Bizi takip edin
|
EN

İLETİŞİM FAKÜLTESİ

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık

PRA 370 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Marka İletişiminde Yaratıcılık
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
PRA 370
Güz/Bahar
3
0
3
5

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli Çevrim içi
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri Tartışma
Grup çalışması
Problem çözme
Olgu / Vaka çalışması
Soru & Cevap
Kritik verme
Jüri
Anlatım / Sunum
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu derste markalar ve yaratıcı markalama süreci arasındaki stratejik ilişkinin tanıtılması amaçlanmaktadır. Ders dahilinde marka içgörülerinin ve markalama sürecinin yaratıcı doğası açıklanacaktır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • İş dünyası ve marka iletişimi açısından yaratıcılığı yeniden tanımlayabilecekler,
  • Marka içgörüsü ve yaratıcılık vizyonunu tanımlayabilecekler,
  • Yenilikçi ve yaratıcı iletişim çözümleri üretebilir hale geleceklerdir.
  • Reklam ajansının değişik departmanlarının işleyişini bizzat çalışarak görmek ve bu işleyişlere uygun temel mesleki davranış normlarını yaşayarak edinmek.
  • Belli başlı ürün ve hizmet kategorilerinde ve kurumsal iletişim alanında ‘account’lar / müşteriler’ için fiilen çalışmış olmak. Böylece bölümün temel derslerinde edinilen teorik mesleki bilgileri fiilen uygulamaya dökmeyi öğrenmek; çalışmaların reklamveren / müşteri tarafında nasıl değerlendirildiğini birinci elden anlamak. Değerlendirmeye katılmak. Değerlendirmenin sonuçlarına dayalı takip işlerini yürütmek.
  • Mezuniyet sonrası iş başvurularında ve görüşmelerinde, ilgili kişi ve kuruluşlara gösterilebilir özgün ve saygın iş portfolyolarına sahip olmak.
  • Bir reklam ajansında düzenli olarak çalışması beklenen bir 'çalışan' olarak "Çalışan Performans Değerlendirmesi"ni deneyimlemek. Kariyer planlama ve yönlendirme konusunda deneyim kazanmak.
Ders Tanımı Ders, bir dizi vaka çalışması, ders ve sınıf içi faaliyetler, bireysel/profesyonel portföyün geliştirilmesi ve sonuçlandırılması yoluyla markalaşma ve marka iletişimi sürecinin bağlamı ve çağdaş ortamı hakkında yaratıcı bir içgörü sunar.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
X
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Dersin tanıtımı
2 Marka enerjisi: Müşterinin anlam atayışı Sutherland, C. (2017). Creating Brand Energy. ebook, pp.16-28
3 Enerji Döngüsü: Deneyimin temel unsurları Sutherland, C. (2017). Creating Brand Energy. ebook, pp.29-41
4 Marka yaratma süreci: İşin özünü tanımlamak Sutherland, C. (2017). Creating Brand Energy. ebook, pp. 42-52
5 Amaç: Enerjinin yüklenmesi / Değerler: enerjinin kaynağı Sutherland, C. (2017). Creating Brand Energy. ebook, pp.62-79
6 Kişilik: Enerjinin tipi / Ürün: Bağlantı noktası Sutherland, C. (2017). Creating Brand Energy. ebook,pp.80-88
7 Marka yaratma döngüsü: bir özet Sutherland, C. (2017). Creating Brand Energy. ebook, pp.216-219
8 Yaratıcı düşünme teknikleri / Beyin Fırtınası
9 Yaratıcı düşünme teknikleri / Zihin haritası https://tonybuzan.com/
10 Reklam çekicilikleri Ruiz, S., & Sicilia, M. (2004). The impact of cognitive and/or affective processing styles on consumer response to advertising appeals. Journal of business Research, 57(6), 657-664. / Dens, N., & De Pelsmacker, P. (2010). Consumer response to different advertising appeals for new products: The moderating influence of branding strategy and product category involvement. Journal of Brand Management, 18(1), 50-65.
11 Midterm
12 Hikaye anlatımı Campbell, J. (2012). The Hero with A Thousand Faces (The Collected Works of Joseph Campbell), 3rd Edition. New World Library, USA
13 Örnek Olay
14 Örnek Olay
15 Dersin gözden geçirilmesi
16 Final

 

Ders Kitabı

Sutherland, C. (2017). Creating Brand Energy. Ebook ISBN 9780646529738

Önerilen Okumalar/Materyaller

Paul Arden, Whatever You Think Think The Opposite, Penguin UK (March 2006), ISBN 0141025719 /// Eric Maisel, The Creativity Book - a year’s worth of inspiration and guidance, Torcher Putnam (June 2000), ISBN 1585420298 /// Diane Barth, Day Dreaming - Unlock the Creative Power of Your Mind, Penguin (1997), ISBN 014025031X /// Jack Foster, How to Get Ideas, Berrett-Koehler (October 1996), ISBN 15765006X /// Joey Reiman, Thinking for a Living - Creating Ideas that Revitalize Your Business, Career & Life, Longstreet (1998), ISBN1563524694 

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
2
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
30
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
4
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
9
2
18
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
2
12
24
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
25
25
Final Sınavı
1
35
35
    Toplam
150

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanına temel oluşturan kuram, kavram, yöntem, araç ve fikirleri eleştirel bir yaklaşımla yorumlar.

2

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanında içerik üretmek için gerekli verileri bilimsel yöntemlerle toplar ve kullanır.

3

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanında edindiği kuramsal bilgileri uygulama alanında kullanır.

X
4

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanına ilişkin sorunlar karşısında analitik düşünme becerilerini kullanır.

5

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık ile ilgili konularda ürettiği yaratıcı fikirleri ve bilimsel verilerle desteklenmiş çözüm önerilerini ilgili paydaşlara yazılı ve sözlü olarak aktarır.

X
6

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanında uygulamada karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel ve grup üyesi olarak sorumluluk alır.

X
7

Bölgesel, ulusal, küresel konular ve sorunlar hakkında bilgi sahibi olarak; bu sorunlara yönelik kamu yararı gözeten ve farkındalık yaratan çözüm önerileri geliştirir.

X
8

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanını destekleyen diğer disiplinlere ilişkin temel bilgileri uzmanlık alanıyla ilişkilendirir.

X
9

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanındaki mevzuatı, yenilikleri, değişimleri ve güncel gelişmeleri ve iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarını yakından takip ederek edindiği bilgi, beceri ve yetkinlikleri bireysel ve toplumsal amaçlar doğrultusunda yaşam boyu kullanır.

10

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanında toplumsal, bilimsel ve profesyonel etik değerleri gözeterek veri toplar, yorumlar ve paylaşır.

11

Bir yabancı dili kullanarak Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanıyla ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B1).

12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirebilir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.