Bizi takip edin
|
EN

İLETİŞİM FAKÜLTESİ

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık

PRA 495 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Halkla İlişkilerde Proje Analizleri
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
PRA 495
Güz/Bahar
3
0
3
5

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri Tartışma
Grup çalışması
Problem çözme
Olgu / Vaka çalışması
Soru & Cevap
Anlatım / Sunum
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu derste, başarılı halkla ilişkiler proje uygulamaları için öğrencilere temel bilgi ve beceriler aktarılarak proje üretim sürecine katkıda bulunulması hedeflenmektedir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Halkla ilişkilerde proje üretim sürecini örnekler üzerinden inceleyerek açıklar
  • Halkla ilişkiler proje kategorilerini ayırt edebilir ve tanımlayabilir hale gelir
  • Kurumsal iletişim, kurumsal sosyal sorumluluk, pazarlama iletişimi, gündem yönetimi, kriz yönetimi, kurum içi iletişim ve sivil toplum örgütlerinde halkla ilişkiler proje üretim süreçlerini sektörel örneklerle öğrenir ve analiz edebilecek düzeye ulaşır
  • Ulusal ve uluslararası yürütülen halkla ilişkiler projelerini öğrenir ve karşılaştırabilir.
  • Halkla ilişkiler projelerinin üretim sürecine katkıda bulunabilir.
Ders Tanımı Bu derste öğrenciler kurumsal iletişim, kurumsal sosyal sorumluluk, pazarlama iletişimi, gündem yönetimi, kriz yönetimi, kurum içi iletişim, sivil toplum örgütlerinde halkla ilişkiler projelerinin üretim sürecine katkıda bulunacak bilgi ve becerileri geliştireceklerdir.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Tanışma ve bilgilendirme Hİ stratejik planlama süreci
2 Evre 1- Biçimlendirici araştırma : Durum, kurum ve hedef kitle analizleri Smith, R. D. (2009). Strategic planning for public relations. Routledge. pp.17-77
3 Evre 2-Strateji: Amaçlar ve hedeflerin belirlenmesi; Aksiyon ve yanıt stratejilerinin yazılması; Mesaj stratejisi geliştirilmesi Smith, R. D. (2009). Strategic planning for public relations. Routledge. pp.77-183
4 Evre 3- Taktikler: İletişim taktiklerinin seçimi; Stratejik planın uygulanması Smith, R. D. (2009). Strategic planning for public relations. Routledge. pp.183-271
5 Evre 4- Değerlendirici araştırma Smith, R. D. (2009). Strategic planning for public relations. Routledge. pp.271-297
6 Sınıf içi grup çalışması: Proje analizi *Dönem sonu projesi konularının belirlenmesi
7 Ara sınav
8 Sosyal medya Hİ kampanyaları: Kamu farkındalığı • Chipotle: Scarecrow kampanyası • Melbourne Metro System: Dumb ways to Die kampanyası Allagui, I., & Breslow, H. (2016). Social media for public relations: Lessons from four effective cases. Public relations review, 42(1), 20-30.
9 Sosyal medya Hİ kampanyaları: Pazarlama yönelimli Hİ • Oreo: You can dunk in the dark • Lego: Rebuild the world Allagui, I., & Breslow, H. (2016). Social media for public relations: Lessons from four effective cases. Public relations review, 42(1), 20-30 Van Wyk, I. (2019). Public Relations case study: LEGO.V (web link)
10 Kriz iletişimi & itibar yönetimi • BP &Deepwater horizon petrol kazası • Southwest Airlines halkın güvenini kazanma Kanso, A. M., Nelson, R. A., & Kitchen, P. J. (2020). BP and the Deepwater Horizon oil spill: A case study of how company management employed public relations to restore a damaged brand. Journal of marketing communications, 26(7), 703-731. Kanso, A., & Grassmuck, L. (2020). A crisis in the air: analyzing public relations at southwest airlines to restore public trust. In Competition Forum (Vol. 18, No. 1/2, pp. 148-156). American Society for Competitiveness.
11 Kurumsal Sosyal Sorumluluk The Starbucks: Race together kampanyası Logan, N. (2016). The Starbucks Race Together Initiative: Analyzing a public relations campaign with critical race theory. Public Relations Inquiry, 5(1), 93-113.
12 Ülke markalama Visit Rwanda kampanyası Voets, T.Y. (2023). “Visit Rwanda”: a well primed public relations campaign or a genuine attempt at improving the country’s image abroad?. Place Brand Public Dipl 19, 143–154
13 STKlar ve Halkla İlişkiler Zehirsiz Sofralar Kampanyası Bicakci, A. B. (2021). Public Relations towards Member Engagement in Advocacy Networks: the ‘No Pesticides on My Plate’Campaign. Revista Română de Comunicare şi Relaţii Publice, 23(2), 23-44.
14 Grup projelerinin tartışması
15 Dönemin gözden geçirilmesi
16 Final Sınavı

 

Ders Kitabı

Smith, R. D. (2009). Strategic planning for public relations. 3rd. ed. Routledge.                 ISBN 978-0-415-99422-4

Önerilen Okumalar/Materyaller

Allagui, I., & Breslow, H. (2016). Social media for public relations: Lessons from four effective cases. Public relations review, 42(1), 20-30.

 

Bicakci, A. B. (2021). Public Relations towards Member Engagement in Advocacy Networks: the ‘No Pesticides on My Plate’Campaign. Revista Română de Comunicare şi Relaţii Publice, 23(2), 23-44.

 

Chan, J. How Dolce & Gabbana Returned to the World of Fashion: A Global Perspective. https://prizedwriting.ucdavis.edu/sites/prizedwriting.ucdavis.edu/files/users/lwnidy/Dolce%20Fash.pdf

 

Gregory, A. (2000). Planning and managing public relations campaigns. Kogan Page Publishers: London. ISBN 978-0-7494-2991-1

 

Kanso, A. M., Nelson, R. A., & Kitchen, P. J. (2020). BP and the Deepwater Horizon oil spill: A case study of how company management employed public relations to restore a damaged brand. Journal of Marketing Communications, 26(7), 703-731.

 

Kanso, A., & Grassmuck, L. (2020). A CRISIS IN THE AIR: ANALYZING PUBLIC RELATIONS AT SOUTHWEST AIRLINES TO RESTORE PUBLIC TRUST. In Competition Forum (Vol. 18, No. 1/2, pp. 148-156). American Society for Competitiveness.

 

Kim, C. M. (2020). Social media campaigns: Strategies for public relations and marketing. Routledge. ISBN:978-1-138-94859-4

 

Logan, N. (2016). The Starbucks Race Together Initiative: Analyzing a public relations campaign with critical race theory. Public Relations Inquiry, 5(1), 93-113.

 

Voets, T.Y. (2023). “Visit Rwanda”: a well primed public relations campaign or a genuine attempt at improving the country’s image abroad?. Place Brand Public Dipl 19, 143–154 https://doi.org/10.1057/s41254-021-00206-6

 

van Wyk, I.  (2019). Public Relations case study: LEGO. https://uir.unisa.ac.za/bitstream/handle/10500/29540/BSM2602%20B0%20LS05%20LEGO_Final.pdf?sequence=1

 

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
20
Proje
1
20
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
20
Final Sınavı
1
30
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
4
70
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
30
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
14
2
28
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
0
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
14
14
Proje
1
15
15
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
15
15
Final Sınavı
1
30
30
    Toplam
150

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanına temel oluşturan kuram, kavram, yöntem, araç ve fikirleri eleştirel bir yaklaşımla yorumlar.

X
2

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanında içerik üretmek için gerekli verileri bilimsel yöntemlerle toplar ve kullanır.

X
3

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanında edindiği kuramsal bilgileri uygulama alanında kullanır.

X
4

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanına ilişkin sorunlar karşısında analitik düşünme becerilerini kullanır.

5

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık ile ilgili konularda ürettiği yaratıcı fikirleri ve bilimsel verilerle desteklenmiş çözüm önerilerini ilgili paydaşlara yazılı ve sözlü olarak aktarır.

X
6

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanında uygulamada karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel ve grup üyesi olarak sorumluluk alır.

7

Bölgesel, ulusal, küresel konular ve sorunlar hakkında bilgi sahibi olarak; bu sorunlara yönelik kamu yararı gözeten ve farkındalık yaratan çözüm önerileri geliştirir.

8

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanını destekleyen diğer disiplinlere ilişkin temel bilgileri uzmanlık alanıyla ilişkilendirir.

9

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanındaki mevzuatı, yenilikleri, değişimleri ve güncel gelişmeleri ve iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarını yakından takip ederek edindiği bilgi, beceri ve yetkinlikleri bireysel ve toplumsal amaçlar doğrultusunda yaşam boyu kullanır.

10

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanında toplumsal, bilimsel ve profesyonel etik değerleri gözeterek veri toplar, yorumlar ve paylaşır.

11

Bir yabancı dili kullanarak Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanıyla ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B1).

12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirebilir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.