Bizi takip edin
|
EN

İLETİŞİM FAKÜLTESİ

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık

PRA 418 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Pazarlama Amaçlı Halkla İlişkiler
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
PRA 418
Güz/Bahar
3
0
3
5

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli Çevrim içi
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri Tartışma
Grup çalışması
Soru & Cevap
Kritik verme
Anlatım / Sunum
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Öğrencilerin halkla ilişkiler çalışmalarında pazarlama uygulamalarını ve trendlerini esas almalarını, pazarlama odaklı iletişim stratejileri geliştirmelerini sağlamak.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Pazarlama literatüründe gelişen trendlere hakim olur.
  • Uzmanlık alanında pazarlama odaklı düşünme yetisini kazanır.
  • Pazarlama ve iletişim stratejilerini bütünleştirme yeteneğini elde eder.
  • Uzmanlık alanının diğer alanlar ile ilişkisini ve bu ilişki sürecini açıklar.
  • Yerel ve global uygulamaları çözümleyerek yorum yapabilir düzeye gelir.
Ders Tanımı Pazarlama Amaçlı Halkla İlişkiler dersinde, halkla ilişkiler uzmanlık alanının pazarlama ile olan yakın ilişkisi, pazarlama dünyasındaki yeni trendler ve bu trendler doğrultusunda geliştirilen stratejiler işlenecektir.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Dersin tanıtımı
2 MPR’ye giriş Giannini, G. T. (2009). Marketing public relations. Pearson Education India. Chapter 1
3 MPR ve Pazarlama İletişimi Karması Giannini, G. T. (2009). Marketing public relations. Pearson Education India. Chapter 2
4 MPR ve kurum Giannini, G. T. (2009). Marketing public relations. Pearson Education India. Chapter 3
5 MPR Çerçevesi: Amaç, Hedef bağlantılar, Mesaj, Ölçümleme Giannini, G. T. (2009). Marketing public relations. Pearson Education India. Chapter 4
6 Medya hakkında Giannini, G. T. (2009). Marketing public relations. Pearson Education India. Chapter 5
7 Medya olmayan bağlantılar ve WOMM Giannini, G. T. (2009). Marketing public relations. Pearson Education India. Chapter 6
8 Bağlantılar, Uzmanlar ve Ropörtaj Giannini, G. T. (2009). Marketing public relations. Pearson Education India. Chapter 12
9 Hikayeyi satmak Giannini, G. T. (2009). Marketing public relations. Pearson Education India. Chapter 9
10 Ara Sınav
11 Sosyal medya Giannini, G. T. (2009). Marketing public relations. Pearson Education India. Chapter 10
12 Etkinlikler Giannini, G. T. (2009). Marketing public relations. Pearson Education India. Chapter 11
13 Kriz Yönetimi Giannini, G. T. (2009). Marketing public relations. Pearson Education India. Chapter 13
14 Planlama ve ölçümleme Giannini, G. T. (2009). Marketing public relations. Pearson Education India. Chapter 14
15 Dersin gözden geçirilmesi
16 Final sınavı

 

Ders Kitabı

Giannini, G. T.  (2009). Marketing public relations. Pearson Education India. ISBN: 978-0-13-608299-6

Önerilen Okumalar/Materyaller

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
20
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
30
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
3
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
9
1
9
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
0
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
20
20
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
25
25
Final Sınavı
1
48
48
    Toplam
150

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanına temel oluşturan kuram, kavram, yöntem, araç ve fikirleri eleştirel bir yaklaşımla yorumlar.

2

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanında içerik üretmek için gerekli verileri bilimsel yöntemlerle toplar ve kullanır.

X
3

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanında edindiği kuramsal bilgileri uygulama alanında kullanır.

X
4

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanına ilişkin sorunlar karşısında analitik düşünme becerilerini kullanır.

5

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık ile ilgili konularda ürettiği yaratıcı fikirleri ve bilimsel verilerle desteklenmiş çözüm önerilerini ilgili paydaşlara yazılı ve sözlü olarak aktarır.

6

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanında uygulamada karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel ve grup üyesi olarak sorumluluk alır.

X
7

Bölgesel, ulusal, küresel konular ve sorunlar hakkında bilgi sahibi olarak; bu sorunlara yönelik kamu yararı gözeten ve farkındalık yaratan çözüm önerileri geliştirir.

8

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanını destekleyen diğer disiplinlere ilişkin temel bilgileri uzmanlık alanıyla ilişkilendirir.

X
9

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanındaki mevzuatı, yenilikleri, değişimleri ve güncel gelişmeleri ve iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarını yakından takip ederek edindiği bilgi, beceri ve yetkinlikleri bireysel ve toplumsal amaçlar doğrultusunda yaşam boyu kullanır.

10

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanında toplumsal, bilimsel ve profesyonel etik değerleri gözeterek veri toplar, yorumlar ve paylaşır.

11

Bir yabancı dili kullanarak Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanıyla ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B1).

12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirebilir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.