İLETİŞİM FAKÜLTESİ

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık

PRA 417 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Etkinlik Yönetimi
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
PRA 417
Güz/Bahar
3
0
3
5

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli Çevrim içi
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri -
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı -
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu dersin amacı, etkinlik planlaması, etkinlik yönetimi ve etkinlik raporlaması konularında temel bilgilerin kazanılması için altyapı oluşturulmasıdır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Etkinlik tasarımı ve tema geliştirilmesi.
  • Etkinlik planlama becerisi kazanmak ve geliştirmek
  • Etkinlik yönetimi deneyimine hazır olmak.
  • Raporlama becerisi geliştirmek.
Ders Tanımı Etkinlik esasları ele alınmaktadır.

Akademik dürüstlük: İntihalde bulunmak, kopya çekmek, para karşılığı ödev/proje yaptırmak, başkasının yapmış olduğu bir çalışmayı kendinin olarak sunmak ve her türlü aşırma eylemi akademik dolandırıcılığa girer. İzmir Ekonomi Üniversitesi İletişim Fakültesi kapsamında her türlü akademik dolandırıcılık suç olarak kabul edilir ve disiplin soruşturması ile sonuçlanır. Yüksek Öğretim Kurulu’nun (YÖK) Öğrenci Disiplin Yönetmeliği 9. maddesi m bendi uyarınca, kopya çekmenin veya kopya çekmeye teşebbüste bulunmanın cezası altı aydan bir yıla kadar uzaklaştırma olarak belirlenmiştir. Bilinçli bir şekilde veya yanlışlıkla yapılmış olması, akademik dolandırıcılığın cezai sonuçlarını değiştirmez. Akademik dürüstlük her öğrencinin kendi sorumluluğudur.
İntihal günümüzde en yaygın akademik dolandırıcılık türüdür. İntihal yapmak, MerriamWebster Çevirimiçi Sözlük’te, başkasının çalışmalarını veya fikirlerini çalmak ve kendininmiş gibi sunmak olarak tanımlanmaktadır. İntihalden sakınmanın en kolay ve etkili yolu, gerek çevrimiçi ortamda gerek matbu halde bulunan başkasına ait fikirleri kullanırken referans vermek, başkasının kelimelerini bire bir kullanırken tırnak işaretleri içerisinde kullamaktır.
İntihal ve intihalden korunmak ile ilgili detaylı bilgiye http://iletisim.ieu.edu.tr/ai adresinden ulaşabilirsiniz.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
X
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Ajanda: Dersler/Sunumlar Haftalık konular, sunum becerileri
2 Giriş: Etkinlik Yönetimi nedir? Etkinlik Yönetimi’nin bugünü ve yarını Isınma
3 Temel konular: BTL vs ATL, iletişim, SSS pazarlama bilgilerinin hatırlanması
4 Bir “etkinlik” nedir? Etkinlik yönetiminin arka planı SMART anlayışı / Etkinlik yönetimininde 5N ve 1K / Etkinlik için gereken: DRIVE MRR sunumu
5 Etkinliklerin sınıflandırılması.Kitle: hedef izleyici / dinleyici Mekan: içerik / profil Zaman: zamanlama / sıklık GA sunumu, AE başarı formülü
6 “Yönetim” metodolojisi. Inhouse (dahili) Outsource (harici) / Bütçe vazgeçilmez kitap... / Risk analizi / Etkinliğin anatomisi iDesk (NestNet) MediaCat dergisi 2009/06 MediaCat dergisi 2009/10
7 Etkinliğin ömrü: Doğuş / etkinlik öncesi: plan. Yaşam / operasyon: veri ve akış. Son / etkinlik sonrası: rapor PLC (Product Life Cycle) NestNet etkinlik taslağı örnekleri patentler
8 Plan: Brief / debrief. Tema / tasarım. SWOT analizi / öğrenme LW sunumu
9 Operasyon: Sözleşmeler: müşteri ve tedarikçiler Mekan: uygun ve özgün mekan arayışı Satın alma: mekan, gösteri, teknik, ikram, vb Öğrenme / geri besleme NestNet tedarikçiler veri tabanı
10 Rapor: ROO (Return on Objectives), ROI (Return on Investment) NestNet raporları. www.ises.com MediaCat dergisi 2009/06, MediaCat dergisi 2009/10
11 Ara değerlendirme (sınav/sunum) Sınıf, her biri 26 kişilik gruplar halinde çalışacak, kendi belirleyecekleri bir konudaki etkinliği sunacak. Her bir sunum için toplam süre en çok 10 dakikadır. Sunum becerisi de göz önünde bulundurulacaktır.
12 Etkinlik Yönetimi Takımı ile ilgili eleştiriler: yanlışlar / hatalar Sınıfın etkinlik üzerine tartışması
13 KrizYönetimi: Risk analizi ve Önlemleri. Planlamanın önemi. İletişim ve medya. Kriz iletişiminde 3R MRR sunumu
14 Etkinlik Matrisi: Planlama takımı (planning team), operasyon ekibi (operation crew), raporlama personeli (reporting staff) Sınıfın edineceği/edindiği deneyim
15 Yaşam bir etkinliktir, tecrübe onun daha iyi olmasını sağlar... Yaşamınızı siz yönetin... CLevel Director (Managing / Executive) Associate / Coordinator Manager / Leader Supervisor / Head Employee: Staff, Crew NonEmployee: Consultant, etc... Client / Consumer / Participants konuşmalar & dinlemeler...
16 DÖNEM SONU PROJESİ (sınav / sunum) Sınıf aynı proje üzerinde yaklaşık 14, 15 kişilik gruplar oluşturacak ve çalışma süresinde odaklanacağı 3 konu; planlama operasyon raporlama için birbirleri ile karşılıklı etkileşim içinde; takım (team) ekip (crew) personel (staff) olarak daha iyi bir etkinlik tasarlama ve yönetme becerileri kazanmak için çalışacaklar... (toplam süre 30 dakikadır)

 

Ders Kitabı Öğretim görevlisi tarafından hazırlanacak sunumlar...
Önerilen Okumalar/Materyaller

KİTAPLAR / BOOKS 21st Century Global Evenet Management, Joe Jeff Goldblatt Art of the Event, James C. Monroe – Robert A. Kates Coach’luk Yolunda SWOT, Hakan Türkkuşu (internal) Corporate Event Project Management, William O’Toole – Phyllis Mikolaitis Event Design& Experience, Graham Berridge Event Entertainment & Production, Mark Sonder Event Management & Event Tourism, Donald Getz Event Management & Sustainability, Razaq Raj – James Musgrave Event Management, Charles Bladen, James Kennell, Nick Wilde Event Marketing, Leonard H. Hoyle Event Planning Ethics & Etiquette, Judy Allen Event Planning, Judy Allen Events Management, Glenn Bowdin Johnny Allen – Willian O’Tooole – Rob Harris Festivals & Event Management, Ian Yeoman – Martin Robertson – Jane AliKnight – Siobhan Drummond Festivals & Special Event Management, Johnny Allen – William O’Toole – Ian McDonnell – Robert Haris Global Meetings & Exhibitions, Crol Krugman HR Management for Events, Lyen van der Wagen Innovative Marketing Communications, Guy Masterman – Emma H. Wood Int’l Perspective of Festivals & Events, Alan Fyall – Jane AliKnight – Martin Robertson – Adele Ladkin Management of Event Operations, Julia Tum Philippa Norton – J. Nevan Wright Professional Event Coordination, Julia Rutherford Silvers – Joe Goldblatt Risk Management for Meetings & Events, Julia Rutherford Silvers Special Event Production, Doug Matthews Special Events, Joe Jeff Goldblatt Strategic Sports Event Management, Guy Masterman Strategies & Tactics in Supply Chain, Springer Succesfull Event Management, Anton Shone Supervisor / Coach, Hakan Türkkuşu (internal) Sustainable Event Management – Meegan Jones The Event Managers Bible, D.G. Conway The Guide to Successful Destination Management, Pat Schaumann DERGİLER / MAGAZINES Special Event MediaCat (Turkish) ÖRGÜTLER / ASSOCIATIONS AMEC Association of Media Evaluation Companies IAAPA International Association of Amusement Parks & Attractions IABC International Association of Business Communicators IPMA International Project Management Association ISES International Special Event Society ISMP International Society of Meeting Planners TEA Themed Entertainment Association ARAMA MOTORLARI / SEARCH ENGINE Ask, Bing, Google, Yahoo, Yandex DİĞER / OTHERS SlidaShare.com LinkedIn.com

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
15
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
1
15
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
20
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
10
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
4
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
14
2
28
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
1
16
16
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
18
18
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
10
10
Final Sınavı
1
30
30
    Toplam
150

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanına temel oluşturan kuram, kavram, yöntem, araç ve fikirleri eleştirel bir yaklaşımla yorumlar.

2

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanında içerik üretmek için gerekli verileri bilimsel yöntemlerle toplar ve kullanır.

3

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanında edindiği kuramsal bilgileri uygulama alanında kullanır.

X
4

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanına ilişkin sorunlar karşısında analitik düşünme becerilerini kullanır.

5

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık ile ilgili konularda ürettiği yaratıcı fikirleri ve bilimsel verilerle desteklenmiş çözüm önerilerini ilgili paydaşlara yazılı ve sözlü olarak aktarır.

X
6

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanında uygulamada karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel ve grup üyesi olarak sorumluluk alır.

X
7

Bölgesel, ulusal, küresel konular ve sorunlar hakkında bilgi sahibi olarak; bu sorunlara yönelik kamu yararı gözeten ve farkındalık yaratan çözüm önerileri geliştirir.

8

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanını destekleyen diğer disiplinlere ilişkin temel bilgileri uzmanlık alanıyla ilişkilendirir.

9

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanındaki mevzuatı, yenilikleri, değişimleri ve güncel gelişmeleri ve iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarını yakından takip ederek edindiği bilgi, beceri ve yetkinlikleri bireysel ve toplumsal amaçlar doğrultusunda yaşam boyu kullanır.

10

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanında toplumsal, bilimsel ve profesyonel etik değerleri gözeterek veri toplar, yorumlar ve paylaşır.

11

Bir yabancı dili kullanarak Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanıyla ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B1).

12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirebilir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.