Bizi takip edin
|
EN

İLETİŞİM FAKÜLTESİ

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık

PRA 330 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Halkla İlişkiler Reklamcılıkta Temel Grafik Uygulamaları II
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
PRA 330
Güz/Bahar
3
0
3
5

Ön-Koşul(lar)
  PRA 300 Başarılı olmak (En az DD notu almış olmak)
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli Çevrim içi
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri -
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu ders öğrencilerin bilgisayar tasarım uygulamaları ile birlikte grafik tasarım bilgisine bakış açılarını genişletmeyi amaçlamaktadır. Öğrenciler yakın gelecekte alanın ihtiyaçlarına hizmet edecek grafik tasarımlarını ve bilgisayar teknolojisi becerilerini birleştirerek kendi fikirlerini ve yaratıcı çalışmalarını yaratabileceklerdir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Grafik tasarım öğelerini tanımlayabilecektir.
  • Gelecekteki yaratıcı projeler için tasarım ilkelerini uygulayabilecektir.
  • Grafik tasarım çalışmalarını eleştirel bir gözle değerlendirebilir.
  • Adobe Photoshop kullanabilecektir.
  • Başlangıç seviyesinde Adobe Illustrator kullanabilir.
  • Başlangıç seviyesinde Adobe Indesign kullanabilir.
  • Başlangıç seviyesinde Adobe Aftereffect kullanabilir.
  • Görüntüleri düzenlemek ve basit slayt gösterisi animasyonu yapmak için diğer uygulamaları kullanabilecektir.
Ders Tanımı Bu derste, reklamda kullanılan grafik tasarım elemanları ve grafik tasarım yazılımı incelenecektir. Derste, tasarımı iletişim aracı olarak kullanmak için stratejilere odaklanacaktır. Öğrenciler, iletişim tasarımının görsel bir dil olarak geliştirilmesiyle ilgili ilke ve metodolojileri keşfetmek için tipografi ve görüntüleri kullarak kendi yaratıcı tasarım stratejilerini uygulayacaklardır. Öğrenciler, basılı ve dijital medya aracılığıyla fikirlerin, mesajların ve bilgilerin iletişiminde anlam yaratmak için biçim, işlev ve içeriğin birbiriyle nasıl ilişkili olduğunu anlamak için tasarım sürecinden faydalanacaklardır.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
X
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Dersin tanıtımı / Illustrator ve Photoshop
2 Proje # 1 / Açıkhava reklamı oluşturma
3 Proje # 1'in devamı Adobe Photoshop ve Illustrator Proje 1, Tasarım Briefi teslimi (%10)
4 Proje # 1'in devamı Adobe Photoshop ve Illustrator
5 Covid 19 nedeniyle ders yok
6 Proje # 1'in devamı
7 Storyboard Proje 1, Poster ve mock-up teslimi (%25)
8 Adobe Indesign'a Giriş Proje # 2 Storyboard Oluşturma Storyboard için senaryo veya hikaye
9 Adobe Indesign'a Giriş Proje # 2 devamı
10 Tatil / Ders yok
11 Proje 2'nin sonuçlandırılması
12 Hareketli Grafikler Proje 2, Storyboard Teslimi (%25)
13 Proje # 3 Animasyon Storyboard Oluşturma
14 Proje 3'ün sonuçlandırılması
15 Proje #1- 3 Sunumları (%10) Proje 3 Teslimi (%25), Sunum (%10)
16 Dönem tekrarı

 

Ders Kitabı Haftalık konularda belirtilen kitap bölümleri, öğrencilerle tartışılacak örnek grafik tasarım çalışmaları.
Önerilen Okumalar/Materyaller

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
1
20
Portfolyo
Ödev
3
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
10
Proje
2
40
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
Final Sınavı
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
9
100
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
1
16
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
2
32
Sınıf Dışı Ders Çalışması
0
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
1
8
8
Portfolyo
0
Ödev
3
8
24
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
5
5
Proje
2
30
60
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
0
Final Sınavı
0
    Toplam
145

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanına temel oluşturan kuram, kavram, yöntem, araç ve fikirleri eleştirel bir yaklaşımla yorumlar.

2

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanında içerik üretmek için gerekli verileri bilimsel yöntemlerle toplar ve kullanır.

3

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanında edindiği kuramsal bilgileri uygulama alanında kullanır.

X
4

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanına ilişkin sorunlar karşısında analitik düşünme becerilerini kullanır.

X
5

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık ile ilgili konularda ürettiği yaratıcı fikirleri ve bilimsel verilerle desteklenmiş çözüm önerilerini ilgili paydaşlara yazılı ve sözlü olarak aktarır.

X
6

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanında uygulamada karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel ve grup üyesi olarak sorumluluk alır.

X
7

Bölgesel, ulusal, küresel konular ve sorunlar hakkında bilgi sahibi olarak; bu sorunlara yönelik kamu yararı gözeten ve farkındalık yaratan çözüm önerileri geliştirir.

X
8

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanını destekleyen diğer disiplinlere ilişkin temel bilgileri uzmanlık alanıyla ilişkilendirir.

X
9

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanındaki mevzuatı, yenilikleri, değişimleri ve güncel gelişmeleri ve iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarını yakından takip ederek edindiği bilgi, beceri ve yetkinlikleri bireysel ve toplumsal amaçlar doğrultusunda yaşam boyu kullanır.

10

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanında toplumsal, bilimsel ve profesyonel etik değerleri gözeterek veri toplar, yorumlar ve paylaşır.

11

Bir yabancı dili kullanarak Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanıyla ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B1).

12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirebilir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.