Bizi takip edin
|
EN

İLETİŞİM FAKÜLTESİ

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık

PRA 305 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Medya İlişkileri
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
PRA 305
Güz/Bahar
3
0
3
5

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli Çevrim içi
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri -
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu ders belirlenen iş hedeflerine ve hedef kitlelere ulaşmak için medyanın etkili kullanımını, medya ile ilişkilerin halkla ilişkiler ve pazarlama ile olan ilişkisinin değerlendirilmesini ve öğrencilerin medya ile ilişkilerin stratejik yönetimini nasıl sağlayacakları hakkında teorik ve pratik bilgi edinmesini amaçlamaktadır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Medya ile ilişkilerin kurumsal bağlamlarda anlamını ve önemini açıklayabilecek,
  • Medya iletişiminin niteliklerini iletişim yönetimi uygulamaları açısından tanımlayabilecek,
  • Medyayı ve medyanın işleyiş yapısını, haber içeriğinin nasıl olması gerektiğini, haber dili ve haber bülteni yazmanın adımlarını açıklayabilecek,
  • Haber bülteni ve basın bülteni arasındaki farkları karşılaştırabilecek,
  • Medya ile ilişkilerin etkili bir şekilde yürütülmesinde rol oynayan faktörleri tartışabilecek,
  • Doğru bir basın bülteni yazmanın adımlarını net olarak tanımlayabilecek,
  • Pazarlama ve iletişim uygulamalarında medya ilişkilerini kullanabilecektir.
Ders Tanımı Medya İlişkileri dersi, medya stratejisi geliştirme, haber yapımı, basın bülteni yazımı, röportaj teknikleri ve medya ilişkilerinin etkin olarak yönetimi konularını kapsamaktadır. Medya ilişkilerine ilişkin temel bakış açıları, uygulamalar, yaklaşımlar, medya ile ilişkilerin bir işletmede yönetilmesi konularında öğrencilere bilgi sağlamayı hedeflemektedir.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Dersin Genel Tanımı
2 Medya İlişkileri Kavramının Tanımı ve İşleyişi Tench, R. & Yeomans, L., Exploring Public Relations, (Pearson Education, 2006): Ch. 16, pp. 296-305
3 Medyanın Yapısı ve İşleyişi, Türkiye’de Yazılı ve Görsel Basının Tarihi ve Medyanın Sahiplik Yapısı
4 Haber Nedir? Haber Değeri Taşıyan Konuların Belirlenme Süreci
5 Medyayla Etkili İletişim Kurma Yöntemleri. Bu İletişimi Sürdürebilmek İçin İpuçları Theaker, A. The Public Relations Handbook, (Routledge, 2004): Ch. 17, pp. 256 – 259
6 Basın bülteni yazımı: Doğrular ve yanlışlar. Medya kanalına uygun olarak nasıl basın bülteni yazılır? Newsom, D. & Haynes J., Public Relations Writing: Form&Style (2006) Ch 2, pp: 38-46
7 Konuk
8 Medya ilişkilerinde sosyal medyanın doğru kullanımı: Türkiye’den ve dünyadan uygulamalar ve analizi Okunacak materyaller ders öncesinde gönderilecektir.
9 Ara sınav
10 Şirket sözcülerine verilen medya ile ilişkiler eğitimleri neleri kapsar? İçeriği ve uygulamaları Danışmanlık şirketi notları ders öncesinde gönderilecektir
11 Röportaj yazımı ve dikkat edilmesi gereken noktalar Sınıf içi faaliyet olarak röportaj.
12 Kriz Dönemlerinde Medya İlişkileri
13 Sektör gezisi
14 Final Projesi Sunumları
15 Dersin gözden geçirilmesi
16 Final Sınavı

 

Ders Kitabı
Önerilen Okumalar/Materyaller

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
1
15
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
25
Proje
1
15
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
35
Final Sınavı
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
3
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
2
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
14
1
14
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
1
15
15
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
23
23
Proje
1
15
15
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
35
35
Final Sınavı
0
    Toplam
150

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanına temel oluşturan kuram, kavram, yöntem, araç ve fikirleri eleştirel bir yaklaşımla yorumlar.

2

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanında içerik üretmek için gerekli verileri bilimsel yöntemlerle toplar ve kullanır.

X
3

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanında edindiği kuramsal bilgileri uygulama alanında kullanır.

X
4

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanına ilişkin sorunlar karşısında analitik düşünme becerilerini kullanır.

5

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık ile ilgili konularda ürettiği yaratıcı fikirleri ve bilimsel verilerle desteklenmiş çözüm önerilerini ilgili paydaşlara yazılı ve sözlü olarak aktarır.

X
6

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanında uygulamada karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel ve grup üyesi olarak sorumluluk alır.

7

Bölgesel, ulusal, küresel konular ve sorunlar hakkında bilgi sahibi olarak; bu sorunlara yönelik kamu yararı gözeten ve farkındalık yaratan çözüm önerileri geliştirir.

8

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanını destekleyen diğer disiplinlere ilişkin temel bilgileri uzmanlık alanıyla ilişkilendirir.

9

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanındaki mevzuatı, yenilikleri, değişimleri ve güncel gelişmeleri ve iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarını yakından takip ederek edindiği bilgi, beceri ve yetkinlikleri bireysel ve toplumsal amaçlar doğrultusunda yaşam boyu kullanır.

10

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanında toplumsal, bilimsel ve profesyonel etik değerleri gözeterek veri toplar, yorumlar ve paylaşır.

X
11

Bir yabancı dili kullanarak Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanıyla ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B1).

12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirebilir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.