Bizi takip edin
|
EN

İLETİŞİM FAKÜLTESİ

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık

PRA 347 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Tasarımcılar için İletişim Ajansı I
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
PRA 347
Güz/Bahar
2
2
3
4

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri Tartışma
Grup çalışması
Problem çözme
Olgu / Vaka çalışması
Soru & Cevap
Kritik verme
Simülasyon
Deney / Laboratuvar / Atölye uygulama
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu dersin amaçları, Güzel Sanatlar - Tasarım Fakültesi, Yeni Medya ve İletişim, Sinema ve Dijital Medya öğrencilerinin edindikleri teorik bilgileri; Halkla İlişkiler ve Reklamcılık öğrencileri ile birlikte disiplinler arası bir formatta pratik uygulamaya dönüştürmeleri, şirket ve kurumlardaki işleyişi, profesyonel hayata başlamadan deneyimlemeleri; iş başvurularında referans olarak kullanabilecekleri uygulama portfolyoları oluşturabilmeleridir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Bir reklam / iletişim ajansında 1 yıl çalışmaya denk uygulama deneyimini açıklayabilecektir.
  • Bilgilerini, iletişim ajansında tasarımcı, sanat yönetmeni, prodüktör, yönetmen gibi pozisyonlarda çalışarak uygulayabilecektir.
  • İletişim stratejisi planının gerektirdiği (sunum, senaryo, ilan, banner, slogan, görsel, isim geliştirme, cingıl vb. diğer) uygulamaları kişisel veya grup olarak yaratabilecektir.
  • Fotoğraf ve reklam filmi prodüksiyon süreçlerini organize edebilecektir.
  • Simülasyon sürecinde yaratılan işleri basıma ve yayına en uygun hale gelecek şekilde tasarlayabilecektir
Ders Tanımı Bu ders, yaratıcı pazarlama iletişimi stratejileri, reklam yaklaşım ve fikirleri, medya stratejileri üretme; reklamların görsel tasarımları, film yaratım süreçlerini, ajans işleyişi ve müşteri ilişkileri yönetme metodlarını, sektörel deneyime en yakın şekilde aktaracak; pazarlama iletişimi firmalarında çalışabilme becerisi ve işe çabuk girebilme avantajı kazandıracak bir ‘simülasyon’ olarak tasarlanmıştır.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Tanıtım ve işleyişin genel anlatımı, Ajansın Misyon ve Vizyonunun kavranması; işleyiş ve çalışma düzeni oryantasyonu Nyilasy, G., Canniford, R. and J. Kreshel, P. (2013), "Ad agency professionals' mental models of advertising creativity", European Journal of Marketing, Vol. 47 No. 10, pp. 1691-1710.
2 Marka – Müşteri Gruplarının belirlenmesi Vilanilam, J. V., & Varghese, A. K. (2004). Advertising basics!: a resource guide for beginners. SAGE. Chapter 3
3 Müşterilerle tanışma, briflerin alınması Beltramini, R. F., & Pitta, D. A. (1991). Underlying dimensions and communications strategies of the advertising agency-client relationship. International Journal of Advertising, 10(2), 151-159.
4 De-brifing çalışmalarının başlaması Ogilvy, D. (2013). Ogilvy on advertising. Vintage. (Chapter 2)
5 Ajans iç çalışmalar: Toplu ve grupla yaratıcı çalışmalar, Yaratıcı Yönetmen, Müş. İl. Direktörü, Sr. Sanat Yönetmeni ile çalışmalar
6 Yönetmenlerle çalışmalar - devam Anaya, M. A. (2008). Changing appearances: magazine advertising layout and design, 1980-2005.
7 Sunumların hazırlanması, provalar Sınıf içi çalışma
8 Müşterilere sunumlar
9 Onaylar veya revizyon gereklerinin yerine getirilmesi; varsa yapım/yayın Sınıf içi çalışma
10 Yeni kampanya briflerinin alınması
11 De-brifing Sınıf içi çalışma
12 Ajans iç çalışmalar: Strateji planlama, toplu ve grupla yaratıcı çalışmalar, Yaratıcı Yönetmenle çalışma
13 Sunumların hazırlanması, provalar
14 Final sunumları
15 Dönemin ve dersin gözden geçirilmesi
16 Dönemin ve dersin gözden geçirilmesi

 

Ders Kitabı

Vilanilam, J. V., & Varghese, A. K. (2004). Advertising basics!: a resource guide for beginners. SAGE. ISBN-13 : 978-0761998105.
 

Ogilvy, D. (2013). Ogilvy on advertising. Vintage. ISBN-13 : 978-0394729039.

Önerilen Okumalar/Materyaller

Alan Krieff, How to start and run your own advertising agency, McGraw-Hill, NY, 1993. ISBN-13 : 978-0070352193.

Herbert S Gardner, The Advertising Agency BusinessCrain, Chicago, 1976. ISBN-13 : 978-0844231679

Nancy Vonk, Janet Kestin, Pick Me – Breaking into Advertising and Staying There, Wiley, Hoboken NJ, 2001. ISBN-13 : 978-0471715573.

Fishel, Catharine. Inside the Business of Graphic Design: 60 Leaders Share Their Secrets of Success. Simon and Schuster, 2002. ISBN-13 : 978-1581152579

Crow, David. Visible signs: an introduction to semiotics in the visual arts. Vol. 40. ava publishing, 2010. ISBN-13 : 978-2940411429

Jon Steel, Perfect Pitch – The Art of Selling Ideas and Winning New Business, Wiley, NY, 2007. ISBN-13 : 978-0471789765.

Pete Barry,  The Advertising Concept Book – A Complete Guide to Creative Ideas, Strategies, Thames & Hudson, London UK, 2008. ISBN-13 : 978-0500290316.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
1
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
20
Proje
1
50
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
Final Sınavı
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
3
80
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
20
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
2
32
Sınıf Dışı Ders Çalışması
10
1
10
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
1
10
10
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
10
10
Proje
1
26
26
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
0
Final Sınavı
0
    Toplam
120

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanına temel oluşturan kuram, kavram, yöntem, araç ve fikirleri eleştirel bir yaklaşımla yorumlar.

X
2

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanında içerik üretmek için gerekli verileri bilimsel yöntemlerle toplar ve kullanır.

3

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanında edindiği kuramsal bilgileri uygulama alanında kullanır.

X
4

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanına ilişkin sorunlar karşısında analitik düşünme becerilerini kullanır.

5

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık ile ilgili konularda ürettiği yaratıcı fikirleri ve bilimsel verilerle desteklenmiş çözüm önerilerini ilgili paydaşlara yazılı ve sözlü olarak aktarır.

6

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanında uygulamada karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel ve grup üyesi olarak sorumluluk alır.

X
7

Bölgesel, ulusal, küresel konular ve sorunlar hakkında bilgi sahibi olarak; bu sorunlara yönelik kamu yararı gözeten ve farkındalık yaratan çözüm önerileri geliştirir.

8

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanını destekleyen diğer disiplinlere ilişkin temel bilgileri uzmanlık alanıyla ilişkilendirir.

9

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanındaki mevzuatı, yenilikleri, değişimleri ve güncel gelişmeleri ve iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarını yakından takip ederek edindiği bilgi, beceri ve yetkinlikleri bireysel ve toplumsal amaçlar doğrultusunda yaşam boyu kullanır.

10

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanında toplumsal, bilimsel ve profesyonel etik değerleri gözeterek veri toplar, yorumlar ve paylaşır.

11

Bir yabancı dili kullanarak Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanıyla ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B1).

12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirebilir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.