Bizi takip edin
|
EN

İLETİŞİM FAKÜLTESİ

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık

PRA 230 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Pazarlama İletişimi
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
PRA 230
Güz
3
0
3
5

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri Tartışma
Olgu / Vaka çalışması
Soru & Cevap
Anlatım / Sunum
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bir kurum ya da müşteri için tutundurma amaçlı iletişim stratejisi geliştirebilmede gerekli olan temel pazarlama iletişimi bilgisini sağlamak, pazarlama iletişimi konusunda akademik altyapıya ve uygulama bilgisine sahip olmak.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Pazarlama iletişimi çalışmalarını teorik ve uygulamaları açısından açıklar.
  • Pazarlama iletişimi karmasında yer alan elemanlarını (reklam, halkla ilişkiler, satış tutundurma, doğrudan pazarlama, kişisel satış) açıklar.
  • Pazarlama iletişimi karması elemanları arasındaki ilişkiyi açıklar.
  • Pazarlama iletişiminin bütünleşik bakış açısıyla kullanılması halinde nasıl sinerji yarattığını açıklar.
  • Pazarlama iletişimi çalışmalarının özgünlüğünü ve yaratıcılığını değerlendirebilir.
Ders Tanımı Bu derste pazarlama iletişimi teorik ve uygulama yönleri ile ayrıntılı olarak ele alınacaktır. Ders kapsamında pazarlama iletişimi, bütünleşik pazarlama iletişimi ve pazarlama sürecindeki rolü, bütünleşik pazarlama iletişimi planı, pazarlama iletişimi karmasının elemanları olan reklam, halkla ilişkiler, satış tutundurma, kişisel satış ve doğrudan pazarlama kavramları, temel içerikleri ve uygulamaları incelenecektir.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş
2 Pazarlama nedir? Marka konumlandırma, iletişim, pazarlama iletişimi ve bütünleşik pazarlama iletişimi David Aaker Building Strong Brands, Jack Trout, Positioning, Jim Blythe, Essentials of Marketing Communications, Pearson-Prentice Hall, 2006: 1-66.
3 Pazarlama nedir? Marka konumlandırma, iletişim, pazarlama iletişimi ve bütünleşik pazarlama iletişimi David Aaker Building Strong Brands, Jack Trout, Positioning, Jim Blythe, Essentials of Marketing Communications, Pearson-Prentice Hall, 2006: 1-66.
4 Reklam Jim Blythe, Essentials of Marketing Communications, Pearson-Prentice Hall, 2006, 69-126.
5 Reklam ve Medya Jim Blythe, Essentials of Marketing Communications, Pearson-Prentice Hall, 2006): 69-126. Moriarty, Mitchell, Wells Advertising and IMC, Principles and Practice 9th ed. Pearson-PrenticeHall, 2012, 380-445.
6 PR Jim Blythe, Essentials of Marketing Communications, Pearson-Prentice Hall, 2006, 129-159.
7 Ara sınav
8 Satış Promosyon Jim Blythe, Essentials of Marketing Communications, Pearson-Prentice Hall, 2006, 253-285.
9 Doğrudan Pazarlama Jim Blythe, Essentials of Marketing Communications, Pearson-Prentice Hall, 2006, 204-232.
10 Kişisel Satış Jim Blythe, Essentials of Marketing Communications, Pearson-Prentice Hall, 2006, 253-285.
11 Etkinlikler, Fuarlar ve Deneyimler Hede, A. and Kellett, P. (2011), "Marketing communications for special events", European Journal of Marketing, Vol. 45 No. 6, pp. 987-1004. Jim Blythe, Essentials of Marketing Communications, Pearson-Prentice Hall, 2006, 186-201.
12 Sponsorluklar Sneath, J. Z., Finney, R. Z., & Close, A. G. (2005). An IMC approach to event marketing: The effects of sponsorship and experience on customer attitudes. Journal of Advertising Research, 45(4), 373-381.
13 Bütünleşik Pazarlama İletişimi Planı Pickton, D. and Broderick, A. (2004). Integrated Marketing Communications, Pearson Education, ISBN-10: ‎ 0273676458
14 Bütünleşik Pazarlama İletişimi Planı ve Örnekleri Pickton, D. and Broderick, A. (2004). Integrated Marketing Communications, Pearson Education, ISBN-10: ‎ 0273676458 ISBN-13: ‎ 978-0273676454, pp.2 - 41
15 Dönemin gözden geçirilmesi
16 Final Sınavı

 

Ders Kitabı

Building Strong Brands David A. Aaker, ISBN 10: 1849830401 / ISBN 13: 9781849830409

Positioning Jack Trout & Al Ries; ISBN-10: 0071373586; ISBN-13: 978-0071373586

Essentials of Marketing Communications, Jim Blythe, (Pearson-Prentice Hall, 2006; ISBN: 9780273702054

Integrated Marketing Communications, David Pickton, Amanda Broderick,  (Financial Times- Prentice Hall: Essex); ISBN 9780273676454

Önerilen Okumalar/Materyaller

Advertising and IMC, Principles and Practice 9th ed. Sandra Moriarty; Nancy Mitchell; William D. Wellss (Pearson-Prentice Hall, 2012ISBN 9780134480435

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
1
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
30
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
3
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
12
1
12
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
1
15
15
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
30
30
Final Sınavı
1
45
45
    Toplam
150

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanına temel oluşturan kuram, kavram, yöntem, araç ve fikirleri eleştirel bir yaklaşımla yorumlar.

X
2

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanında içerik üretmek için gerekli verileri bilimsel yöntemlerle toplar ve kullanır.

X
3

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanında edindiği kuramsal bilgileri uygulama alanında kullanır.

4

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanına ilişkin sorunlar karşısında analitik düşünme becerilerini kullanır.

X
5

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık ile ilgili konularda ürettiği yaratıcı fikirleri ve bilimsel verilerle desteklenmiş çözüm önerilerini ilgili paydaşlara yazılı ve sözlü olarak aktarır.

6

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanında uygulamada karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel ve grup üyesi olarak sorumluluk alır.

7

Bölgesel, ulusal, küresel konular ve sorunlar hakkında bilgi sahibi olarak; bu sorunlara yönelik kamu yararı gözeten ve farkındalık yaratan çözüm önerileri geliştirir.

8

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanını destekleyen diğer disiplinlere ilişkin temel bilgileri uzmanlık alanıyla ilişkilendirir.

X
9

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanındaki mevzuatı, yenilikleri, değişimleri ve güncel gelişmeleri ve iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarını yakından takip ederek edindiği bilgi, beceri ve yetkinlikleri bireysel ve toplumsal amaçlar doğrultusunda yaşam boyu kullanır.

10

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanında toplumsal, bilimsel ve profesyonel etik değerleri gözeterek veri toplar, yorumlar ve paylaşır.

11

Bir yabancı dili kullanarak Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanıyla ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B1).

12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirebilir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.