Bizi takip edin
|
EN

İLETİŞİM FAKÜLTESİ

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık

PRA 417 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Etkinlik Yönetimi
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
PRA 417
Güz/Bahar
3
0
3
5

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri Tartışma
Grup çalışması
Problem çözme
Olgu / Vaka çalışması
Soru & Cevap
Kritik verme
Simülasyon
Deney / Laboratuvar / Atölye uygulama
Anlatım / Sunum
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu dersin amacı, etkinlik planlaması, etkinlik yönetimi ve etkinlik raporlaması konularında temel bilgilerin kazanılması için altyapı oluşturulmasıdır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Etkinlik tasarımı ve tema geliştirilmesi.
  • Etkinlik planlama becerisi kazanmak ve geliştirmek
  • Etkinlik yönetimi deneyimine hazır olmak.
  • Raporlama becerisi geliştirmek.
Ders Tanımı Bu derste öğrencilerin konsept, tasarım, planlama, bütçeleme ve pazarlamadan nihai uygulamaya kadar etkinlikler organize etmeleri beklenmektedir. Ders boyunca öğrenilen etkinlik yönetimine ilişkin ilkeler, gerçek etkinlikler ile uygulamaya konulacaktır.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
X
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Ajanda: Dersler/Sunumlar
2 Giriş: Etkinlik Yönetimi nedir? Etkinlik Yönetimi’nin bugünü ve yarını Bladen, C., Kennell, J., Abson, E., & Wilde, N. (2017). Events management : An introduction. Taylor & Francis Group. ISBN: 9781138907041 (chapter1)
3 Plan: Brief / debrief. Tema / tasarım. SWOT analizi / öğrenme Bladen, C., Kennell, J., Abson, E., & Wilde, N. (2017). Events management : An introduction. Taylor & Francis Group. ISBN: 9781138907041 (chapter 2)
4 Bir “etkinlik” nedir? Etkinlik yönetiminin arka planı SMART anlayışı / Etkinlik yönetimininde 5N ve 1K / Etkinlik için gereken: DRIVE Preston, C. A., Hoyle, L. H., & Preston, C. (2012). Event marketing : How to successfully promote events, festivals, conventions, and expositions. Wiley. ISBN: 978118110720 (chapter 3)
5 Etkinliklerin sınıflandırılması.Kitle: hedef izleyici / dinleyici Mekan: içerik / profil Zaman: zamanlama / sıklık Berridge, G. (2007). Events design and experience. Taylor & Francis Group.. ISBN number:9780750664530 (chapter 2)
6 “Yönetim” metodolojisi. Inhouse (dahili) Outsource (harici) / Bütçe vazgeçilmez kitap... / Risk analizi / Etkinliğin anatomisi https://www.youtube.com/watch?v=1r4OYwapPO0
7 Ara sınav
8 Grup sunumları Sıfırdan etkinlik önerisi hazırlama
9 Grup sunumları, Sunumlardan birinin gerçekleştirilecek organizasyon olarak seçilmesi Preston, C. A., Hoyle, L. H., & Preston, C. (2012). Event marketing : How to successfully promote events, festivals, conventions, and expositions. Wiley. ISBN: 978118110720 (chapter5)
10 Organizasyonun kesinleştirilmesi Ve hazırlaıklara başlanması Preston, C. A., Hoyle, L. H., & Preston, C. (2012). Event marketing : How to successfully promote events, festivals, conventions, and expositions. Wiley. ISBN: 978118110720 (chapter6)
11 Etkinlik Yönetimi Takımı ile ilgili eleştiriler: yanlışlar / hatalar
12 Etkinliğin ömrü: Doğuş / etkinlik öncesi: plan. Yaşam / operasyon: veri ve akış. Son / etkinlik sonrası: rapor Allen, J. (2008). Event planning : The ultimate guide to successful meetings, corporate events, fundraising galas, conferences, conventions, incentives and other special events. John Wiley & Sons, Incorporated. 9780470156186 (chapter 7)
13 KrizYönetimi: Risk analizi ve Önlemleri. Planlamanın önemi. İletişim ve medya. Kriz iletişiminde 3R Allen, J. (2008). Event planning : The ultimate guide to successful meetings, corporate events, fundraising galas, conferences, conventions, incentives and other special events. John Wiley & Sons, Incorporated. 9780470156186 (chapter 8)
14 Etkinlik Matrisi: Planlama takımı (planning team), operasyon ekibi (operation crew), raporlama personeli (reporting staff) O'Toole, W., & Mikolaitis, P. (2002). Corporate event project management. John Wiley & Sons, Incorporated. ISBN: 9780471402404 (chapter 6)
15 Final Projesi, Etkinliğin gerçekleşmesi
16 Dersin gözden geçirilmesi

 

Ders Kitabı

O'Toole, W., & Mikolaitis, P. (2002). Corporate event project management. John Wiley & Sons, Incorporated. ISBN: 9780471402404

 

Berridge, G. (2007). Events design and experience. Taylor & Francis Group.. ISBN number:9780750664530

 

Raj, R. (2009). Event management and sustainability. CABI.

ISBN: 978 1 84593 524 5

 

Bladen, C., Kennell, J., Abson, E., & Wilde, N. (2017). Events management : An introduction. Taylor & Francis Group. ISBN: 9781138907041

 

Preston, C. A., Hoyle, L. H., & Preston, C. (2012). Event marketing : How to successfully promote events, festivals, conventions, and expositions. Wiley. ISBN: 978118110720

 

Allen, J. (2009). Event planning ethics and etiquette : A principled approach to the business of special event management. John Wiley & Sons, Incorporated. ISBN: 9780470963753

 

Allen, J. (2008). Event planning : The ultimate guide to successful meetings, corporate events, fundraising galas, conferences, conventions, incentives and other special events. John Wiley & Sons, Incorporated. 9780470156186

Önerilen Okumalar/Materyaller

Events Management, Glenn Bowdin Johnny Allen – Willian O’Tooole – Rob Harris ISBN: 9780080457154

 

Festivals & Event Management, Ian Yeoman – Martin Robertson – Jane AliKnight – Siobhan Drummond ISBN: 1136403469

 

Festivals & Special Event Management, Johnny Allen – William O’Toole – Ian McDonnell – Robert Haris ISBN-13: ‎ 978-1742164618

 

Global Meetings & Exhibitions, Carol Krugman

ISBN-13: ‎ 978-0471699408

 

HR Management for Events, Lyen van der Wagen

ISBN: 9780750669986

 

Innovative Marketing Communications, Guy Masterman – Emma H.

ISBN: 9780750663618

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
15
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
20
Proje
1
40
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
25
Final Sınavı
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
3
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
10
2
20
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
0
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
18
18
Proje
1
40
40
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
24
24
Final Sınavı
0
    Toplam
150

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanına temel oluşturan kuram, kavram, yöntem, araç ve fikirleri eleştirel bir yaklaşımla yorumlar.

2

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanında içerik üretmek için gerekli verileri bilimsel yöntemlerle toplar ve kullanır.

3

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanında edindiği kuramsal bilgileri uygulama alanında kullanır.

X
4

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanına ilişkin sorunlar karşısında analitik düşünme becerilerini kullanır.

5

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık ile ilgili konularda ürettiği yaratıcı fikirleri ve bilimsel verilerle desteklenmiş çözüm önerilerini ilgili paydaşlara yazılı ve sözlü olarak aktarır.

X
6

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanında uygulamada karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel ve grup üyesi olarak sorumluluk alır.

X
7

Bölgesel, ulusal, küresel konular ve sorunlar hakkında bilgi sahibi olarak; bu sorunlara yönelik kamu yararı gözeten ve farkındalık yaratan çözüm önerileri geliştirir.

8

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanını destekleyen diğer disiplinlere ilişkin temel bilgileri uzmanlık alanıyla ilişkilendirir.

9

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanındaki mevzuatı, yenilikleri, değişimleri ve güncel gelişmeleri ve iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarını yakından takip ederek edindiği bilgi, beceri ve yetkinlikleri bireysel ve toplumsal amaçlar doğrultusunda yaşam boyu kullanır.

10

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanında toplumsal, bilimsel ve profesyonel etik değerleri gözeterek veri toplar, yorumlar ve paylaşır.

11

Bir yabancı dili kullanarak Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanıyla ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B1).

12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirebilir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.