Bizi takip edin
|
EN

İLETİŞİM FAKÜLTESİ

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık

PRA 307 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
İletişimde Yaratıcılık
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
PRA 307
Güz
3
0
3
5

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri Tartışma
Grup çalışması
Problem çözme
Olgu / Vaka çalışması
Soru & Cevap
Deney / Laboratuvar / Atölye uygulama
Anlatım / Sunum
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı İnsan zekâsının en önemli aktivitesi olan yaratıcılığı, öğrencilerde sistematik bir şekilde geliştirmek; halkla ilişkiler ve reklamda kullanıldığı halinde incelemek.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Yaratıcılık kavramının anlamını ve yaşamda, iş hayatında ve pazarlama iletişimi alanındaki yerini, önemini tanımlayabilir
  • Yaratıcı düşünme sürecinin çeşitli düzeylerde ve alanlardaki işleyişini, örneklerde, bireysel ve grup olarak uygulayabilir.
  • Dünyadaki örnek yaratıcılık vakalarını, yaratıcı kişileri, yaratıcı ürün ve kavramları, arka planları ve işleyişleriyle inceleyip değerlendirebilir.
  • Fikir geliştirme ve bireysel yaratıcılığını ortaya koyma bakımından kendine güveni artar; yaşam kalitesi konusunda bilinçlenir.
  • Bireysel, grupsal ve örgütsel yaratıcılığın işleyişini yönetme hakkında bilgi ve becerisini sınar.
  • Pazarlama, araştırma, reklam-halkla ilişkiler ve markalaşma alanlarında karşılaşılabilecek problemlere yönelik yaratıcı çözümler üretme becerisini geliştirir.
Ders Tanımı Derste yaratıcı düşünmenin sistem, yöntem ve süreçlerinin teori, vaka örnekleri ve uygulamalarla öğrencilere aktarılacaktır.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
X
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Dersin tanıtımı ve tanışma
2 Yaratıcılık nedir? “Orijinal” diye neye deriz? Pope, R. (2005). Creativity: Theory, history, practice. Psychology Press, 3- 32.
3 Yaratıcılık nedir? Fikirleri “yaratıcı” yapan sebepler nelerdir? Pope, R. (2005). Creativity: Theory, history, practice. Psychology Press, 33-60 Sir Ken Robinson, Do schools kill creativitiy? (TED Talk) https://www.ted.com/talks/sir_ken_robinson_do_schools_kill_creativity, Kirby Ferguson, Embracing the Remix (TED Talk) https://www.youtube.com/watch?v=zd-dqUuvLk4
4 WARC Creative 100, WARC Effective 100 and WARC Media 100, Thinking Outside the Box WARC Database, https://www.wikihow.com/Think-%27Outside-of-the-Box%27 Goldenberg, J., Levav, A., Mazursky, D. and Solomon, S. (2009). Cracking the Ad Code, Cambridge University Press. Astrid Baumgardner, Cracking the Code on Creativity (TEDx Talk) https://www.youtube.com/watch?v=0IAJsmOq6cg
5 Yaratıcılığı teşvik etmek için ziyaret
6 Yaratıcı düşünce için beyin fırtınası ve zihin haritası teknikleri Michalko, M. (2001). Cracking Creativity : The Secrets of Creative Genius, Ten Speed Press; New Ed edition (July 2001), ISBN 15800831101 pp.257-281, 55-63, Buzan, T. (2018). Mind Map Mastery: The Complete Guide to Learning and Using the Most Powerful Thinking Tool in the Universe. Watkins Media Limited, Chapter I-II.
7 Yaratıcılık için SCAMPER tekniği Michalko, M. (2001). Cracking Creativity : The Secrets of Creative Genius, Ten Speed Press; New Ed edition (July 2001), ISBN 15800831101 pp.95-100.
8 Cannes’da ödül kazanan işlerin tartışılması
9 Reklamcılıkta Yaratıcılık Konuk Konuşmacı
10 Reklamcılıkta Yaratıcılık Atölye Çalışması
11 Parçalama (Disruption) tekniği ve Sokratik yöntem Arden, P. (2006). Whatever You Think, Think the Opposite ISBN-13: 978-1591841210
12 Yaratıcılık Atölyesi
13 Sosyal fayda yaratıcılığı (“Goodvertising” nedir?) Kolster, T. (2012). Goodvertising: Creative Advertising That Cares, Thames & Hudson, pp. 130-154 ISBN-10 ‏ : ‎ 050051626X; ISBN-13 ‏ : ‎ 978-0500516263
14 Veriden doğan yaratıcılık https://advertisingweek.com/the-new-era-of-data-driven-creative/, https://www.adweek.com/sponsored/data-driven-creative-for-the-experience-age/
15 Sınıf Çalışması
16 Dönemin gözden geçirilmesi

 

Ders Kitabı

Michael Michalko, Cracking Creativity : The Secrets of Creative Genius, Ten Speed Press; New Ed edition (July 2001), ISBN 1580083110

Önerilen Okumalar/Materyaller

John Hegarty, Hegarty on Advertising: Turning Intelligence Into the Magic, Thames & Hudson; a edition (June 13, 2011), ISBN-13: 978-0500515563

 

Tony Buzan, The Power of Creative Intelligence: 10 ways to top into your creative genius, Thorsons (May 21, 2001), ISBN-13: 978-0722540503

 

Paul Arden, Whatever You Think, Think the Opposite, Portfolio; 3/16/06 edition (March 10, 2006), ISBN-13: 978-1591841210

 

John Berger, Ways of Seeing, Penguin Books; 1 edition (December 1, 1990), ISBN-13: 978-0140135152

 

Thomas Kolster, Goodvertising: Creative Advertising That Cares, Thames & Hudson; 1 edition (October 1, 2012), ISBN-13: 978-0500516293

 

Goldenberg, J., Levav, A., Mazursky, D. and Solomon, S. (2009). Cracking the Ad Code, Cambridge University Press. ISBN-13: ‎ 978-0521859059

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
15
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
1
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
25
Proje
1
20
Seminer/Çalıştay
1
20
Sözlü Sınav
Ara Sınav
Final Sınavı
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
3
55
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
2
45
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
10
2
20
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
1
16
16
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
25
25
Proje
1
30
30
Seminer/Çalıştay
1
11
11
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
0
Final Sınavı
0
    Toplam
150

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanına temel oluşturan kuram, kavram, yöntem, araç ve fikirleri eleştirel bir yaklaşımla yorumlar.

2

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanında içerik üretmek için gerekli verileri bilimsel yöntemlerle toplar ve kullanır.

3

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanında edindiği kuramsal bilgileri uygulama alanında kullanır.

X
4

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanına ilişkin sorunlar karşısında analitik düşünme becerilerini kullanır.

X
5

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık ile ilgili konularda ürettiği yaratıcı fikirleri ve bilimsel verilerle desteklenmiş çözüm önerilerini ilgili paydaşlara yazılı ve sözlü olarak aktarır.

X
6

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanında uygulamada karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel ve grup üyesi olarak sorumluluk alır.

X
7

Bölgesel, ulusal, küresel konular ve sorunlar hakkında bilgi sahibi olarak; bu sorunlara yönelik kamu yararı gözeten ve farkındalık yaratan çözüm önerileri geliştirir.

8

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanını destekleyen diğer disiplinlere ilişkin temel bilgileri uzmanlık alanıyla ilişkilendirir.

9

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanındaki mevzuatı, yenilikleri, değişimleri ve güncel gelişmeleri ve iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarını yakından takip ederek edindiği bilgi, beceri ve yetkinlikleri bireysel ve toplumsal amaçlar doğrultusunda yaşam boyu kullanır.

10

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanında toplumsal, bilimsel ve profesyonel etik değerleri gözeterek veri toplar, yorumlar ve paylaşır.

11

Bir yabancı dili kullanarak Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanıyla ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B1).

12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirebilir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.