Bizi takip edin
|
EN

İLETİŞİM FAKÜLTESİ

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık

PRA 402 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Siyasal İletişim ve Kamuoyu
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
PRA 402
Güz/Bahar
3
0
3
5

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli Çevrim içi
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri Tartışma
Olgu / Vaka çalışması
Soru & Cevap
Anlatım / Sunum
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı -
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu dersin amacı, medya, politika ve kamuoyu ilişkilerini anlamak ve bu ilişkilerin birbirine olan etkilerini kamusal alan konusu üzerinden ortaya çıkartmaktır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Siyasal iletişimin nasıl medyanın demokratik potansiyelinin merkezinde olduğunu açıklar.
  • Halkla ilişkiler, reklamcılık, kamuoyu ve medya arasındaki karmaşık ilişkileri açıklar.
  • Medya ile kamu hizmeti arasındaki karşılıklı ilişkiyi yorumlar.
  • Medyanın politika üzerindeki hakimiyetine ilişkin güncel kaygıların eksenindeki ‘aracılı’ kamuoyunun muhtemel varlığı üzerine tartışabilir.
Ders Tanımı Kamusal alan konsepti, medyanın demokratik duruş potansiyelinin merkezinde yer almaktadır. Kamusal alan, vatandaşların birbiri ile ve hükümete karşı olan davranışlarının buluştuğu noktadır. Günümüze ait tartışmaların merkezinde medyanın domine edilmesi sorunu ve bu domine edilmiş medyanın politika olan sıkı ilişkileri yatmaktadır. Bu ders kapsamında da kamusal alan düşüncesi medya ve politik küresel paradigmalar eşliğinde değerlendirilecektir.

Akademik dürüstlük: İntihalde bulunmak, kopya çekmek, para karşılığı ödev/proje yaptırmak, başkasının yapmış olduğu bir çalışmayı kendinin olarak sunmak ve her türlü aşırma eylemi akademik dolandırıcılığa girer. İzmir Ekonomi Üniversitesi İletişim Fakültesi kapsamında her türlü akademik dolandırıcılık suç olarak kabul edilir ve disiplin soruşturması ile sonuçlanır. Yüksek Öğretim Kurulu’nun (YÖK) Öğrenci Disiplin Yönetmeliği 9. maddesi m bendi uyarınca, kopya çekmenin veya kopya çekmeye teşebbüste bulunmanın cezası altı aydan bir yıla kadar uzaklaştırma olarak belirlenmiştir. Bilinçli bir şekilde veya yanlışlıkla yapılmış olması, akademik dolandırıcılığın cezai sonuçlarını değiştirmez. Akademik dürüstlük her öğrencinin kendi sorumluluğudur.
İntihal günümüzde en yaygın akademik dolandırıcılık türüdür. İntihal yapmak, MerriamWebster Çevirimiçi Sözlük’te, başkasının çalışmalarını veya fikirlerini çalmak ve kendininmiş gibi sunmak olarak tanımlanmaktadır. İntihalden sakınmanın en kolay ve etkili yolu, gerek çevrimiçi ortamda gerek matbu halde bulunan başkasına ait fikirleri kullanırken referans vermek, başkasının kelimelerini bire bir kullanırken tırnak işaretleri içerisinde kullamaktır.
İntihal ve intihalden korunmak ile ilgili detaylı bilgiye http://iletisim.ieu.edu.tr/ai adresinden ulaşabilirsiniz.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Dersin genel tanıtımı
2 Siyasal İletişim Nedir? Brian McNair. 1995. An Introduction to Political Communication, London: Routledge. Pp. 13, 315, 2742.
3 Halkla İlişkiler ve Kamuoyu Kevin Moloney. 2000. Rethinking Public Relations: PR Propoganda and Democracy. London and New York: Routledge. Pp. 1526.
4 Medya ve toplumsal sınıf David Croteau and William Hoynes. “Media, Markets, and the Public Sphere,” in The Business of Media: Corporate Media and the Public Interest, pp. 1338.
5 Reklamcılık ve Siyasal Kampanyalar Judith Trent and Robert Friedenberg. 2008. Political Campaign Communication: Principles and Practices, 6th edition. Lanham, MD. Rowman and Littlefield,. Pp. 320358.
6 Siyasal Reklamcılık ve Türk Siyaseti Konuk Konuşmacı: Özgür Seçim
7 Ara Sınav
8 Siyasal Hitabet ve İkna Arno, Andrew. 1985. Impressive Speeches and Persuasive Talk: Traditional Patterns of Political Communication in Fiji’s Lau Group from the Perspective of Pacific Ideal Types, Oceania 56:2.
9 Siyasal İletişim Etnografisi Dorsey, Margaret. 2006. Pachangas: Borderlands Music, U.S. Politics and Transnational Marketing. Austin: University of Texas Press. Pp. 120; 168192.
10 Siyasal kampanyaları yeniden düşünmek / Konuk Konuşmacı
11 Kimlik, Siyaset ve Siyasal İletişim Louw, E. (2005), The Media and Political Process, London: Sage. Pp.93117.
12 Yeni Medya ve Kamuoyu Louw, E. (2005), The Media and Political Process, London: Sage. Pp.118140.
13 Proje Sunumları
14 Proje Teslimi
15 Dönem Değerlendirmesi
16 Dönemin gözden geçirilmesi  

 

Ders Kitabı

Kitap bölümleri ve konuları, power point sunuşları, örnek olay tartışmaları

Önerilen Okumalar/Materyaller

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
1
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
30
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
3
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
14
1
14
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
1
24
24
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
24
24
Final Sınavı
1
40
40
    Toplam
150

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanına temel oluşturan kuram, kavram, yöntem, araç ve fikirleri eleştirel bir yaklaşımla yorumlar.

X
2

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanında içerik üretmek için gerekli verileri bilimsel yöntemlerle toplar ve kullanır.

3

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanında edindiği kuramsal bilgileri uygulama alanında kullanır.

4

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanına ilişkin sorunlar karşısında analitik düşünme becerilerini kullanır.

5

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık ile ilgili konularda ürettiği yaratıcı fikirleri ve bilimsel verilerle desteklenmiş çözüm önerilerini ilgili paydaşlara yazılı ve sözlü olarak aktarır.

6

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanında uygulamada karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel ve grup üyesi olarak sorumluluk alır.

7

Bölgesel, ulusal, küresel konular ve sorunlar hakkında bilgi sahibi olarak; bu sorunlara yönelik kamu yararı gözeten ve farkındalık yaratan çözüm önerileri geliştirir.

X
8

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanını destekleyen diğer disiplinlere ilişkin temel bilgileri uzmanlık alanıyla ilişkilendirir.

X
9

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanındaki mevzuatı, yenilikleri, değişimleri ve güncel gelişmeleri ve iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarını yakından takip ederek edindiği bilgi, beceri ve yetkinlikleri bireysel ve toplumsal amaçlar doğrultusunda yaşam boyu kullanır.

10

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanında toplumsal, bilimsel ve profesyonel etik değerleri gözeterek veri toplar, yorumlar ve paylaşır.

11

Bir yabancı dili kullanarak Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanıyla ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B1).

12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirebilir.

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.