Bizi takip edin
|
EN

İLETİŞİM FAKÜLTESİ

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık

PRA 335 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Toplumsal Katılım ve Gönüllülük
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
PRA 335
Güz/Bahar
3
0
3
5

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli Çevrim içi
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri -
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Öğrencilerde topluma katkı sağlamaya ilişkin sorumluluk bilincini oluşturarak onların kişisel gelişimlerine yardımcı olmayı amaçlayan bu derste, kamu ve uluslararası sivil toplum kurumlarının iş birliğiyle toplumsal faydayı ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerini gözeten projeler geliştirilmesi beklenmektedir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Sosyal sorumlulukla ilgili temel kavramları sayabilecektir.
  • Sivil toplum kültürü ve gönüllülüğün önemini açıklayabilecektir.
  • Toplumsal problemleri neden-sonuç ilişkisi ile tartışabilecektir.
  • Hayat boyu öğrenme anlayışı çerçevesinde uygulanabilir projeler geliştirebilecektir.
  • Bir toplumsal katılım projesi için amaç, hedef, strateji ve taktikler önerebilecektir
Ders Tanımı Toplumsal katılım projesi yürütmek için gereken stratejik planlama ve yönetim sürecinin aktarılacağı bu derste; öğrencilerin kamu ve uluslararası sivil toplum kuruluşlarının liderliğinde aktif birer katılımcı olmaları beklenmektedir

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
X
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Dersin amacı, kapsamı ve giriş.
2 Toplumsal Katılım & Gönüllülük Cress, M. C., Reitenauer, V. L., and Collier, P. J. (2005). “Learning through serving: a student guidebook for service-learning across the disciplines, (pp.9-37) Virginia: Styluss Publishing. ISBN-13: 978-1579221195
3 Toplumsal Katılım ve Sivil Toplum UNHR (2008). Working with the United Nations Human Rights Programme A Handbook for Civil Society, (pp. 1-25), https://www.ohchr.org/EN/AboutUs/CivilSociety/Documents/Handbook_en.pdf
4 Hak Temelli Yaklaşımlar (İnsan Hakları, Kent Hakkı, Çocuk Hakları vb.) (UNICEF yetkilileri tarafından gerçekleştirilecek sunum) Sürdürülebilir Kalkınma UNDP (2019). Sustainable Development Goals. Retrieved from https://www.tr.undp.org/content/turkey/en/home/sustainable-development-goals.html UNICEF (2007). Çocuk Hakları Ve Gazetecilik Uygulamaları Hak Temelli Perspektif, Dublin Teknoloji Enstitüsü. (s.11-20) http://www.unicef.org.tr/files/bilgimerkezi/doc/Cocuk%20Haklari%20ve%20Gazetecilik.pdf
5 Aktif Vatandaşlık ve Kentlilik Bilinci Bilgin, N., ve Göregenli, M. (1996). “Kentsel Katılım ve Çoğulculuk”, (Editör: F.B. Yıldırım), Kentte Birlikte Yaşamak Üstüne. İstanbul: Dünya Yerel Yönetim ve Demokrasi Akademisi Yayınları, WALD. Wheeler, S. (2004). Planning For Sustainability: Creating Livable, Equitable, And Ecological Communities, (pp. 25-41) New York: Routledge. ISBN: 9781134351725
6 Seminer: Sivil Katılımda Gençlerin Rolü ve Katılımın “Sanal” Hali Ertürkel, D. (2009). Sivil Toplum Örgütleri İçin Kaynak Geliştirme Rehberi, (s. 43-51) Ankara: Uzerler Matbaacılık. http://panel.stgm.org.tr/vera/app/var/files/s/i/sivil-toplum-orgutleri-icin-kaynak-gelistirme-rehberi.pdf
7 Hizmet sunucuları / uygulama merkezlerini ziyaret. Birleşmiş Milletler (2014). Sivil Toplum için Uygulama Kılavuzu Evrensel Periyodik İnceleme, (s.1-20) http://www.un.org.tr/humanrights/images/pdf/epim-uygulama-kilavuzu.pdf
8 Proje Çalışması (UNICEF yetkililerinin katılımıyla) Sınıf içi çalışma
9 Proje Çalışması – Projeler için Fon Yaratma Strateji ve Faaliyetleri Sınıf içi çalışma
10 Proje Çalışması – İlerleme Raporunun Sunumu Sınıf içi çalışma
11 Proje Çalışması (UNICEF yetkililerinin katılımıyla) Sınıf içi çalışma
12 Proje Çalışması – İlgili seminerle desteklenir Sınıf içi çalışma
13 Proje Çalışması – İlerleme Raporunun Sunumu Sınıf içi çalışma
14 Projelerin sunumu (UNICEF yetkililerinin katılımıyla)
15 Dönemin gözden geçirilmesi
16 Dönemin gözden geçirilmesi  

 

Ders Kitabı
Önerilen Okumalar/Materyaller

Ön hazırlık bölümünde belirtilmiştir.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
20
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
1
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
20
Proje
1
40
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
Final Sınavı
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
7
100
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
14
2
28
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
1
20
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
6
6
Proje
1
30
30
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
0
Final Sınavı
0
    Toplam
132

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanına temel oluşturan kuram, kavram, yöntem, araç ve fikirleri eleştirel bir yaklaşımla yorumlar.

2

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanında içerik üretmek için gerekli verileri bilimsel yöntemlerle toplar ve kullanır.

3

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanında edindiği kuramsal bilgileri uygulama alanında kullanır.

X
4

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanına ilişkin sorunlar karşısında analitik düşünme becerilerini kullanır.

5

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık ile ilgili konularda ürettiği yaratıcı fikirleri ve bilimsel verilerle desteklenmiş çözüm önerilerini ilgili paydaşlara yazılı ve sözlü olarak aktarır.

X
6

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanında uygulamada karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel ve grup üyesi olarak sorumluluk alır.

X
7

Bölgesel, ulusal, küresel konular ve sorunlar hakkında bilgi sahibi olarak; bu sorunlara yönelik kamu yararı gözeten ve farkındalık yaratan çözüm önerileri geliştirir.

X
8

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanını destekleyen diğer disiplinlere ilişkin temel bilgileri uzmanlık alanıyla ilişkilendirir.

9

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanındaki mevzuatı, yenilikleri, değişimleri ve güncel gelişmeleri ve iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarını yakından takip ederek edindiği bilgi, beceri ve yetkinlikleri bireysel ve toplumsal amaçlar doğrultusunda yaşam boyu kullanır.

10

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanında toplumsal, bilimsel ve profesyonel etik değerleri gözeterek veri toplar, yorumlar ve paylaşır.

11

Bir yabancı dili kullanarak Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanıyla ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B1).

12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirebilir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.