Bizi takip edin
|
EN

İLETİŞİM FAKÜLTESİ

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık

PRA 312 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Halkla İlişkiler ve Reklamcılıkta Temel Yapım Uygulamaları
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
PRA 312
Güz/Bahar
3
0
3
5

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli Çevrim içi
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri -
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu dersin amacı, halkla ilişkiler ve reklamcılık sektöründe ihtiyaç duyulan odyovizüel yapım uygulamalarının temel bilgi ve donanımlarını öğrencilere kazandırmak ve bu suretle öğrencilerin sektörün bu alandaki ihtiyaçlarına yapım açısından da cevap verebilir nitelikte olmalarına yardımcı olmaktır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Öğrenci görsel işitsel üretim sürecindeki çeşitli aşamalar ve süreçte üstlenilmesi gereken sorumluluklar hakkında bilgi sahibi olacak, kendi yetenekleri ve kariyer hedefleri doğrultusunda çeşitli projeler çerçevesinde yürütülen üretim sürecine nasıl dâhil olabileceğine karar verebilecektir.
  • Öğrenci sektördeki halkla ilişkiler ve reklamcılıkla ilgili olan yapım uygulamalarına eleştirel bir gözle bakabilecektir.
  • Öğrenci, televizyon reklamı yapım tarzı, formatı ve tekniklerini ilişkilendirebilecektir.
  • Öğrenci, televizyon reklam filmi yapımında yaratıcı uygulamaların hangi öğelerden oluştuğunu çözümleyebilecektir.(Senaryo, storyboard, animasyon vb.)
  • Öğrenci, reklam yapım sürecinde bütçe oluşturma ve denetim sürecini çözümleyebilecektir.
  • Öğrenci, kar amacı gütmeyen kurum ya da ticari faaliyet gösteren bir firma için, firmanın hedef kitlesine yönelik iletişim ihtiyaçlarına cevap verebilecek bir reklam veya tanıtım filmi gibi ürünlerin hazırlanmasında prodüksiyonu üstlenen tarafla koordinasyon içinde çalışabilecek ve firmayı en iyi şekilde temsil etmenin yollarını öğrenecektir.
Ders Tanımı Bu derste, halkla ilişkiler ve reklamcılıkta kullanılan yapım uygulamalarının içerikleri, yapım aşamaları (senaryolandırma, storyboard, post prodüksiyon vb.) ve bütçelendirmeleri hakkında temel bilgiler verilecektir. Ders sonunda öğrenciler kar amacı gütmeyen kurum ya da ticari faaliyet gösteren bir firma için hedef kitleye yönelik iletişim faaliyetlerine cevap verebilecek düzeyde bir yapım metni hazırlayabilir hale gelerek o yapım sürecindeki aşamaları rahatlıkla takip edebilecektir.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
X
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Dersin genel tanıtımı
2 Yapım türleri, formatları ve süreçleri
3 Temel fotoğrafçılık ve videoya giriş B. Brown, Cinematography: Theory and Practice: Image making for Cinematographers and Directors (2016)
4 Temel Senaryo yazımı ve formatlar B. Snyder, Save the Cat (2005)
5 Yönetmenlik ve görsel öykü anlatıcılığı D. Arijon, Grammar of the film language (1991)
6 Video teknikleri ve çekim uygulaması B. Brown, Cinematography: Theory and Practice: Image making for Cinematographers and Directors (2016)
7 Storyboard S.D. Katz, Film Directing: Shot by shot (2019)
8 Adobe Premiere ile görüntü kurgusuna giriş W. Murch, In the Blink of an Eye (2001)
9 Adobe Premiere ile görüntü kurgusu W. Murch, In the Blink of an Eye (2001)
10 Yapım uygulaması R. B. Musburger & Gorham Kindem, Introduction to Media Production (2009) 215241
11 Örnek yapım incelemeleri
12 Son yapım süreçleri B. Clark, The guide to managing post production (2019)
13 Farklı yapım türlerinde bütçelendirme E.L Honthaner, The complete film production handbook (2010)
14 Yapım süreçlerinde insan ilişkileri
15 Proje değerlendirmeleri
16 Dönemin gözden geçirilmesi

 

Ders Kitabı Haftalık konularda belirtilen kitap bölümleri, power point sunumlar, öğrencilerle tartışılacak örnek yapım uygulama çalışmaları.
Önerilen Okumalar/Materyaller

Hooper White, How to produce effective television commercials, (1986) Philip Ward,Advertising Copywriting (1983)Sandra Moriarty, Creative advertising theory and practice, (1991) Aydın Ziya Özgür, Televizyon Reklamcılığı, (1994)Ray Dizzazo, Corporate Media Production, (2004)

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
1
10
Portfolyo
Ödev
3
30
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
10
Proje
2
40
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
Final Sınavı
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
9
100
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
0
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
1
8
8
Portfolyo
0
Ödev
3
8
24
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
5
5
Proje
2
30
60
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
0
Final Sınavı
0
    Toplam
145

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanına temel oluşturan kuram, kavram, yöntem, araç ve fikirleri eleştirel bir yaklaşımla yorumlar.

X
2

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanında içerik üretmek için gerekli verileri bilimsel yöntemlerle toplar ve kullanır.

3

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanında edindiği kuramsal bilgileri uygulama alanında kullanır.

X
4

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanına ilişkin sorunlar karşısında analitik düşünme becerilerini kullanır.

5

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık ile ilgili konularda ürettiği yaratıcı fikirleri ve bilimsel verilerle desteklenmiş çözüm önerilerini ilgili paydaşlara yazılı ve sözlü olarak aktarır.

X
6

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanında uygulamada karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel ve grup üyesi olarak sorumluluk alır.

X
7

Bölgesel, ulusal, küresel konular ve sorunlar hakkında bilgi sahibi olarak; bu sorunlara yönelik kamu yararı gözeten ve farkındalık yaratan çözüm önerileri geliştirir.

8

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanını destekleyen diğer disiplinlere ilişkin temel bilgileri uzmanlık alanıyla ilişkilendirir.

X
9

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanındaki mevzuatı, yenilikleri, değişimleri ve güncel gelişmeleri ve iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarını yakından takip ederek edindiği bilgi, beceri ve yetkinlikleri bireysel ve toplumsal amaçlar doğrultusunda yaşam boyu kullanır.

10

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanında toplumsal, bilimsel ve profesyonel etik değerleri gözeterek veri toplar, yorumlar ve paylaşır.

11

Bir yabancı dili kullanarak Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanıyla ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B1).

12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirebilir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.