Bizi takip edin
|
EN

İLETİŞİM FAKÜLTESİ

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık

PRA 420 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
İçerik Pazarlaması
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
PRA 420
Güz/Bahar
3
0
3
5

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli Çevrim içi
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri -
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu ders, öğrencilerin pazarlama dünyasının en önemli etmenlerinden olan içerik ve içerik pazarlaması konularında uzmanlaşmalarını sağlamayı hedeflemektedir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • içerik pazarlamasını tanımlayabilir
  • markalar, kurumlar için içerik stratejisi hazırlayabilir,
  • içerik geliştirebilir,
  • içerik pazarlaması için mecra stratejisi hazırlayabilir
  • içerik pazarlama aktivitelerini raporlayabilir,
  • raporları değerlendirebilir
Ders Tanımı Bu ders, öğrencilere içerik pazarlamasının ne olduğunu, nasıl kullanılması gerektiğini öğretecektir. Öğrencilerin dönem boyunca birer içerik geliştirici gibi çalışarak, içerik pazarlamasını özümsemeleri ve uygulayabilir aşamaya gelmeleri sağlanacaktır.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Dersin Tanıtımı İçerik Pazarlamasına Giriş
2 İçerik Pazarlaması nedir, ne değildir? Pulizzi, J. (2012). The rise of storytelling as the new marketing. Publishing research quarterly, 28(2), 116-123.
3 İçerik Pazarlaması Planı oluşturmak, Stratejiyi kurgulamak Pulizzi, J., & Barrett, N. (2009). “Get Content Get Customers”-Turn Prospects into Buyers with Content Marketing. Management Case, 98.
4 İçerik Pazarlaması için mecralar, içerik türleri; doğru kombinasyonu bulmak
5 Proje Brifi: Sen kimsin? Mesajın ne? (Mecra, content, frekans belirlenmesi)
6 İçerik Geliştirme. Haydi Başla! Walter, E., Gioglio, J., & Roam, D. (2014). The power of visual storytelling: how to use visuals, videos, and social media to market your brand. (pp.125-152) McGraw-Hill Education.
7 İçerik Geliştirme Araçları Yaz, çiz, topla, karıştır, dağıt.
8 İçeriklerin Ulaşılabilirliği
9 Pazarlama İçerikleri, İçeriklerin Pazarlaması (Gruplar arası çalışmalar)
10 Influncer Marketing: İçerik Geliştiriciler, Fenomenler, Internet Ünlüleri ve işbirlikleri (Instagrammer, YouTuber daveti/online meeting) Ritchie, A. The Complete Guide To Influencer Marketing: Strategies, Templates & Tools. Retrieved from www.contentmarketinginstitute.com
11 Mecra takibi, takipçilerin takibi (Medya/Sosyal Medya Ajansları ile takipçiler) Ramos, A. (2013). The Big Book of Content Marketing, 68-74, andreas.com
12 Organik mi, değil mi? Önemli mi?
13 Platformların raporlanması, değerlendirilmesi
14 Gelecek planları - Sürdürülebilirlik (Hangileri yaşayabilir, neden?
15 Dersin gözden geçirilmesi
16 Final Sunumları

 

Ders Kitabı
Önerilen Okumalar/Materyaller

Lieb, R. (2011). Content marketing: think like a publisher-how to use content to market online and in social media. Que Publishing.

 

Godin, S. (2009). All Marketers are Liars: The Underground Classic That Explains How Marketing Really Works--and WhyAuthenticity Is the Best Marketing of All. Penguin.

 

Chaffey, D., & Ellis-Chadwick, F. (2016). Digital marketing. Prentice Hall.

 

The Sophisticated Guide to Content Marketing. Retrieved from www.linkedin.com

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
3
30
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
30
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
Final Sınavı
1
30
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
5
70
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
30
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
14
2
28
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
3
7
21
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
1
25
25
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
0
Final Sınavı
1
28
28
    Toplam
150

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanına temel oluşturan kuram, kavram, yöntem, araç ve fikirleri eleştirel bir yaklaşımla yorumlar.

2

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanında içerik üretmek için gerekli verileri bilimsel yöntemlerle toplar ve kullanır.

3

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanında edindiği kuramsal bilgileri uygulama alanında kullanır.

X
4

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanına ilişkin sorunlar karşısında analitik düşünme becerilerini kullanır.

5

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık ile ilgili konularda ürettiği yaratıcı fikirleri ve bilimsel verilerle desteklenmiş çözüm önerilerini ilgili paydaşlara yazılı ve sözlü olarak aktarır.

X
6

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanında uygulamada karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel ve grup üyesi olarak sorumluluk alır.

X
7

Bölgesel, ulusal, küresel konular ve sorunlar hakkında bilgi sahibi olarak; bu sorunlara yönelik kamu yararı gözeten ve farkındalık yaratan çözüm önerileri geliştirir.

8

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanını destekleyen diğer disiplinlere ilişkin temel bilgileri uzmanlık alanıyla ilişkilendirir.

X
9

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanındaki mevzuatı, yenilikleri, değişimleri ve güncel gelişmeleri ve iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarını yakından takip ederek edindiği bilgi, beceri ve yetkinlikleri bireysel ve toplumsal amaçlar doğrultusunda yaşam boyu kullanır.

10

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanında toplumsal, bilimsel ve profesyonel etik değerleri gözeterek veri toplar, yorumlar ve paylaşır.

11

Bir yabancı dili kullanarak Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanıyla ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B1).

12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirebilir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.