Bizi takip edin
|
EN

İLETİŞİM FAKÜLTESİ

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık

PRA 316 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Halkla İlişkiler Kampanyası
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
PRA 316
Bahar
2
2
3
6

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri Tartışma
Grup çalışması
Problem çözme
Jüri
Simülasyon
Deney / Laboratuvar / Atölye uygulama
Anlatım / Sunum
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Halkla ilişkiler kampanyası geliştirmek ve yürütmek için gereken stratejik planlama ve yönetim sürecini aktarmayı amaçlamaktadır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Halkla ilişkilerin stratejik bir yönetim fonksiyonu olarak rolünü açıklayabilir.
  • Halkla ilişkilerde kampanya tasarlarken duruma uygun eylem ve iletişim stratejisinin hangisi olduğunu ayırt edebilir.
  • Bir halkla ilişkiler kampanyasının amaç ve hedeflerini, sosyal paydaşlarını, uygun strateji ve taktiklerini belirleyebilir.
  • Bir halkla ilişkiler kampanyasının ölçülebilir sonuçlarını ve etkinliğini değerlendirebilir.
  • Bir halkla ilişkiler kampanyasının uygulamasında karşılaşılabilecek sorunlar için çözümler tasarlayabilir.
Ders Tanımı Öğrencilerin gruplar halinde çalışmaları, durum analizi, paydaş analizi, amaç ve hedef belirleme, hedef kitle tespiti, strateji ve taktiklerin geliştirilmesi, uygulama, ölçme ve değerlendirmeyi içeren, bir kampanyanın tüm basamaklarını tamamlayan bir proje yürütmeleri beklenmektedir.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Dersin tanıtımı Stratejik Yönetim Fonksiyonu olarak Halkla İlişkiler
2 Halkla İlişkilerde Kampanya Süreci Birinci Aşama: Araştırma Durum ve Örgüt Analizi Ronald D. Smith (2013) Strategic Planning for Public Relations 4th Edition (Routledge, New York), pp 27-56
3 Halkla İlişkilerde Kampanya Süreci Birinci Aşama: Araştırma Paydaş Analizi Ronald D. Smith (2013) Strategic Planning for Public Relations 4th Edition (Routledge, New York), pp 57-92
4 Halkla İlişkilerde Kampanya Süreci Faz 2: Planlama Amaç ve Hedeflerin Belirlenmesi Ronald D. Smith (2013) Strategic Planning for Public Relations 4th Edition (Routledge, New York), pp 95-112
5 Halkla İlişkilerde Kampanya Süreci İkinci Aşama: Planlama Eylem ve İletişim Stratejilerinin Belirlenmesi Ronald D. Smith (2013) Strategic Planning for Public Relations 4th Edition (Routledge, New York), pp 113-224.
6 Halkla İlişkilerde Kampanya Süreci İkinci Aşama: Planlama İletişim Taktiklerinin Seçilmesi Ronald D. Smith (2013) Strategic Planning for Public Relations 4th Edition (Routledge, New York), pp 227-328.
7 Halkla İlişkilerde Kampanya Süreci Üçüncü Aşama: Uygulama Stratejik planın uygulanması Ronald D. Smith (2013) Strategic Planning for Public Relations 4th Edition (Routledge, New York), pp 227-303.
8 Halkla İlişkilerde Kampanya Süreci Dördüncü Aşama: Değerlendirme Ronald D. Smith (2013) Strategic Planning for Public Relations 4th Edition (Routledge, New York), pp 304-358.
9 Ara sınav .
10 Sektör Gezisi
11 Final Sunumlarına Hazırlık Çalışmaları
12 Final Sunumlarına Hazırlık Çalışmaları
13 Final Sunumlarına Hazırlık Çalışmaları
14 Final Sunumlarına Hazırlık Çalışmaları
15 Dönemin gözden geçirilmesi
16 Final Sunumu

 

Ders Kitabı

Ronald D. Smith (2013) Strategic Planning for Public Relations 4th Edition, Routledge, New York.

 

ISBN: 9780415506762

Önerilen Okumalar/Materyaller

Gregory, A. (2015). Planning and managing public relations campaigns: A strategic approach. Kogan Page Publishers.

ISBN-10: 9780749468736

 

Richardson, K. B., & Hinton, M. (2015). Applied Public Relations Cases in Stakeholder Management 3rd edition. NY: Routledge

ISBN: 9780415526593

 

Somerville, I., Hargie, O., Taylor, M., & Toledano, M. (Eds.). (2016). International Public Relations: Perspectives from Deeply Divided Societies. Taylor & Francis.

ISBN-10: 9781138860131

 

Wilcox, D. L., Cameron, G. T., & Reber B. H. (2014). Public Relations: Strategies and Tactics 11th Edition. Pearson.

ISBN-10: 9780205960644

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
5
40
Proje
1
25
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
25
Final Sınavı
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
7
75
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
25
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
2
32
Sınıf Dışı Ders Çalışması
13
2
26
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
0
Sunum / Jüri Önünde Sunum
5
7
35
Proje
1
25
25
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
30
30
Final Sınavı
0
    Toplam
180

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanına temel oluşturan kuram, kavram, yöntem, araç ve fikirleri eleştirel bir yaklaşımla yorumlar.

2

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanında içerik üretmek için gerekli verileri bilimsel yöntemlerle toplar ve kullanır.

X
3

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanında edindiği kuramsal bilgileri uygulama alanında kullanır.

4

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanına ilişkin sorunlar karşısında analitik düşünme becerilerini kullanır.

5

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık ile ilgili konularda ürettiği yaratıcı fikirleri ve bilimsel verilerle desteklenmiş çözüm önerilerini ilgili paydaşlara yazılı ve sözlü olarak aktarır.

X
6

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanında uygulamada karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel ve grup üyesi olarak sorumluluk alır.

7

Bölgesel, ulusal, küresel konular ve sorunlar hakkında bilgi sahibi olarak; bu sorunlara yönelik kamu yararı gözeten ve farkındalık yaratan çözüm önerileri geliştirir.

X
8

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanını destekleyen diğer disiplinlere ilişkin temel bilgileri uzmanlık alanıyla ilişkilendirir.

9

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanındaki mevzuatı, yenilikleri, değişimleri ve güncel gelişmeleri ve iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarını yakından takip ederek edindiği bilgi, beceri ve yetkinlikleri bireysel ve toplumsal amaçlar doğrultusunda yaşam boyu kullanır.

10

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanında toplumsal, bilimsel ve profesyonel etik değerleri gözeterek veri toplar, yorumlar ve paylaşır.

11

Bir yabancı dili kullanarak Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanıyla ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B1).

12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirebilir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.