Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü olarak yaratıcı ve küresel düzeyde geçerli bir eğitim almak isteyen öğrencilere güçlü ve dinamik bir program sunuyoruz. 

 

Bölümümüzde reklam yazarlığı, dijital iletişim, oyun pazarlaması, medya ilişkileri, medya planlama ve satın alma, halkla ilişkilerde kampanyası gibi ders içerikleriyle hem kurumsal iletişim hem pazarlama iletişimi alanı hakkında kapsamlı bir eğitim veriyoruz.

Programımız, günümüz iletişim dünyasının ihtiyaçlarına yönelik olarak kuramsal bilgi ve uygulamalı iletişim yeteneklerini birleştiren bir içeriğe sahip. Öğrencilerimizin iletişim alanında aranan entelektüel kapasite, yetenek, kişilik özellikleri ve değerlerini geliştirmelerinin büyük önem taşıdığı inancındayız.

Ders programımızda, ilk iki yılda öğrencilerimiz matematik, doğa bilimleri, toplum bilimleri, iktisadi bilimler gibi temel alanları kapsayan “Genel Eğitim Dersleri” havuzundan seçtikleri derslerle üniversite eğitiminin toplumsal ve bilişsel kazanımlarını elde ediyor. Aynı zamanda iletişim alanındaki bilgi ve becerilerini arttıracak temel alan derslerini de ilk iki yılda tamamlayan öğrencilerimiz, üçüncü ve dördüncü sınıfta halkla ilişkiler ve reklamcılık alanında uzmanlaşıyor.

Ayrıca bölümümüzün kurumsal iletişim ve pazarlama iletişimini birbiriyle bağlantılı olarak ele alan yaklaşımı, öğrencilerimizin her iki alanda da bilgi ve deneyim kazanmasına olanak sağlayan ayırt edici bir özellik. Öğrencilerimizin, iş dünyasında önemli rol oynayan yaratıcı, analitik düşünen ve sorgulayan mezunlar olmalarını hedefliyoruz.

Halkla ilişkiler ve reklamcılık alanındaki uzmanlarla yaptığımız işbirlikleri sayesinde öğrencilerimiz ile gelecekteki işverenler arasında doğrudan bir etkileşim sağlanıyor ve derslerimiz güncel konu ve olaylarla bağlantılı hale geliyor. Öğrenciler alanın esaslarını ve disiplinler arası bir bakış açısını özümsedikten sonra, programın bir parçası olarak stüdyolarda takım çalışmaları ve uygulamaya yönelik kampanyalar yürütüyorlar. Örneğin GençYaratıcı İletişim Ajansında öğrencilerimizin kuramsal bilgilerini mesleki olarak pratiğe dökmeleri ve yaratıcılıklarını geliştirmeleri teşvik ediliyor. Bölümümüzdeki pek çok aktivite, öğrencilere, mezuniyetlerinden önce ilgili alanlarda iletişim ağı kurma ve deneyim kazanma fırsatı sunuyor.

Son sınıf öğrencilerimiz, iletişim kampanyalarını kurguladıkları derslerde, stüdyolarımızda konuk ettiğimiz gerçek müşterilere sunum yaparak henüz mezun olmadan gelecekteki işverenleriyle temasa geçme fırsatı yakalıyor. Ayrıca öğrencilerimiz seçmeli dersler sayesinde ihtiyaçlarına, ilgi alanlarına ve hedeflerine uygun olarak kendi programlarını kendileri şekillendirebiliyorlar. 

Öğrencilerimiz kamu kuruluşları ve özel sektörde çeşitli pozisyonlarda iş imkânına veya akademik kariyer yapma fırsatına sahiptir. Mezunlarımız iletişim uzmanı, halkla ilişkiler ve reklamcılık uzmanı, kurumsal iletişim uzmanı, marka yöneticisi, pazarlama iletişimi koordinatörü olarak çalışıyorlar. Ayrıca mezunlarımız reklam ajanslarında, halkla ilişkiler ajanslarında, medya planlama şirketlerinde ve dijital iletişim ajanslarında da çalışabiliyorlar.

 

HABERLER