Bizi takip edin
|
EN

İLETİŞİM FAKÜLTESİ

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık

PRA 242 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Dijital İletişime Giriş
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
PRA 242
Bahar
3
0
3
5

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli Karma
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri Tartışma
Grup çalışması
Soru & Cevap
Kritik verme
Anlatım / Sunum
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu derste öğrenciler dijital medya iletişimi konusunda yeterliliklerini geliştireceklerdir. Hem bireysel hem de kurumsal çevrelerde dijital iletişimin rolünü ve nasıl tüketildiğini anlayacaklardır. Farklı platformlarda nasıl içerik üretildiğini ve dağıtıldığını öğreneceklerdir. Dijital iletişimin faydaları ve riskleri gözden geçirilecek ve anlatılacaktır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Dijital teknolojileri, dijital medyanın doğuşunu ve geleneksel medyaya etkisini açıklayabilir
  • Geleneksel medya ve dijital medyanın kavramsal işleyişine ve geleneksel medya ile dijital medyanın nasıl birlikte çalıştığına dair kelime dağarcığı ve terminolojik hakimiyet oluşturabilir
  • Hedef kitlenin kim olduğu, vaktini nerede geçirdiği ve nasıl tüketim yaptığı bilgisinin önemini tartışabilir
  • Markaların, tüketiciler ile dijital medyada kurduğu diyaloğu analiz edebilir
  • Dijital platformlarda ve medyada merak uyandıran programların ve dijital medya stratejilerinin nasıl oluşturulduğunu değerlendirebilecektir.
Ders Tanımı Bu derste öğrenciler; dijital medya kullanıcısının gittikçe gelişen ihtiyaçlarını ve davranışlarını, online ve mobil iletişimdeki trendleri, etkileşimli ve karşılık veren projenin konseptini nasıl tanımlayacağını öğreneceklerdir. Ayrıca öğrenciler, dijital içeriğin yaratmayı, dijital içerik yönetimini anlamayı, sosyal, mobil ve kısa ömürlü platformların nasıl kaldıraç olarak kullanılacağını içeren dijital çağda iletişim becerileri geliştirecektir.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 İlk hafta: Giriş
2 Medya planlama ve satın alma ajansının medyadaki rolü nedir? Medya kampanyalarına ve brieflerine nasıl yaklaşırlar, iletişim stratejilerini oluşturmak için hangi adımları atarlar ve genel bir medya stratejisi nasıl oluşturulur? Digiday Media Buying Planning-Awards https://digiday.com/wp-content/uploads/sites/3/2022/03/2022-Digiday-Media-Buying-_-Planning-Awards_.pdf
3 Dijital medya planlaması ve planlama süreci nedir? Dijital pazarlamanın temel taşları (SEO, sosyal medya, organik arama, influencer marketing vb.) ve kullandığımız araçlar nelerdir? The Art of Influence: Unlocking growth with influencer marketing and digital-first talent https://www.dentsu.com/uk/en/reports/our_thinking__the_art_of_influence_3d3e28e
4 2023'ün dijital rakamları, TR pazarında dijital için en popüler platformlar ve etkinlikler nelerdir?
5 Çevrimiçi medya terminolojisi / kampanya KPI'larına göre dijital plan stratejisinin nasıl tanımlanacağı Turuk, M. (2020). Digital strategy. International journal of contemporary business and entrepreneurship, 1(1), 62-76.
6 Brieflere nasıl yaklaşıyoruz ve detaylı kampanya stratejileri ve planlarını nasıl oluşturuyoruz
7 Detaylı dijital medya planı nasıl oluşturulur, satın alma türleri ve odaklanılması gereken temel metrikler nelerdir ve raporlama metrikleri, araçları ve raporlama detayları nelerdir Smallwood, B. (2016). Resisting the siren call of popular digital media measures: Facebook research shows no link between trendy online metrics and ad effectiveness. Journal of Advertising Research, 56(2), 126-131.
8 Genel dijital medya reklam platformları ve örnekleri
9 Ara Sınav
10 Sosyal medya (formatları nelerdir, hangi formatlar hangi KPI için kullanılabilir veya genel olarak ne tür kampanyalar / markalar) Fulgoni, G., & Lipsman, A. (2014). Numbers, please: Digital game changers: How social media will help usher in the era of mobile and multi-platform campaign-effectiveness measurement. Journal of Advertising Research, 54(1), 11-16.
11 Arama (genel olarak, arama nedir ve müşterilerimiz için Google arama stratejilerimizi nasıl oluşturuyoruz)
12 Formatların neler olduğu, hangi formatların hangi KPI için kullanılabileceği veya genel olarak ne tür kampanyalar / markalar için kullanılabileceği) Iankovets, T. (2023). MEDIA PLANNING OF DIGITAL ADVERTISING CAMPAIGNS. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 126(13).
13 Grup çalışması
14 Grup çalışması
15 Dersin gözden geçirilmesi
16 Final Sınavı

 

Ders Kitabı
Önerilen Okumalar/Materyaller

 

 

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
3
30
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
25
Final Sınavı
1
35
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
5
65
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
35
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
12
1
12
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
0
Sunum / Jüri Önünde Sunum
3
10
30
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
25
25
Final Sınavı
1
35
35
    Toplam
150

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanına temel oluşturan kuram, kavram, yöntem, araç ve fikirleri eleştirel bir yaklaşımla yorumlar.

2

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanında içerik üretmek için gerekli verileri bilimsel yöntemlerle toplar ve kullanır.

X
3

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanında edindiği kuramsal bilgileri uygulama alanında kullanır.

X
4

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanına ilişkin sorunlar karşısında analitik düşünme becerilerini kullanır.

X
5

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık ile ilgili konularda ürettiği yaratıcı fikirleri ve bilimsel verilerle desteklenmiş çözüm önerilerini ilgili paydaşlara yazılı ve sözlü olarak aktarır.

6

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanında uygulamada karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel ve grup üyesi olarak sorumluluk alır.

7

Bölgesel, ulusal, küresel konular ve sorunlar hakkında bilgi sahibi olarak; bu sorunlara yönelik kamu yararı gözeten ve farkındalık yaratan çözüm önerileri geliştirir.

8

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanını destekleyen diğer disiplinlere ilişkin temel bilgileri uzmanlık alanıyla ilişkilendirir.

9

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanındaki mevzuatı, yenilikleri, değişimleri ve güncel gelişmeleri ve iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarını yakından takip ederek edindiği bilgi, beceri ve yetkinlikleri bireysel ve toplumsal amaçlar doğrultusunda yaşam boyu kullanır.

X
10

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanında toplumsal, bilimsel ve profesyonel etik değerleri gözeterek veri toplar, yorumlar ve paylaşır.

11

Bir yabancı dili kullanarak Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanıyla ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B1).

12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirebilir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.