Bizi takip edin
|
EN

İLETİŞİM FAKÜLTESİ

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık

NMC 103 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Eleştirel Düşünce
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
NMC 103
Güz
2
2
3
5

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri Tartışma
Problem çözme
Soru & Cevap
Anlatım / Sunum
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu ders dilin argümansal kullanımını tanımlamak ve değerlendirmek için gerekli becerileri geliştirmeyi amaçlar. Böylelikle eleştirel düşünme, akıl yürütme, okuma ve yazma becerilerini geliştirmeyi hedefler. Dersin kuramsal öğelerinin kazandırmayı amaçladığı tekniklerin uygulanmasını sağlayacak egzersizlere özellikle önem verilecektir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Argümanları geçerlilik ve doğruluk standartları üzerinden değerlendirebilecekler.
  • Farklı argümansal bağlamlarda mantık hatalarını tanımlayabilecekler.
  • Dil kullanımını iletişimsel çıkarım üzerinden çözümleyebilecekler.
  • Farklı medyalarda anlam üretimini ve değerlendirmesini tartışabilecekler.
  • İletişimi söz edimleri üzerinden çözümleyebileceklerdir.
  • Eleştirel okuma, yazma ve düşünme becerilerini geliştirecekler.
  • Argüman çözümleme tekniklerini çeşitli söylemsel ve iletişimsel durumlara uygulayacaklar.
Ders Tanımı Bu ders eleştirel düşünmeye ve salt biçimsel olmayan akıl yürütmeye bir giriş sunar.Tüm medyaların aracı olarak nitelendirebileceğimiz dil kullanımının, başarı ve başarısızlık hallerinin ne olduğu tanıtılacaktır. Öğrencilerin aktif bir şekilde tartışmalara katılması, egzersiz soruları çözmesi ve sınıf içi grup projelerine katılması beklenecektir.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
X
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş Akıl Yürütme ve Dil
2 Söz edimleri, performatifler, iletişim edimleri, iletişimsel çıkarım Ch 1 “Uses of Arguments; Ch 2 “The Web of Language”
3 Geçerlilik, Doğruluk, Soundness; öncüllerin ve sonuçların tanınması Ch 3 “The language of Arguments”
4 Değersel Dil Ch 4 “The Art of Close Analysis”
5 Tümdengelimsel standartlar Selected material from Ch 6 and Ch 7
6 Tümdengelimsel standartlar
7 Tümevarımsal standartlar (1) Ch 9 “Inference to the best explanation and from analogy”
8 Tümevarımsal standartlar (2) Ch 10 “Causal Reasoning”; Ch 12 “Choices”
9 Anlam belirsizliği kaynaklı mantık hataları Ch 13 (Heaps and slippery slopes)
10 Ara sınav
11 Çok anlamlılık kaynaklı mantık hataları Ch 14 (Equivocation and types of definitions)
12 İlgililik kaynaklı mantık hataları Ch 15 (Types of ad hominem arguments, genetic fallacy, appeals to authority, appeal to popular opinion, appeal to emotion)
13 “Boş” argümanlar Ch 16 (Circularity, begging the question, self-sealers)
14 Argüman çürütme teknikleri Ch 17 (Counterexamples, reductio ad absurdum, straw men and false dichotomies, by parallel reasoning)
15 Dönemin gözden geçirilmesi
16 Final Sınavı

 

Ders Kitabı

Walter Sinnott-Armstrong and Robert J. Fogelin, Understanding Arguments: An Introduction to Informal Logic, 9 th  ed., Cengage Learning (2013) ISBN-10: 1285197364

Önerilen Okumalar/Materyaller

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
25
Proje
1
30
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
35
Final Sınavı
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
4
100
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
2
32
Sınıf Dışı Ders Çalışması
14
2
28
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
0
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
19
19
Proje
1
20
20
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
19
19
Final Sınavı
0
    Toplam
150

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanına temel oluşturan kuram, kavram, yöntem, araç ve fikirleri eleştirel bir yaklaşımla yorumlar.

X
2

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanında içerik üretmek için gerekli verileri bilimsel yöntemlerle toplar ve kullanır.

3

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanında edindiği kuramsal bilgileri uygulama alanında kullanır.

4

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanına ilişkin sorunlar karşısında analitik düşünme becerilerini kullanır.

X
5

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık ile ilgili konularda ürettiği yaratıcı fikirleri ve bilimsel verilerle desteklenmiş çözüm önerilerini ilgili paydaşlara yazılı ve sözlü olarak aktarır.

6

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanında uygulamada karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel ve grup üyesi olarak sorumluluk alır.

7

Bölgesel, ulusal, küresel konular ve sorunlar hakkında bilgi sahibi olarak; bu sorunlara yönelik kamu yararı gözeten ve farkındalık yaratan çözüm önerileri geliştirir.

8

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanını destekleyen diğer disiplinlere ilişkin temel bilgileri uzmanlık alanıyla ilişkilendirir.

X
9

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanındaki mevzuatı, yenilikleri, değişimleri ve güncel gelişmeleri ve iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarını yakından takip ederek edindiği bilgi, beceri ve yetkinlikleri bireysel ve toplumsal amaçlar doğrultusunda yaşam boyu kullanır.

10

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanında toplumsal, bilimsel ve profesyonel etik değerleri gözeterek veri toplar, yorumlar ve paylaşır.

11

Bir yabancı dili kullanarak Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanıyla ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B1).

12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirebilir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.