doğru değişen iletişim tekniklerini kullanabilecektir.
  • CPL, CPM ve benzeri reklam ve marka iletişimi ögelerini oyun geliştirme ve oyun içi pazarlama alanında kullanabilecektir.
  • Oyunlar ve oyun sektörü için oyun-dışı ve oyun-içi marka yönetim stratejisi, reklam fikri ve reklam kampanyaları yaratabilecektir.
  • Pazarlama odaklı oyun içi-oyun dışı iletişim kampanyası yaratabilecektir.
Ders Tanımı Bu derste oyun kültürü, oyun türleri, bu türlere yönelik pazarlama iletişim teknikleri ile ilgili güncel kullanımlar ve uygulamalar anlatılacaktır.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Oyun Kavramına Giriş Oyun Konseptleri - Guus Schijns - Oyun nedir? - İyi oyun nedir? http://mgsch.home.xs4all.nl/gaming/concepts/games_concepts.htm
2 Oyun Türleri, Çeşitleri ve Olası Gelişmeler Oyun Konseptleri - Guus Schijns - Çeşitli türdeki oyunların analizi http://mgsch.home.xs4all.nl/gaming/concepts/games_concepts.htm
3 “Gamer” Profili "Gamer” Davranışlarının İstatistiksel Analizi https://web.wpi.edu/Pubs/E-project/Available/E-project-031210-184345/unrestricted/Statistical_Analysis_of_Gamer_Behavior.pdf
4 Oyun Sektöründe İş Modelleri http://pelipaja.centria.fi/wp-content/uploads/2015/05/Business-Models-in-Video-Game-Industry-autum2014.pdf
5 Oyun Üretim Aşamaları Production Pipeline Fundamentals for Films & Games” Renee Dunlop Section 1.6 – An Overview of a Game Productions
6 Fikir, Pixel ve İş “Production Pipeline Fundamentals for Films & Games” Renee Dunlop Chapter 11 – Tying it all together
7 Satan bir “hype” yaratmak “Video Game Marketing & PR Vol.1 – Playing to Win” Scott Steinberg Mastering Messaging chapter
8 Platform, Coğrafya ve Bütçe "Video Game Marketing & PR Vol.1 – Playing to Win” Scott Steinberg Video Games Marketing 2.0 chapter
9 Oyun Pazarlamasında Kanallar ve Araçlar “Video Game Marketing & PR Vol.1 – Playing to Win” Scott Steinberg Performance Marketing chapter
10 Deneyimsel Pazarlama Oculus VR, HTC, Sony VR showcases.
11 Indie Scene “A Practical Guide to Indie Game Marketing” Joel Dreskin Chapter 5: Marketing Vehicles That Can work Well for Indies The Marketing Guide for Game Developers http://www.pixelprospector.com/the-marketing-guide-for-game-developers/
12 Video is The King Gaming Istanbul 2016 showcase
13 Dönem Projesi: “Make Your Game Great I” Bölüm 1 – Oyun türü, oyun fikri, oyunun konsepti & temel strateji sunumları,sergiler ve ticari etkinlikler
14 Dönem Projesi: "Make Your Game Great II” Bölüm 2 – Hedef segment analizi, içgörü pazarlama modeli & stratejisi
15 Dönem Projesi: “Make Your Game Great III” Proje Finali: Bölüm 3 – Yaratıcı çalışma & beklenen sonuçlar
16 Dönemin gözden geçirilmesi, projelerin notlanması

 

Ders Kitabı Game Concepts Guus Schijns http://mgsch.home.xs4all.nl/gaming/concepts/games_concepts.htm Newzoo 2016 Statistics for Global Gaming Industry Statistical Analysis of Gamer Behavior https://web.wpi.edu/Pubs/E-project/Available/E-project-031210-184345/unrestricted/Statistical_Analysis_of_Gamer_Behavior.pdf The Marketing Guide for Game Developers http://www.pixelprospector.com/the-marketing-guide-for-game-developers/ 20+ App Marketing Resources Worth Knowing http://www.apptamin.com/blog/great-app-marketing-resources/ How to Grow a Unicorn https://adtoapp.com/book/unicorn In-Game Advertising: Mind Games https://www.marketingweek.com/2014/02/26/in-game-advertising-mind-games/ Business Models in Video Game Industry http://pelipaja.centria.fi/wp-content/uploads/2015/05/Business-Models-in-Video-Game-Industry-autum2014.pdf
Önerilen Okumalar/Materyaller

“Video Game Marketing & PR  Vol.1 – Playing to Win” Scott Steinberg   “Production Pipeline Fundamentals for Films & Games” Renee Dunlop   “A Practical Guide to Indie Game Marketing” Joel Dreskin   “Innovation & Marketing in Video Game Industry” David T. A. Wesley, Gloria Barczak   “The Video Game Explosion” Mark J. P. Wolf   “Storytelling – Branding in Practice” Klaus Fog, Christian Budzt, Barış Yakaboylu   “Game-Based Marketing” Gabe Zichermann – Jocelyn Linder

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
20
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
1
20
Portfolyo
Ödev
1
10
Sunum / Jüri Önünde Sunum
3
20
Proje
1
30
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
Final Sınavı
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
7
100
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
10
2
20
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
1
12
12
Portfolyo
0
Ödev
1
15
15
Sunum / Jüri Önünde Sunum
3
10
30
Proje
1
25
25
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
0
Final Sınavı
0
    Toplam
150

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanına temel oluşturan kuram, kavram, yöntem, araç ve fikirleri eleştirel bir yaklaşımla yorumlar.

2

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanında içerik üretmek için gerekli verileri bilimsel yöntemlerle toplar ve kullanır.

3

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanında edindiği kuramsal bilgileri uygulama alanında kullanır.

4

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanına ilişkin sorunlar karşısında analitik düşünme becerilerini kullanır.

5

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık ile ilgili konularda ürettiği yaratıcı fikirleri ve bilimsel verilerle desteklenmiş çözüm önerilerini ilgili paydaşlara yazılı ve sözlü olarak aktarır.

6

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanında uygulamada karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel ve grup üyesi olarak sorumluluk alır.

X
7

Bölgesel, ulusal, küresel konular ve sorunlar hakkında bilgi sahibi olarak; bu sorunlara yönelik kamu yararı gözeten ve farkındalık yaratan çözüm önerileri geliştirir.

8

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanını destekleyen diğer disiplinlere ilişkin temel bilgileri uzmanlık alanıyla ilişkilendirir.

9

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanındaki mevzuatı, yenilikleri, değişimleri ve güncel gelişmeleri ve iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarını yakından takip ederek edindiği bilgi, beceri ve yetkinlikleri bireysel ve toplumsal amaçlar doğrultusunda yaşam boyu kullanır.

X
10

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanında toplumsal, bilimsel ve profesyonel etik değerleri gözeterek veri toplar, yorumlar ve paylaşır.

11

Bir yabancı dili kullanarak Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanıyla ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B1).

12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirebilir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.