Bizi takip edin
|
EN

İLETİŞİM FAKÜLTESİ

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık

PRA 495 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Halkla İlişkilerde Proje Analizleri
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
PRA 495
Güz/Bahar
3
0
3
5

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli Çevrim içi
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri -
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu derste, başarılı halkla ilişkiler proje uygulamaları için öğrencilere temel bilgi ve beceriler aktarılarak proje üretim sürecine katkıda bulunulması hedeflenmektedir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Halkla ilişkilerde proje üretim sürecini örnekler üzerinden inceleyerek açıklar
  • Halkla ilişkiler proje kategorilerini ayırt edebilir ve tanımlayabilir hale gelir
  • Kurumsal iletişim, kurumsal sosyal sorumluluk, pazarlama iletişimi, gündem yönetimi, kriz yönetimi, kurum içi iletişim ve sivil toplum örgütlerinde halkla ilişkiler proje üretim süreçlerini sektörel örneklerle öğrenir ve analiz edebilecek düzeye ulaşır
  • Ulusal ve uluslararası yürütülen halkla ilişkiler projelerini öğrenir ve karşılaştırabilir.
  • Halkla ilişkiler projelerinin üretim sürecine katkıda bulunabilir.
Ders Tanımı Bu derste öğrenciler kurumsal iletişim, kurumsal sosyal sorumluluk, pazarlama iletişimi, gündem yönetimi, kriz yönetimi, kurum içi iletişim, sivil toplum örgütlerinde halkla ilişkiler projelerinin üretim sürecine katkıda bulunacak bilgi ve becerileri geliştireceklerdir.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Halkla İlişkilerde Proje Bağlamına ilişkin Konular Gregory, A. (2000). Planning and managing public relations campaigns. Kogan Page Publishers, s. 20-34.
2 Planlama Basamakları ve Analiz Süreci Gregory, A. (2000). Planning and managing public relations campaigns. Kogan Page Publishers, s. 34-78.
3 Hedef Belirleme, Hedef Kitle ve Mesaj Gregory, A. (2000). Planning and managing public relations campaigns. Kogan Page Publishers, s. 78-117.
4 Strateji ve Taktiklerin Belirlenmesi Gregory, A. (2000). Planning and managing public relations campaigns. Kogan Page Publishers, s. 117-147.
5 Zamanlama Ve Değerlendirme Gregory, A. (2000). Planning and managing public relations campaigns. Kogan Page Publishers, s. 147-182.
6 Kurumsal İletişim: Vaka çalışması Borgerson, J. L., Schroeder, J. E., Escudero Magnusson, M., & Magnusson, F. (2009). Corporate communication, ethics, and operational identity: a case study of Benetton. Business Ethics: A European Review, 18(3), 209-223.
7 Kurumsal Sosyal Sorumluluk: Vaka çalışması Herrmann, K. K. (2004). Corporate social responsibility and sustainable development: The European Union initiative as a case study. Ind. J. Global Legal Stud., 11, 205.
8 Kriz yönetimi: Vaka çalışması Ulmer, R. R. (2001). Effective crisis management through established stakeholder relationships: Malden Mills as a case study. Management Communication Quarterly, 14(4), 590-615.
9 Ara Sınav
10 İç İletişim: Vaka Çalışması Robson, P. J., & Tourish, D. (2005). Managing internal communication: an organizational case study. Corporate Communications: An International Journal.
11 Uluslararası İlişkiler: Vaka Çalışması Curtin, P. A., & Gaither, T. K. (2006). Contested notions of issue identity in international public relations: A case study. Journal of Public Relations Research, 18(1), 67-89.
12 Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler: Vaka Çalışması Rodríguez, M. D. M. G., Pérez, M. D. C. C., & Godoy, M. L. (2012). Determining factors in online transparency of NGOs: A Spanish case study. VOLUNTAS: International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations, 23(3), 661-683.
13 Proje Sunumları
14 Proje Sunumları
15 Proje Sunumları
16 Dersin Gözden Geçirilmesi

 

Ders Kitabı

Gregory, A. (2000). Planning and managing public relations campaigns. Kogan Page Publishers: London. ISBN 978-0-7494-2991-1

Önerilen Okumalar/Materyaller

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
15
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
15
Proje
1
40
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
30
Final Sınavı
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
4
100
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
14
2
28
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
0
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
12
12
Proje
1
37
37
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
25
25
Final Sınavı
0
    Toplam
150

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanına temel oluşturan kuram, kavram, yöntem, araç ve fikirleri eleştirel bir yaklaşımla yorumlar.

X
2

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanında içerik üretmek için gerekli verileri bilimsel yöntemlerle toplar ve kullanır.

X
3

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanında edindiği kuramsal bilgileri uygulama alanında kullanır.

X
4

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanına ilişkin sorunlar karşısında analitik düşünme becerilerini kullanır.

5

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık ile ilgili konularda ürettiği yaratıcı fikirleri ve bilimsel verilerle desteklenmiş çözüm önerilerini ilgili paydaşlara yazılı ve sözlü olarak aktarır.

X
6

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanında uygulamada karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel ve grup üyesi olarak sorumluluk alır.

7

Bölgesel, ulusal, küresel konular ve sorunlar hakkında bilgi sahibi olarak; bu sorunlara yönelik kamu yararı gözeten ve farkındalık yaratan çözüm önerileri geliştirir.

8

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanını destekleyen diğer disiplinlere ilişkin temel bilgileri uzmanlık alanıyla ilişkilendirir.

9

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanındaki mevzuatı, yenilikleri, değişimleri ve güncel gelişmeleri ve iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarını yakından takip ederek edindiği bilgi, beceri ve yetkinlikleri bireysel ve toplumsal amaçlar doğrultusunda yaşam boyu kullanır.

10

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanında toplumsal, bilimsel ve profesyonel etik değerleri gözeterek veri toplar, yorumlar ve paylaşır.

11

Bir yabancı dili kullanarak Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanıyla ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B1).

12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirebilir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.