Bizi takip edin
|
EN

İLETİŞİM FAKÜLTESİ

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık

PRA 417 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Etkinlik Yönetimi
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
PRA 417
Güz/Bahar
3
0
3
5

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri Grup çalışması
Problem çözme
Kritik verme
Jüri
Deney / Laboratuvar / Atölye uygulama
Anlatım / Sunum
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu dersin amacı, etkinlik planlaması, etkinlik yönetimi ve etkinlik raporlaması konularında temel bilgilerin kazanılması için altyapı oluşturulmasıdır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Etkinlik tasarımı ve tema geliştirilmesi.
  • Etkinlik planlama becerisi kazanmak ve geliştirmek
  • Etkinlik yönetimi deneyimine hazır olmak.
  • Raporlama becerisi geliştirmek.
Ders Tanımı Bu derste öğrencilerin konsept, tasarım, planlama, bütçeleme ve pazarlamadan nihai uygulamaya kadar etkinlikler organize etmeleri beklenmektedir. Ders boyunca öğrenilen etkinlik yönetimine ilişkin ilkeler, gerçek etkinlikler ile uygulamaya konulacaktır.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
X
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Derse giriş
2 Deneyim nedir? Deneyimsel pazarlamanın temelleri. Deneyimsel pazarlamanın 5 kuralı Schmitt, B. and Zarantonello, L. (2013), "Consumer Experience and Experiential Marketing: A Critical Review", Malhotra, N.K. (Ed.) Review of Marketing Research (Review of Marketing Research, Vol. 10), Emerald Group Publishing Limited, Bingley, pp. 25-61.
3 Etkinlik Yönetimi ile deneyimi tasarlamak: Öncesi –Sırası-Sonrası Yaklaşımı Lee. Creating Special Events, Sagamore Publishing, L.L.C., 2019. ProQuest Ebook Central, http://ebookcentral.proquest.com/lib/izmir/detail.action?docID=6313360. Van der Wagen, Lynn. Event Management for Tourism,Cultural, Business and Sporting Events. Pearson Education AU, 2005, 2nd Edition. ISBN 1 86250 535 7
4 Etkinlik Briefi / Etkinlik Yönetimi Dosyasının hazırlanması: Proje Dokümanı Konuk / Lee. Creating Special Events, Sagamore Publishing, L.L.C., 2019. ProQuest Ebook Central, http://ebookcentral.proquest.com/lib/izmir/detail.action?docID=6313360. Van der Wagen, Lynn. Event Management for Tourism,Cultural, Business and Sporting Events. Pearson Education AU, 2005, 2nd Edition. ISBN 1 86250 535 7
5 Etkinlik Yönetimi Dosyasının hazırlanması: Proje Dokümanı (Brief-Amaç, Hedef kitle, Paydaş, Mesaj) Lee. Creating Special Events, Sagamore Publishing, L.L.C., 2019. ProQuest Ebook Central, http://ebookcentral.proquest.com/lib/izmir/detail.action?docID=6313360. Van der Wagen, Lynn. Event Management for Tourism,Cultural, Business and Sporting Events. Pearson Education AU, 2005, 2nd Edition. ISBN 1 86250 535 7
6 Etkinlik Yönetimi Dosyasının hazırlanması: Proje Dokümanı (Tema Oluşturma) Lee. Creating Special Events, Sagamore Publishing, L.L.C., 2019. ProQuest Ebook Central, http://ebookcentral.proquest.com/lib/izmir/detail.action?docID=6313360. Van der Wagen, Lynn. Event Management for Tourism,Cultural, Business and Sporting Events. Pearson Education AU, 2005, 2nd Edition. ISBN 1 86250 535 7
7 Etkinlik Yönetimi Dosyasının hazırlanması: Proje Dokümanı (Mali ve İnsan kaynaklarının belirlenmesi ve Yönetilmesi) Sınıf İçi Çalışma / Lee. Creating Special Events, Sagamore Publishing, L.L.C., 2019. ProQuest Ebook Central, http://ebookcentral.proquest.com/lib/izmir/detail.action?docID=6313360. Van der Wagen, Lynn. Event Management for Tourism,Cultural, Business and Sporting Events. Pearson Education AU, 2005, 2nd Edition. ISBN 1 86250 535 7
8 Ara sınav
9 Proje Dokümanı (Araştırma, hedef, hedef kitle, mesaj, etkinlik çeşidi, zamanlama ve bütçe) Sınıf İçi Çalışma / Lee. Creating Special Events, Sagamore Publishing, L.L.C., 2019. ProQuest Ebook Central, http://ebookcentral.proquest.com/lib/izmir/detail.action?docID=6313360. Van der Wagen, Lynn. Event Management for Tourism,Cultural, Business and Sporting Events. Pearson Education AU, 2005, 2nd Edition. ISBN 1 86250 535 7
10 Etkinlik Debrief grup sunumları Sınıf İçi Çalışma
11 Proje Dokümanı (Yer, tedarikçi vb keşfi) Sınıf İçi Çalışma
12 Etkinlik Sınıf İçi Çalışma
13 Etkinlik Sınıf İçi Çalışma
14 Etkinlik Raporu Teslimi ve Sunumlar Sınıf İçi Çalışma
15 Dersin gözden geçirilmesi
16 Dersin gözden geçirilmesi

 

Ders Kitabı

Van der Wagen, Lynn. Event Management for Tourism,Cultural, Business and Sporting Events. Pearson Education AU, 2005, 2nd Edition. ISBN 1 86250 535 7

Önerilen Okumalar/Materyaller

Lee. Creating Special Events, Sagamore Publishing, L.L.C., 2019. ProQuest Ebook Central, http://ebookcentral.proquest.com/lib/izmir/detail.action?docID=6313360.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
15
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
1
15
Sunum / Jüri Önünde Sunum
2
20
Proje
1
30
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
20
Final Sınavı
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
4
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
2
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
10
2
20
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
1
14
14
Sunum / Jüri Önünde Sunum
2
9
18
Proje
1
30
30
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
20
20
Final Sınavı
0
    Toplam
150

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanına temel oluşturan kuram, kavram, yöntem, araç ve fikirleri eleştirel bir yaklaşımla yorumlar.

2

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanında içerik üretmek için gerekli verileri bilimsel yöntemlerle toplar ve kullanır.

3

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanında edindiği kuramsal bilgileri uygulama alanında kullanır.

X
4

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanına ilişkin sorunlar karşısında analitik düşünme becerilerini kullanır.

5

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık ile ilgili konularda ürettiği yaratıcı fikirleri ve bilimsel verilerle desteklenmiş çözüm önerilerini ilgili paydaşlara yazılı ve sözlü olarak aktarır.

X
6

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanında uygulamada karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel ve grup üyesi olarak sorumluluk alır.

X
7

Bölgesel, ulusal, küresel konular ve sorunlar hakkında bilgi sahibi olarak; bu sorunlara yönelik kamu yararı gözeten ve farkındalık yaratan çözüm önerileri geliştirir.

8

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanını destekleyen diğer disiplinlere ilişkin temel bilgileri uzmanlık alanıyla ilişkilendirir.

9

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanındaki mevzuatı, yenilikleri, değişimleri ve güncel gelişmeleri ve iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarını yakından takip ederek edindiği bilgi, beceri ve yetkinlikleri bireysel ve toplumsal amaçlar doğrultusunda yaşam boyu kullanır.

10

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanında toplumsal, bilimsel ve profesyonel etik değerleri gözeterek veri toplar, yorumlar ve paylaşır.

11

Bir yabancı dili kullanarak Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanıyla ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B1).

12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirebilir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.