Bizi takip edin
|
EN

İLETİŞİM FAKÜLTESİ

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık

PRA 210 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Tüketici İçgörüsü
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
PRA 210
Bahar
3
0
3
6

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli Çevrim içi
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri Tartışma
Grup çalışması
Problem çözme
Olgu / Vaka çalışması
Soru & Cevap
Kritik verme
Jüri
Anlatım / Sunum
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları)
Dersin Amacı Bu ders, öğrencilerin nitel teknikler uygulayarak derinlemesine tüketici içgörüleri keşfetmesine rehberlik etmeyi amaçlamaktadır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • tüketici içgörüsünü stratejik bir yaklaşımla tanımlayabilir,
  • tüketici içgörülerine dayalı bütünleşik iletişim stratejileri uygulayabilir.
  • tüketici içgörüsünü açığa çıkarmak için nitel sorgulama teknikleri yürütebilir
  • tüketici içgörüsünü keşfetmek için analitik ve eleştirel düşünce becerisi kulanabilir.
  • duruma uygun nitel sorgu tekniklerini kullanma kararı verebilir.
Ders Tanımı Bu ders, öğrencilere etkili ve stratejik açıdan bütünleşik iletişim kararları alabilen tüketici içgörüsü üreticileri ve kullanıcıları olmayı öğretecektir. Öğrencilerin etkin bütünleşik iletişim kararları alabilmeleri için tüketici içgörüsünden yararlanmalarını sağlayacak 3 proje tamamlamaları beklenmektedir.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Tüketici içgörüsüne giriş İçgörülü reklamlar ve İçgörüsüz reklamlar arasındaki fark Kelley, L. & Jugenheimer, D. W. (2015). Advertising Account Planning: Planning and Managing an IMC Campaign, 55-75. Routledge. Strong, C. (2015). Humanizing Big Data: Marketing at the Meeting of Data, Social Science and Consumer Insight, 93-102, Kogan Page.
2 Marka kavramına giriş. Markaların varoluş nedeni. Marka ne işe yarar? Marka değeri Aaker, David A. (2010). Building Strong Brands, Chapters 1 and 2, Simon & Schuster Ltd
3 Marka konumlandırması, marka kişiliği, marka kimliği, marka imajı kavramları. Aaker, David A. (2010). Building Strong Brands, Chapters 3, 4 and 5. Simon & Schuster Ltd
4 İnsan Zihni Nasıl Çalışır? Duygusal Beynin Üstünlüğü. 7 Temel Dürtü, Merdivenleme Morris, Desmond (1996). The Human Zoo: A Zoologist's Classic Study of the Urban Animal, Kodansha Globe
5 Ürünü Anlamak
6 Rekabeti Anlamak: Rekabet Analizi
7 Ara Sınav
8 Tüketiciyi bir insan olarak anlamak: Günlük Yaşam, endişelerini ve hayalleri Sheehan, K. B. and Robertson, C. (2019). Hitting the Sweet Spot—Again How Consumer Insights Can Inspire Better Marketing and Advertising. Melvin & Leigh, Publishers Chapters 8 and 15
9 Zeitgeisti Anlamak. Zeitgeisti Anlamak neden önemli? Sosyolojik Trendler Bhargava, Rovit (2020). Non Obvious Megatrends: How to See What Others Miss and Predict the Future. Ideapress Publishing
10 Tüketiciyi derinden anlamak: Nitel ve nicel araştırma arasındaki fark: Nitel Araştırma yapılması ve yapılmaması gerekenler. Projektif Teknikler. Sheehan, K. B. and Robertson, C. (2019). Hitting the Sweet Spot—Again How Consumer Insights Can Inspire Better Marketing and Advertising. Melvin & Leigh, Publishers Chapter 10
11 Atölye Çalışması
12 Proje üzerine Çalışma
13 Proje üzerine Çalışma
14 Proje Sunumları
15 Dersin değerlendirilmesi
16 Final sınavı

 

Ders Kitabı

Sheehan K. B,& Robertson C., Hitting the Sweet Spot, 2019  Melvin & Leigh, Publishers ISBN-10 : 1733934405; ISBN-13 : 978-1733934404

 
Önerilen Okumalar/Materyaller

 

Cialdini, R. B., & Cialdini, R. B. (2007). Influence: The psychology of persuasion (pp. 173-174). New York: Collins. ISBN: 9780061241895 006124189X.

Sawhney, M. (2004). Insights into Customer Insights. CRM Project, 5.

Prayag, G. (2007). Exploring the relationship between destination image and brand personality of a tourist destination: An application of projective techniques. Journal of Travel and Tourism Research, 2(Fall 2007), 111-130.

Schwartz, H. (2008). Predictably Irrational: the hidden forces that shape our decisions. Business Economics, 43(4), 69-72.

Alcántara-Pilar, J. M. (Ed.). (2015). Analyzing the Cultural Diversity of Consumers in the Global Marketplace. IGI Global.207-227, 256-276. ISBN-13 : 978-1466682627

Strong, C. (2015). Humanizing Big Data: Marketing at the Meeting of Data, Social Science and Consumer Insight, 93-102, Kogan Page. ISBN-10 : 9780749472115; ISBN-13 : 978-0749472115

Brennen, B. S. (2017). Qualitative Research Methods for Media Studies, 26-36, Routledge. ISBN 9781315435978

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
20
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
30
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
25
Final Sınavı
1
25
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
2
45
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
2
55
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
14
3
42
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
0
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
1
36
36
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
27
27
Final Sınavı
1
27
27
    Toplam
180

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanına temel oluşturan kuram, kavram, yöntem, araç ve fikirleri eleştirel bir yaklaşımla yorumlar.

2

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanında içerik üretmek için gerekli verileri bilimsel yöntemlerle toplar ve kullanır.

X
3

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanında edindiği kuramsal bilgileri uygulama alanında kullanır.

4

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanına ilişkin sorunlar karşısında analitik düşünme becerilerini kullanır.

X
5

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık ile ilgili konularda ürettiği yaratıcı fikirleri ve bilimsel verilerle desteklenmiş çözüm önerilerini ilgili paydaşlara yazılı ve sözlü olarak aktarır.

6

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanında uygulamada karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel ve grup üyesi olarak sorumluluk alır.

7

Bölgesel, ulusal, küresel konular ve sorunlar hakkında bilgi sahibi olarak; bu sorunlara yönelik kamu yararı gözeten ve farkındalık yaratan çözüm önerileri geliştirir.

8

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanını destekleyen diğer disiplinlere ilişkin temel bilgileri uzmanlık alanıyla ilişkilendirir.

9

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanındaki mevzuatı, yenilikleri, değişimleri ve güncel gelişmeleri ve iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarını yakından takip ederek edindiği bilgi, beceri ve yetkinlikleri bireysel ve toplumsal amaçlar doğrultusunda yaşam boyu kullanır.

10

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanında toplumsal, bilimsel ve profesyonel etik değerleri gözeterek veri toplar, yorumlar ve paylaşır.

X
11

Bir yabancı dili kullanarak Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanıyla ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B1).

12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirebilir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.