Bizi takip edin
|
EN

İLETİŞİM FAKÜLTESİ

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık

PRA 311 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Stratejik Halkla İlişkiler
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
PRA 311
Güz/Bahar
3
0
3
5

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri Tartışma
Grup çalışması
Olgu / Vaka çalışması
Soru & Cevap
Anlatım / Sunum
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Stratejik halkla ilişkiler konusunda ileri düzeyde bilgi sağlanması ve öğrencilerin farklı stratejik halkla ilişkiler çalışmalarının uygulanmasında gerekli olan becerileri edinmesi.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Stratejik halkla ilişkiler ile ilgili temel kavramların anlamlarını açıklayabilir.
  • Kurumların stratejik yönetimi ile stratejik halkla ilişkiler arasındaki ilişkiyi açıklayabilir.
  • Stratejik halkla ilişkiler uygulamalarına rehberlik eden temel ilkeleri açıklayabilir.
  • Stratejik halkla ilişkiler uygulama örneklerini analiz edebilir.
  • Stratejik halkla ilişkiler uygulamalarına etkinliğini artıran faktörleri değerlendirebilir.
  • Akademik dilde bir ödev yazabilecek beceriyi sergileyebilir.
Ders Tanımı Kriz iletişimi, konu yönetimi, kurumsal sosyal sorumluluk gibi temel stratejik halkla ilişkiler uygulamaları derinlemesine irdelenecek ve vaka analizleri yapılacaktır.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Dersin tanıtımı
2 Yönetim ve Halkla İlişkilerin Stratejik Katkısı Gregory, A., Willis, P. (2013). Strategic Public Relations Leadership, Taylor & Francis Group, pp. 5-30.
3 Halkla İlişkilerde Mükemmeliyet Vercic, D., & Zerfass, A. (2016). A comparative excellence framework for communication management. Journal of Communication Management.
4 Bir Stratejik Halkla İlişkiler Modeli. Vaka Sunumu: NHS UK – İletişim Kuram Organizasyon Gregory, A., Willis, P. (2013). Strategic Public Relations Leadership, Taylor & Francis Group, pp. 32-46.
5 Halkla İlişkiler Etkinliği için Stratejik Planlama Lattimore, D., Baskin, O. , Heineman, S.T., Toth, E.L. (2012) “Public Relations: The profession and the practice”, 4th. Ed., NY: McGraw Hill, pp. 116-133.
6 Medya İlişkileri ve Sosyal Medya Yönetimi Lattimore, D., Baskin, O. , Heineman, S.T., Toth, E.L. (2012) “Public Relations: The profession and the practice”, 4th. Ed., NY: McGraw Hill, pp. 177-187. Kim, Carolyn Mae (2021). Social Media Campaigns : Strategies for Public Relations and Marketing, Taylor & Francis Group, pp.1-27.
7 Ara Sınav
8 Kamu İşleri: Hükümetle İlişkiler Lattimore, D., Baskin, O. , Heineman, S.T., Toth, E.L. (2012) “Public Relations: The profession and the practice”, 4th. Ed., NY: McGraw Hill, pp. 306-325.
9 Kriz İletişimi Vaka Sunumu: Marriott Hotel Indonesia Theaker, A. (2020). The Public Relations Handbook, Taylor & Francis, Ch. 8 Oliver, Sandra M.. Public Relations Strategy, Kogan Page, Limited, 2010, pp. 114-118.
10 Kar amacı gütmeyen kuruluşlarda Halkla İlişkiler Lattimore, D., Baskin, O. , Heineman, S.T., Toth, E.L. (2012) “Public Relations: The profession and the practice”, 4th. Ed., NY: McGraw Hill, pp. 326-347
11 İş Etiği ve Halkla İlişkilerde Etik Kurallar Gregory, A., Willis, P. (2013). Strategic Public Relations Leadership, Taylor & Francis Group, Ch. 8-9. Lattimore, D., Baskin, O. , Heineman, S.T., Toth, E.L. (2012) “Public Relations: The profession and the practice”, 4th. Ed., NY: McGraw Hill, pp. 70-88.
12 Öğrenci sunumları
13 Öğrenci sunumları
14 Öğrenci sunumları
15 Dönemin gözden geçirilmesi
16 Final sınavı

 

Ders Kitabı

Gregory, A., Willis, P. (2013). Strategic Public Relations Leadership, Taylor & Francis Group. ebook ISBN 9781135946661  

Lattimore, D., Baskin, O. , Heineman, S.T., Toth, E.L. (2012) “Public Relations: The profession and the practice”, 4th. Ed., NY: McGraw Hill. ISBN 978-0-07-131578-4

 

Theaker, A. (2020). The Public Relations Handbook, Taylor & Francis Group. ebook ISBN 9781000208832

Önerilen Okumalar/Materyaller

Kim, Carolyn Mae (2021). Social Media Campaigns: Strategies for Public Relations and Marketing, Taylor & Francis Group. ebook ISBN 9781000290646

 

Oliver, Sandra M.. Public Relations Strategy, Kogan Page, Limited, 2010, EBOOK ISBN 9780749458652

 

Vercic, D., & Zerfass, A. (2016). A comparative excellence framework for communication management. Journal of Communication Management, Vol. 20 No. 4, pp. 270-288.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
15
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
15
Proje
1
20
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
20
Final Sınavı
1
30
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
4
70
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
30
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
14
1
14
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
0
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
14
14
Proje
1
34
34
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
15
15
Final Sınavı
1
25
25
    Toplam
150

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanına temel oluşturan kuram, kavram, yöntem, araç ve fikirleri eleştirel bir yaklaşımla yorumlar.

2

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanında içerik üretmek için gerekli verileri bilimsel yöntemlerle toplar ve kullanır.

3

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanında edindiği kuramsal bilgileri uygulama alanında kullanır.

X
4

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanına ilişkin sorunlar karşısında analitik düşünme becerilerini kullanır.

5

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık ile ilgili konularda ürettiği yaratıcı fikirleri ve bilimsel verilerle desteklenmiş çözüm önerilerini ilgili paydaşlara yazılı ve sözlü olarak aktarır.

6

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanında uygulamada karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel ve grup üyesi olarak sorumluluk alır.

7

Bölgesel, ulusal, küresel konular ve sorunlar hakkında bilgi sahibi olarak; bu sorunlara yönelik kamu yararı gözeten ve farkındalık yaratan çözüm önerileri geliştirir.

X
8

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanını destekleyen diğer disiplinlere ilişkin temel bilgileri uzmanlık alanıyla ilişkilendirir.

9

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanındaki mevzuatı, yenilikleri, değişimleri ve güncel gelişmeleri ve iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarını yakından takip ederek edindiği bilgi, beceri ve yetkinlikleri bireysel ve toplumsal amaçlar doğrultusunda yaşam boyu kullanır.

X
10

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanında toplumsal, bilimsel ve profesyonel etik değerleri gözeterek veri toplar, yorumlar ve paylaşır.

11

Bir yabancı dili kullanarak Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanıyla ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B1).

12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirebilir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.