Bizi takip edin
|
EN

İLETİŞİM FAKÜLTESİ

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık

PRA 428 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
İletişim Kampanyası Projesi
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
PRA 428
Bahar
5
2
6
12

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli Karma
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri Tartışma
Grup çalışması
Problem çözme
Soru & Cevap
Kritik verme
Jüri
Simülasyon
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu ders sayesinde öğrenciler, kapsamlı bir iletişimi planı oluşturacak ve plan oluşum sürecindeki kararlar, konular ve aktiviteler hakkında farkındalık kazanacaklardır. Bu plan, şirket, örgüt ve bireyler tarafından yapılacak olan ürün, hizmet ve fikir tutundumasında yardımcı ve yönlendirici rol oynamaktadır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • İletişim projesini tasarlama yeterliliğini kazanacaklardır.
  • İletişim projeleri için birincil ve/veya ikincil araştırmalar yürütmüş olacaklardır.
  • Hedef kitle tutum ve davranışlarını anlayarak, hangi pazara nasıl hizmet edebileceklerini açıklayacaklardır.
  • Proje planlama ve uygulama aşamalarında grup üyesi olarak diğer üyelerle verimli çalışma becerilerini geliştireceklerdir.
  • Proje süresince sözlü, yazılı ve görsel dilde etkin, mantıksal ve ikna edici şekilde iletişime geçme becerilerini geliştireceklerdir.
Ders Tanımı Öğrenciler kendilerine verilen briefler üzerinden iletişim projeleri hazırlayacaktır. Öğrenciler gruplar halinde çalışacaklardır. Projelere ek olarak, örnek çalışmalar olarak verilen çeşitli kampanyaları eleştirel gözle analiz edecek ve değerlendireceklerdir. Proje teslim tarihleri dönem içinde duyurulacaktır. Her grup, öğretim elemanları ile randevulaşarak proje desteği alacaktır.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Dersin tanıtımı Proje I briefi İletişim projelerine genel bakış
2 Debrief Ajans sunumları
3 Birinci proje için görüşmeler: Araştırma ve İçgörü Ajans sunumları
4 Birinci proje için görüşmeler: İçgörü (devam), Büyük Fikir, Strateji İçgörü onayı
5 Birinci proje için görüşmeler: Büyük Fikir, Strateji, Taktikler Büyük fikir ve stratejinin onayı
6 Birinci proje için görüşmeler: Taktikler ve Medya Planlama Taktiklerin sunumu
7 Birinci proje için görüşmeler: Medya Planlama ve Bütçe Son onaylar ve sunum provaları
8 Proje I Müşteri Sunumu Sunum slaytlarının son hali ve yönetici özeti
9 Proje II Briefi Quiz
10 Debrief Ajans sunumları
11 İkinci proje için görüşmeler: Araştırma ve İçgörü Ajans sunumları
12 İkinci proje için görüşmeler: İçgörü (devam), Büyük Fikir, Strateji İçgörü onayı
13 İkinci proje için görüşmeler: Büyük Fikir, Strateji, Taktikler Büyük fikir ve stratejinin onayı
14 İkinci proje için görüşmeler: Taktikler, Medya Planlama ve Bütçe Taktiklerin sunulması
15 Dersin gözden geçirilmesi Son onaylar ve sunum provaları
16 Final Sunumları (Proje II Müşteri Sunumu) Sunum slaytlarının son hali ve yönetici özeti

 

Ders Kitabı

Öğretim üyesi tarafından dönem içinde belirtilecek olan örnek olay metinleri, makale ve diğer metinler

Önerilen Okumalar/Materyaller

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
2
20
Proje
2
30
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
1
20
Ara Sınav
1
20
Final Sınavı
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
7
100
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
5
80
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
2
32
Sınıf Dışı Ders Çalışması
14
6
84
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
0
Sunum / Jüri Önünde Sunum
2
25
50
Proje
2
25
50
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
1
40
40
Ara Sınavlar
1
24
24
Final Sınavı
0
    Toplam
360

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanına temel oluşturan kuram, kavram, yöntem, araç ve fikirleri eleştirel bir yaklaşımla yorumlar.

X
2

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanında içerik üretmek için gerekli verileri bilimsel yöntemlerle toplar ve kullanır.

X
3

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanında edindiği kuramsal bilgileri uygulama alanında kullanır.

X
4

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanına ilişkin sorunlar karşısında analitik düşünme becerilerini kullanır.

X
5

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık ile ilgili konularda ürettiği yaratıcı fikirleri ve bilimsel verilerle desteklenmiş çözüm önerilerini ilgili paydaşlara yazılı ve sözlü olarak aktarır.

X
6

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanında uygulamada karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel ve grup üyesi olarak sorumluluk alır.

X
7

Bölgesel, ulusal, küresel konular ve sorunlar hakkında bilgi sahibi olarak; bu sorunlara yönelik kamu yararı gözeten ve farkındalık yaratan çözüm önerileri geliştirir.

X
8

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanını destekleyen diğer disiplinlere ilişkin temel bilgileri uzmanlık alanıyla ilişkilendirir.

X
9

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanındaki mevzuatı, yenilikleri, değişimleri ve güncel gelişmeleri ve iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarını yakından takip ederek edindiği bilgi, beceri ve yetkinlikleri bireysel ve toplumsal amaçlar doğrultusunda yaşam boyu kullanır.

10

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanında toplumsal, bilimsel ve profesyonel etik değerleri gözeterek veri toplar, yorumlar ve paylaşır.

X
11

Bir yabancı dili kullanarak Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanıyla ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B1).

12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirebilir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.