Bizi takip edin
|
EN

İLETİŞİM FAKÜLTESİ

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık

PRA 337 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Kişilerarası İletişim
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
PRA 337
Güz/Bahar
3
0
3
5

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri Tartışma
Grup çalışması
Olgu / Vaka çalışması
Anlatım / Sunum
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu ders, insan ilişkilerini şekillendirme ve bu ilişkilere devamlılık kazandırma açısından kişilerarası iletişimi incelemeyi, kişilerarası iletişimin bireysel kimlik gelişiminde oynadığı rolü ve sosyal etkileşim içinde olan kişilerin iletişimlerini geliştirme yolunda bir araç olarak nasıl kullanılabileceğini öğrencilere aktarmayı amaçlamaktadır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Kişilerarası iletişimin temel kavramlarını tanımlayabilecek
  • Sözlü ve sözsüz iletişim unsurlarını açıklayabilecek
  • Kişilerarası iletişim süreçlerini analiz edebilecek
  • Cinsiyet rollerinin kişilerarası iletişim üzerindeki etkisini yorumlayabilecektir.
Ders Tanımı Bu ders toplumsal bağlam, kültür, kimlik ve rollerin yüz yüze iletişimdeki etkisini kapsamaktadır. Derste örnek olaylar çerçevesinde kişilerarası iletişim unsurları analiz edilmektedir. Öğrencilerden tartışmaya katılmaları, bir yazılı ödev ve bir grup projesi hazırlamaları beklenir.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Dersin Tanıtımı
2 Kişilerarası İletişim Nedir? Solomon, D., Theiss, J. Interpersonal communication [electronic resource] : putting theory into practice, New York : Routledge, 2013, ch.1.
3 Sosyal ve Kültürel Bağlam Solomon, D., Theiss, J. Interpersonal communication [electronic resource] : putting theory into practice, New York : Routledge, 2013, ch.2
4 Kimlik ve algı Solomon, D., Theiss, J. Interpersonal communication [electronic resource] : putting theory into practice, New York : Routledge, 2013, ch.3, ch.4.
5 Sözlü ve sözsüz iletişim Solomon, D., Theiss, J. Interpersonal communication [electronic resource] : putting theory into practice, New York : Routledge, 2013, ch.5., ch.6.
6 Etkin dinleme Solomon, D., Theiss, J. Interpersonal communication [electronic resource] : putting theory into practice, New York : Routledge, 2013, ch.8.
7 Ara sınav
8 Kişilerarası ilişkiler Solomon, D., Theiss, J. Interpersonal communication [electronic resource] : putting theory into practice, New York : Routledge, 2013, ch.9, ch.10.
9 Çatışma ve çatışma yönetimi Solomon, D., Theiss, J. Interpersonal communication [electronic resource] : putting theory into practice, New York : Routledge, 2013, ch.13.
10 “Çevrimiçi” kişilerarası iletişim Hartley, P. (1999) Interpersonal communication, second edition, Routledge, ch.14.
11 Öğrenci sunumları
12 Öğrenci sunumları
13 Öğrenci sunumları
14 Öğrenci sunumları
15 Dersin gözden geçirilmesi
16 Final Sınavı

 

Ders Kitabı

Solomon, Denise, and Jeniffer Theiss, Interpersonal communication [electronic resource] : putting theory into practice, New York : Routledge, 2013

EBOOK ISBN 9781136511653

 

Peter Hartley, Interpersonal Communication [electronic resource] London : Routledge. 1999

EBOOK ISBN 9780415181075

Önerilen Okumalar/Materyaller

Charles R. Berger, Interpersonal Communication [electronic resource] Berlin : De Gruyter Mouton. 2014.

EBOOK ISBN 9783110276428

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
1
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
20
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
20
Final Sınavı
1
30
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
4
70
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
30
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
14
3
42
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
0
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
12
12
Proje
1
18
18
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
12
12
Final Sınavı
1
18
18
    Toplam
150

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanına temel oluşturan kuram, kavram, yöntem, araç ve fikirleri eleştirel bir yaklaşımla yorumlar.

2

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanında içerik üretmek için gerekli verileri bilimsel yöntemlerle toplar ve kullanır.

3

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanında edindiği kuramsal bilgileri uygulama alanında kullanır.

X
4

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanına ilişkin sorunlar karşısında analitik düşünme becerilerini kullanır.

5

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık ile ilgili konularda ürettiği yaratıcı fikirleri ve bilimsel verilerle desteklenmiş çözüm önerilerini ilgili paydaşlara yazılı ve sözlü olarak aktarır.

6

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanında uygulamada karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel ve grup üyesi olarak sorumluluk alır.

7

Bölgesel, ulusal, küresel konular ve sorunlar hakkında bilgi sahibi olarak; bu sorunlara yönelik kamu yararı gözeten ve farkındalık yaratan çözüm önerileri geliştirir.

8

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanını destekleyen diğer disiplinlere ilişkin temel bilgileri uzmanlık alanıyla ilişkilendirir.

X
9

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanındaki mevzuatı, yenilikleri, değişimleri ve güncel gelişmeleri ve iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarını yakından takip ederek edindiği bilgi, beceri ve yetkinlikleri bireysel ve toplumsal amaçlar doğrultusunda yaşam boyu kullanır.

X
10

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanında toplumsal, bilimsel ve profesyonel etik değerleri gözeterek veri toplar, yorumlar ve paylaşır.

11

Bir yabancı dili kullanarak Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanıyla ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B1).

12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirebilir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.