Bizi takip edin
|
EN

İLETİŞİM FAKÜLTESİ

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık

PRA 400 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Stratejik Reklam Analizi
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
PRA 400
Güz/Bahar
3
0
3
4

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri Tartışma
Olgu / Vaka çalışması
Soru & Cevap
Anlatım / Sunum
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Markaların yaptıkları reklamlardan yola çıkarak strateji ve/veya taktiklerini belirleyebilecek yetkinliğine sahip olma
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Üzerinde çalışılan markanın strateji ve taktilerini (post-rasyonalizasyon tekniği ile) analiz edebilir.
  • İncelediği reklamlardan markanın iletişim amacını, hedef kitle seçimini, rekabetçi vaadini ve gerekçesini, seçtiği ses tonunu belirleyebilir ve medya tercihini, göreceli (az, orta, çok) olarak harcadığı bütçeyi tahmin edebilir.
  • Aynı sektörden birçok markanın incelemesini yaparak sektör ile ilgili durum analizi yapma becerisini geliştirebilir.
  • Bir marka için hazırlanacak bir kampanya öncesinde sektördeki oyuncuların yaptığı reklamları inceleyerek, markanın pazardaki konumlandırmasını kurgulayabilir.
  • Bir marka için hazırlanacak kampanyayı rakiplerin kampanyalarından ayrıştıracak bir şekilde kurgulama becerisini/yetkinliğini edinebilir.
Ders Tanımı Bu dersin içeriği, televizyonda ve/veya internette yayınlanan ya da kullanıcı tarafından hazırlanan reklamların çözümlemesini yaparak, markanın strateji ve/veya taktiklerini anlamak üzere tasarlanmıştır. Çözümleme ile reklamın ortaya çıkmasını sağlayan “brief” (Amaç, hedef kitle, vaad, vaadin gerekçesi, ses tonu, medya ve bütçe) tekrar oluşturulur. Sektörel (otomotiv, GSM, beyaz eşya, konut, gıda vb) bazda yapılan incelemeler ile sektörün konvansiyonları ortaya çıkartılır.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Dersin genel tanıtımı
2 Örnek olay incelemesi
3 Reklam analizinin rekabeti anlamadaki rolü Solomon, M. R., Duke Cornell, L., & Nizan, A. (2012), Advertising Campaigns Start to Finish v. 1.0, https://creativecommons.org/ p. 21-26,74-78
4 Reklamlarda belirlenen amaçların çeşitliliğini ortaya çıkarma Solomon, M. R., Duke Cornell, L., & Nizan, A. (2012), Advertising Campaigns Start to Finish v. 1.0, https://creativecommons.org/ p. 35-47, 110-150, 283-286
5 Reklamlarda hedef kitle çeşitliliğini ortaya çıkarma Solomon, M. R., Duke Cornell, L., & Nizan, A. (2012), Advertising Campaigns Start to Finish v. 1.0, https://creativecommons.org/ p. 197-229
6 Reklamlarda vaad ve gerekçesinin rekabete yaptığı etkiyi ortaya çıkarma Solomon, M. R., Duke Cornell, L., & Nizan, A. (2012), Advertising Campaigns Start to Finish v. 1.0, https://creativecommons.org/ p., 273-282, 413-435
7 Reklamlardaki ses tonunun farklılaştırma açısından sağladığı faydayı belirleme Solomon, M. R., Duke Cornell, L., & Nizan, A. (2012), Advertising Campaigns Start to Finish v. 1.0, https://creativecommons.org/ p., 413-435
8 Ara sınav
9 Reklamlarda medya seçiminin stratejiye etkisini ortaya çıkarma Solomon, M. R., Duke Cornell, L., & Nizan, A. (2012), Advertising Campaigns Start to Finish v. 1.0, https://creativecommons.org/ p., 333-380
10 Reklamlarda bütçe kullanımında fiyat/performans dengesini ortaya çıkarma Solomon, M. R., Duke Cornell, L., & Nizan, A. (2012), Advertising Campaigns Start to Finish v. 1.0, https://creativecommons.org/ p. 235-261
11 Reklam fikrinin rekabet ölçeğinde incelenerek “kazanan fikri” belirlemek Solomon, M. R., Duke Cornell, L., & Nizan, A. (2012), Advertising Campaigns Start to Finish v. 1.0, https://creativecommons.org/ p. 460-502
12 Örnek olay incelemesi
13 Reklamlarda işaretlerin, kodların belirlenmesi ve rekabete etkisinin incelenmesi Solomon, M. R., Duke Cornell, L., & Nizan, A. (2012), Advertising Campaigns Start to Finish v. 1.0, https://creativecommons.org/ p. 151-158
14 Örnek olay incelemesi -
15 Dönemin gözden geçirilmesi
16 Final

 

Ders Kitabı

Solomon, M. R., Duke Cornell, L., & Nizan, A. (2012), Advertising Campaigns Start to Finish v. 1.0, https://creativecommons.org

 
Önerilen Okumalar/Materyaller

 

 

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
1
15
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
5
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
30
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
4
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
12
1
12
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
1
12
12
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
5
5
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
15
15
Final Sınavı
1
28
28
    Toplam
120

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanına temel oluşturan kuram, kavram, yöntem, araç ve fikirleri eleştirel bir yaklaşımla yorumlar.

2

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanında içerik üretmek için gerekli verileri bilimsel yöntemlerle toplar ve kullanır.

3

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanında edindiği kuramsal bilgileri uygulama alanında kullanır.

X
4

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanına ilişkin sorunlar karşısında analitik düşünme becerilerini kullanır.

X
5

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık ile ilgili konularda ürettiği yaratıcı fikirleri ve bilimsel verilerle desteklenmiş çözüm önerilerini ilgili paydaşlara yazılı ve sözlü olarak aktarır.

X
6

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanında uygulamada karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel ve grup üyesi olarak sorumluluk alır.

X
7

Bölgesel, ulusal, küresel konular ve sorunlar hakkında bilgi sahibi olarak; bu sorunlara yönelik kamu yararı gözeten ve farkındalık yaratan çözüm önerileri geliştirir.

8

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanını destekleyen diğer disiplinlere ilişkin temel bilgileri uzmanlık alanıyla ilişkilendirir.

9

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanındaki mevzuatı, yenilikleri, değişimleri ve güncel gelişmeleri ve iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarını yakından takip ederek edindiği bilgi, beceri ve yetkinlikleri bireysel ve toplumsal amaçlar doğrultusunda yaşam boyu kullanır.

10

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanında toplumsal, bilimsel ve profesyonel etik değerleri gözeterek veri toplar, yorumlar ve paylaşır.

11

Bir yabancı dili kullanarak Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanıyla ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B1).

12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirebilir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.