Bizi takip edin
|
EN

İLETİŞİM FAKÜLTESİ

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık

PRA 445 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Kurum Kültürü
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
PRA 445
Güz/Bahar
3
0
3
5

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri Tartışma
Grup çalışması
Olgu / Vaka çalışması
Anlatım / Sunum
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu ders, öğrencilere örgütlerde kurum kültürünün rolünü, kültürün kurumların kültürünü nasıl ve neden etkilediğini aktarmayı amaçlamaktadır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Kurum kulturu ile ilgili temel kavramlarını açıklayabilir.
  • Kurum kültürünü sınıflandırabilir
  • Kurum kültürü öğelerini açıklayabilir
  • Kurum kültününün değişiminde ve yönetiminde göz önünde bulundurulması gereken ilkeleri açıklayabilir
  • Kurum kimliği, kurum imajı, kurum itibarı ve kurum kültürü arasındaki etkileşimleri yorumlayabilir
Ders Tanımı Bu derste kurum kültürü ve kurum kültürü yönetimi ayrıntılı olarak incelenecektir. Ders kapsamında kurum kültürünü etkileyen faktörler ele alınacak ve farklı kurum kültürleri örnekleri hakkında tartışmalar yapılacaktır.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Derse giriş
2 Kültür Nedir? Temel kavramlar Alvesson, M. (2013), Understanding Organizational Culture, 2nd ed., Sage. Ch.1
3 Örgüt Kültürünün Kavramsallaştırılması. Örgüt Kültürünün Önemi Alvesson, M. (2013), Understanding Organizational Culture, 2nd ed., Sage. Ch.1
4 Örgüt Kültürünün Düzeyleri Schein, E.H. (2010) Organizational Culture and Leadership, 4th ed. Wiley&Sons. Ch.2
5 Kurumlarda Kültür: İki örnek olay Araştırma tasarımı I Schein, E.H. (2010) Organizational Culture and Leadership, 4th ed. Wiley&Sons. Ch.3
6 Ara Sınav
7 Kültür Tipolojileri Schein, E.H. (2010) Organizational Culture and Leadership, 4th ed. Wiley&Sons pg. 163-169
8 Örgüt kültürünün deşifre edilmesi Araştırma tasarımı II
9 Entegrasyonu Yönetmek: İletişimsel Kültür Schein, E.H. (2010) Organizational Culture and Leadership, 4th ed. Wiley&Sons. Ch.3 Gregory, A.& Willis, P. (2013) Strategic PR leadership, Routledge. Ch.13
10 Kültürel Değişim Alvesson, M. (2013), Understanding Organizational Culture, 2nd ed., Sage. Ch.10 Schein, E.H. (2010) Organizational Culture and Leadership, 4th ed. Wiley&Sons. Ch.17
11 Araştırma sunumları
12 Araştırma sunumları
13 Araştırma sunumları
14 Araştırma sunumları
15 Dönemin değerlendirilmesi
16 Final Sınavı

 

Ders Kitabı

Schein, E.H. (2010) Organizational Culture and Leadership, 4th ed. Wiley&Sons. ISBN 978-0-470-18586-5

Önerilen Okumalar/Materyaller

Jacobs, Jamie & Crockett, Hema (2021), Designing Exceptional Organizational Cultures, Kogan Page. 

ISBN-13: 978-1789667233 ; 9781789667219

 

Schein, E.H., Schein, P. A.,(2019) The Corporate Culture Survival Guide, John Wiley & Sons,  3rd Ed.

ISBN: 1119212286; 9781119212287

 

Alvesson, M. (2013), Understanding Organizational Culture, 2nd ed., Sage. ISBN-13: 978-0857025586;  0857025589

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
1
10
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
20
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
20
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
4
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
14
2
28
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
1
9
9
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
15
15
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
15
15
Final Sınavı
1
35
35
    Toplam
150

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanına temel oluşturan kuram, kavram, yöntem, araç ve fikirleri eleştirel bir yaklaşımla yorumlar.

X
2

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanında içerik üretmek için gerekli verileri bilimsel yöntemlerle toplar ve kullanır.

3

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanında edindiği kuramsal bilgileri uygulama alanında kullanır.

4

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanına ilişkin sorunlar karşısında analitik düşünme becerilerini kullanır.

X
5

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık ile ilgili konularda ürettiği yaratıcı fikirleri ve bilimsel verilerle desteklenmiş çözüm önerilerini ilgili paydaşlara yazılı ve sözlü olarak aktarır.

6

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanında uygulamada karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel ve grup üyesi olarak sorumluluk alır.

7

Bölgesel, ulusal, küresel konular ve sorunlar hakkında bilgi sahibi olarak; bu sorunlara yönelik kamu yararı gözeten ve farkındalık yaratan çözüm önerileri geliştirir.

8

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanını destekleyen diğer disiplinlere ilişkin temel bilgileri uzmanlık alanıyla ilişkilendirir.

9

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanındaki mevzuatı, yenilikleri, değişimleri ve güncel gelişmeleri ve iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarını yakından takip ederek edindiği bilgi, beceri ve yetkinlikleri bireysel ve toplumsal amaçlar doğrultusunda yaşam boyu kullanır.

X
10

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanında toplumsal, bilimsel ve profesyonel etik değerleri gözeterek veri toplar, yorumlar ve paylaşır.

X
11

Bir yabancı dili kullanarak Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanıyla ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B1).

12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirebilir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.