Bizi takip edin
|
EN

İLETİŞİM FAKÜLTESİ

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık

PRA 345 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Pazarlama İletişiminde Görsel Stratejiler
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
PRA 345
Güz/Bahar
3
0
3
5

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri -
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu ders, pazarlama iletişiminde yaratıcı görsel stratejilere odaklanmaktadır. Derste, kavramların çeşitli mecralarda başarılı bir şekilde görsel uygulamalara dönüştürülmesine önem verilmektedir. Öğrenciler, görsel stratejiler ve hikaye anlatımı yöntemleri hakkında anlayış geliştirecek; markalama kampanyaları ve ticari kampanyalar gibi projeler oluşturacaklardır. Öğrenciler basılı, TV, mobil ve sosyal medya gibi farklı formatları kullanarak, görsel olarak iletişim kurabileceklerdir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Görsel iletişim, marka stratejisi ve görsel strateji arasındaki bağlantıları bütünleştirebilecektir.
  • İletişim kurmak ve ikna etmek için, görsel ve tasarım unsurları ve araçlarının rolünü ve değerini açıklayabilecektir.
  • Yaratıcı çözümleri orijinal briefe, reklam mesajına, medyaya ve hedef kitleye uygunluğu açısından sınıflandırabilecektir.
  • Görsel stratejilere uygun iş teslim biçimlerini belirleyebilecektir.
  • Pazarlama iletişimi kampanyalarının oluşturulmasında problem çözme becerisi geliştirebilecektir.
Ders Tanımı Bu ders, kavramsallaştırma, görsel stratejiler ve bilgisayar uygulamaları olmak üzere üç boyutu birleştirmektedir. Öğrenciler, proje çalışması, dersler ve sınıf içi tartışma gibi bireysel ve grup aktiviteleriyle öğrenmeye aktif bir şekilde katılacaklardır.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Dersin tanıtımı
2 Görsel Strateji Nedir Barry, P. (2016). The advertising concept book: Think now, design later. Thames & Hudson., Chapter 2, part I. / Smith, V. (2008). “Visual Persuasion: Issues in the Translation of the Visual in Advertising.” Meta, 53 (1), 44–61.
3 Yaratıcı strateji çerçevesi Barry, P. (2016). The advertising concept book: Think now, design later. Thames & Hudson., Chapter 2, part II.
4 Markalaşma stratejisi - örnek olay incelemesi Barbara J. Phillips, Edward F. McQuarrie “Beyond Visual Metaphor: A New Typology of Visual Rhetoric in Advertising” Marketing Theory. Vol 4, Issue 1-2, 2004. pp. 113–136. / Barry, P. (2016). The advertising concept book: Think now, design later. Thames & Hudson., Chapter 6
5 Konsept Geliştirilmesi Guy J. Golan, Ph.D., Lior Zaidner, “Creative Strategies in Viral Advertising: An Application of Taylor’s Six-Segment Message Strategy Wheel,” Journal of Computer-Mediated Communication, Volume 13, Issue 4, 1 July 2008, Pages 959–972.
6 Proje 1 Sunumları - Markalama Proje 1 sunumlarının hazırlanması
7 Basılı mecralarda ve televizyonda reklamcılık - Yaratıcı brif paylaşılması Barry, P. (2016). The advertising concept book: Think now, design later. Thames & Hudson., pp. 56-89.
8 Proje 2: Basılı mecra ve televizyon için reklam yapmak / yaratmak Proje #2, Aşama # 1 - Görsellerde strateji
9 Proje 2’ye devam edilmesi Proje #2, Aşama #2 - bir önceki hafta hazırlanan Proje 2 tasarımının geliştirilmesi
10 Proje 2’nin tamamlanması ve sunumu Proje # 1’in tamamlanması ve sınıfa sunumuna hazırlık
11 Kampanya / ticari kampanya - Yaratıcı brif paylaşılması Barry, P. (2016). The advertising concept book: Think now, design later. Thames & Hudson, pp. 90-97.
12 Proje 3: Dijital medya için pazarlama iletişimi kampanyası yapmak / yaratmak Proje #3, Aşama#1 - Görsellerin stratejisi ve planlanması
13 Proje 3: Dijital medya için pazarlama iletişimi kampanya yapmak / yaratmak Proje #3, Aşama#2 - bir önceki hafta hazırlanan Proje 3’ün gelişiminin iyileştirilmesi
14 Proje 3’ün tamamlanması ve sunumu Proje 3’ün hazırlanması
15 Dönemin Gözden Geçirilmesi
16 Dönemin Gözden Geçirilmesi

 

Ders Kitabı

Barry, P. (2016). The advertising concept book: Think now, design later. Thames & Hudson. ISBN-13 : 978-0500292679.

Önerilen Okumalar/Materyaller

Davis, D. (2016). Creative strategy and the business of design. Simon and Schuster. ISBN-13 : 978-1440341557.

 

Catharine Slade-Brooking, (2016). Creating a brand identity: a guide for designers. Laurence King Publishing. ISBN-13 : 978-1780675626.

 

Steven Heller & Veronique Vienne (2006) The Education of an Art Director, Allwroth Press. ISBN-13 : 978-1581154351.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
15
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
3
15
Sunum / Jüri Önünde Sunum
3
45
Proje
3
25
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
Final Sınavı
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
10
100
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
14
3
42
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
3
3
9
Sunum / Jüri Önünde Sunum
3
10
30
Proje
3
7
21
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
0
Final Sınavı
0
    Toplam
150

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanına temel oluşturan kuram, kavram, yöntem, araç ve fikirleri eleştirel bir yaklaşımla yorumlar.

2

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanında içerik üretmek için gerekli verileri bilimsel yöntemlerle toplar ve kullanır.

3

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanında edindiği kuramsal bilgileri uygulama alanında kullanır.

X
4

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanına ilişkin sorunlar karşısında analitik düşünme becerilerini kullanır.

X
5

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık ile ilgili konularda ürettiği yaratıcı fikirleri ve bilimsel verilerle desteklenmiş çözüm önerilerini ilgili paydaşlara yazılı ve sözlü olarak aktarır.

X
6

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanında uygulamada karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel ve grup üyesi olarak sorumluluk alır.

X
7

Bölgesel, ulusal, küresel konular ve sorunlar hakkında bilgi sahibi olarak; bu sorunlara yönelik kamu yararı gözeten ve farkındalık yaratan çözüm önerileri geliştirir.

X
8

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanını destekleyen diğer disiplinlere ilişkin temel bilgileri uzmanlık alanıyla ilişkilendirir.

X
9

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanındaki mevzuatı, yenilikleri, değişimleri ve güncel gelişmeleri ve iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarını yakından takip ederek edindiği bilgi, beceri ve yetkinlikleri bireysel ve toplumsal amaçlar doğrultusunda yaşam boyu kullanır.

10

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanında toplumsal, bilimsel ve profesyonel etik değerleri gözeterek veri toplar, yorumlar ve paylaşır.

X
11

Bir yabancı dili kullanarak Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanıyla ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B1).

12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirebilir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.