Bizi takip edin
|
EN

İLETİŞİM FAKÜLTESİ

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık

PRA 100 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
İletişimde Sunum Becerileri
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
PRA 100
Güz/Bahar
1
2
3
4

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri Tartışma
Grup çalışması
Soru & Cevap
Kritik verme
Anlatım / Sunum
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu ders, öğrencilerin kişiler arası iletişim becerilerinde iki önemli yeteneğini geliştirmeyi amaçlamaktadır: görsel ve işitsel medyayı etkili bir şekilde kullanmak ve sunumun amacı doğrultusunda dinleyicileri ikna edebilmek.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Sunumlarda sözlü ve sözsüz iletişimin etkililiğini karşılaştırabilecektir
  • Dinleyici kitlenin ne anladığının önemini tartışabilecektir
  • İkna yeteneğini geliştirebilecektir
  • İş dünyasının dinamik doğasını değerlendirerek iletişim amaçlarına uygun sunum hazırlayabilecektir
  • Farklı konularda sunum yaparak iş dünyası için deneyim kazanabilecektir.
Ders Tanımı Bu ders, öğrencileri beşinci dil yeterlilik becerisiyle donatmayı amaçlamaktadır: Etkili sunumlar yoluyla bilgi paylaşımı (orijinal dördü: Dinleme, Konuşma, Okuma, Yazma). Kişilerarası iletişim becerilerinin önemi konusunda farkındalık yaratmayı amaçlar ve bunu hem teori hem de pratik yoluyla yapar. Öğrencilere çeşitli sunum türleri anlatılacak, ardından öğrenciler sınıfta öğrendikleri sunum türlerine göre iki konu sunacaklardır. Her öğrenciye geri bildirim verilecektir.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
X
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Ders kaynakları, dersin genel tasarımı ve yaklaşımına giriş
2 Genel sunum kuralları Sunum türleri Sunum stilleri En iyi sunumlar https://aristotle.com/blog/2014/09/types-of-presentations/ https://business.tutsplus.com/articles/effective-presentation-styles-top-methods--cms-34572 https://www.indeed.com/career-advice/career-development/types-of-presentations
3 Çevrimiçi sunumlar Etkili Zoom sunumları yapmak https://www.youtube.com/watch?v=XyRjKCT_wrk) https://www.scienceofpeople.com/online-presentation/ https://visme.co/blog/engage-audience-online-presentation/
4 Ted Konuşmaları Gallo, C. (2014). Talk Like Ted. Saint Martin’s Press, LLC https://bit.ly/3nOo4Gg http://www.yeniisfikirleri.net/tum-zamanlarin-en-iyi-12-ted-konusmasi/ https://www.oggusto.com/lifestyle/basarili-is-insanlari-oneriyor-en-ilham-veren-ted-konusmalari
5 Sunumlarda hikaye anlatıcılığı https://www.indeed.com/career-advice/career-development/types-of-presentations https://www.indeed.com/career-advice/career-development/types-of-presentations https://www.newpaltz.edu/schoolofbusiness/adminacad_presentationskills.html https://sites.google.com/view/businesscomm336/readings, https://sites.google.com/view/businesscomm336/, https://www.fredonia.edu/sites/default/files/section/academics/college-liberal-arts-sciences/communication/comm_336-01_lohiser_sp19.pdf
6 Topluluk önünde konuşma PechaKucha Hamilton, C. (2014). How to Select the Right Public Speech for the Right Occasion, Chapter 1, p.11-13; Effective Delivery, Chapter 8, p.189 – 217 in Cengage Advantage Series: Essentials of Public Speaking 6th Edition, Cengage Learning: USA https://www.pechakucha.com/
7 Konkurlar, Start-uplar, projeler, iş planları için sunumlar https://bit.ly/33VKiyj Business Plan Presentations: https://www.slidebooks.com/collections/strategy-templates/products/simple-business-plan-template?variant=684160389&gclid=Cj0KCQiA5bz-BRD-ARIsABjT4ngGL1ipT2SThY51RDwKca9QaDXwejnTcBiJ_OVvpoqMIfzM4TbwLKcaAlf9EALw_wcB Agency pitch deck presentation: https://presentationexperts.co.uk/how-to-create-a-marketing-agency-pitch-deck-that-wins-news-clients/ https://kontra.agency/complete-guide-pitch-presentation/ Projects presentations: https://www.slideteam.net/project-brief-summary-powerpoint-presentation-slides.html
8 Ara sınav
9 Öğrenci Sunumları
10 Öğrenci Sunumları
11 Öğrenci Sunumları
12 Öğrenci Sunumları
13 Öğrenci Sunumları
14 Öğrenci Sunumları
15 Öğrenci Sunumları
16 Dönemin gözden geçirilmesi

 

Ders Kitabı
Önerilen Okumalar/Materyaller

İlgili okumalar, web siteleri ve videolar

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
2
70
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
20
Final Sınavı
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
3
65
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
35
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
14
1
14
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
0
Sunum / Jüri Önünde Sunum
2
20
40
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
18
18
Final Sınavı
0
    Toplam
120

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanına temel oluşturan kuram, kavram, yöntem, araç ve fikirleri eleştirel bir yaklaşımla yorumlar.

2

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanında içerik üretmek için gerekli verileri bilimsel yöntemlerle toplar ve kullanır.

X
3

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanında edindiği kuramsal bilgileri uygulama alanında kullanır.

X
4

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanına ilişkin sorunlar karşısında analitik düşünme becerilerini kullanır.

5

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık ile ilgili konularda ürettiği yaratıcı fikirleri ve bilimsel verilerle desteklenmiş çözüm önerilerini ilgili paydaşlara yazılı ve sözlü olarak aktarır.

X
6

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanında uygulamada karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel ve grup üyesi olarak sorumluluk alır.

7

Bölgesel, ulusal, küresel konular ve sorunlar hakkında bilgi sahibi olarak; bu sorunlara yönelik kamu yararı gözeten ve farkındalık yaratan çözüm önerileri geliştirir.

8

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanını destekleyen diğer disiplinlere ilişkin temel bilgileri uzmanlık alanıyla ilişkilendirir.

9

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanındaki mevzuatı, yenilikleri, değişimleri ve güncel gelişmeleri ve iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarını yakından takip ederek edindiği bilgi, beceri ve yetkinlikleri bireysel ve toplumsal amaçlar doğrultusunda yaşam boyu kullanır.

10

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanında toplumsal, bilimsel ve profesyonel etik değerleri gözeterek veri toplar, yorumlar ve paylaşır.

11

Bir yabancı dili kullanarak Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanıyla ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B1).

12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirebilir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.