Bizi takip edin
|
EN

İLETİŞİM FAKÜLTESİ

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık

PRA 205 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Halkla İlişkilerin İlkeleri
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
PRA 205
Güz
3
0
3
5

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri Grup çalışması
Olgu / Vaka çalışması
Soru & Cevap
Anlatım / Sunum
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu dersin amacı, halkla ilişkiler ile ilgili temel kavramlar ve ilkeleri, halklailişkilerin gelişimini, halkla ilişkilerde kullanılan araç ve yöntemleri, halkla ilişkilerle ilgili temel teorileri öğrencilere tanıtmaktır. Ders içerisinde tartışılacak vaka çalışmaları öğrencilerin halkla ilişkiler fonksiyonlarını ve kampanyalarını daha yakından tanımalarını sağlayacaktır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • halkla ilişkilerin tarihi gelişimini değerlendirebilecek,
  • halkla ilişkilerin kamu sektöründe ve özel sektördeki önemini anlayabilecek,
  • halkla ilişkiler ile ilgili temel kavramları tanımlayabilecek,
  • halkla ilişkilerin temel ilkelerini ifade edebilecek,
  • halkla ilişkilerde kullanılan araçlar ve yöntemleri açıklayabilecek.
  • halkla ilişkiler çalışmalarına ait sürecin aşamalarını tanımlayabilecek,
Ders Tanımı Bu derste öğrenciler; halkla ilişkiler tanımları, halkla ilişkilerin kamu ve özel sektördeki önemi, halkla ilişkilerin tarihi gelişimi, yönetim fonksiyonu olarak halkla ilişkiler, kamuoyu, halkla ilişkiler kampanyaları, halkla ilişkilerde etik kavramları ile tanıştırılmaktadır. Öğrenciler, halkla ilişkiler kampanyalarını yürütebileceklerdir.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Dersin Tanıtımı
2 Halkla İlişkiler Nedir? A. Theaker, The Public Relations Handbook 3rd edition, (New York: Routledge, 2008): 3-31.
3 Halkla İlişkilerin Gelişimi: Dört Halkla İlişkiler Modeli Dennis L. Wilcox, Glen T. Cameron, Public Relations Strategies and Tactics, 9th ed., Pearson, 2009, pp. 39-71. Botan C.H.&Hazleton V. Public Relations Theory II, NY: Routledge Chapter 2. The Excellence Theory pp 44-108
4 Kamuoyu ve İkna Dennis L. Wilcox, Glen T. Cameron, Public Relations Strategies and Tactics, 9th ed., Pearson, 2009, pp. 213-243.
5 Halkla İlişkiler ve Siyaset A. Theaker, The Public Relations Handbook, 6th edition, New York: Routledge, 2020, 45-66. Dennis L. Wilcox, Glen T. Cameron, Public Relations Strategies and Tactics, 9th ed., Pearson, 2009, pp. 466-502.
6 Halkla İlişkilerde Paydaşlar A. Theaker, The Public Relations Handbook, 6th edition, New York: Routledge, 2020, 145-2566.
7 Ara sınav
8 Medya İlişkileri Dennis L. Wilcox, Glen T. Cameron, Public Relations Strategies and Tactics, 9th ed., Pearson, 2009, ch.13-16.
9 Halkla İlişkilerde Kampanya Süreci - I Dennis L. Wilcox, Glen T. Cameron, Public Relations Strategies and Tactics, 9th ed., Pearson, 2009, ch.5-6. Anne Gregory, Planning and Managing Public Relations Campaigns, 5th edition, London: Kogan Page, 2020.
10 Halkla İlişkilerde Kampanya Süreci - II Dennis L. Wilcox, Glen T. Cameron, Public Relations Strategies and Tactics, 9th ed., Pearson, 2009, ch.5-6. Anne Gregory, Planning and Managing Public Relations Campaigns, 5th edition, London: Kogan Page, 2020.
11 Konu ve Kriz Yönetimi Dennis L. Wilcox, Glen T. Cameron, Public Relations Strategies and Tactics, 9th ed., Pearson, 2009, pp.244-298
12 Halkla İlişkilerde Etik R. Tench and L. Yeomans, Exploring Public Relations, (Essex: Pearson, 2006): 310332. A. Theaker, The Public Relations Handbook 3rd edition, (New York: Routledge, 2008): 131-144.
13 Öğrenci Sunumları
14 Öğrenci Sunumları
15 Dönemin Gözden Geçirilmesi
16 Final Sınavı

 

Ders Kitabı

 

Dennis L. Wilcox, Glen T. Cameron, Public Relations Strategies and Tactics, 9th ed., Pearson, 2009, ISBN 978-0-205-52323-5

Dan Lattimore, et.al, Public relations: the profession and the practice, 4th ed., Boston: McGraw-Hill Higher Education, 2009. ISBN 978-0-07-131578-4

Anne Gregory, Planning and Managing PR Campaigns: A Strategic Approach, 5th edition, Kogan page, 2020. EBOOK ISBN 9781789663211

Alison Theaker, The Public Relations Handbook. 6th ed., New York: Routledge, 2020. EBOOK ISBN 9781000208832

Önerilen Okumalar/Materyaller

Botan C.H.&Hazleton V. Public Relations Theory II, NY: Routledge Chapter 2. The Excellence Theory pp 44-108

 

Tench, R. and Yeomans, L. (2006). Exploring Public Relations Essex: Pearson.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
20
Proje
1
20
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
20
Final Sınavı
1
30
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
4
70
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
30
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
14
1
14
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
0
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
15
15
Proje
1
15
15
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
22
22
Final Sınavı
1
36
36
    Toplam
150

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanına temel oluşturan kuram, kavram, yöntem, araç ve fikirleri eleştirel bir yaklaşımla yorumlar.

2

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanında içerik üretmek için gerekli verileri bilimsel yöntemlerle toplar ve kullanır.

3

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanında edindiği kuramsal bilgileri uygulama alanında kullanır.

X
4

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanına ilişkin sorunlar karşısında analitik düşünme becerilerini kullanır.

5

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık ile ilgili konularda ürettiği yaratıcı fikirleri ve bilimsel verilerle desteklenmiş çözüm önerilerini ilgili paydaşlara yazılı ve sözlü olarak aktarır.

6

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanında uygulamada karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel ve grup üyesi olarak sorumluluk alır.

7

Bölgesel, ulusal, küresel konular ve sorunlar hakkında bilgi sahibi olarak; bu sorunlara yönelik kamu yararı gözeten ve farkındalık yaratan çözüm önerileri geliştirir.

X
8

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanını destekleyen diğer disiplinlere ilişkin temel bilgileri uzmanlık alanıyla ilişkilendirir.

9

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanındaki mevzuatı, yenilikleri, değişimleri ve güncel gelişmeleri ve iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarını yakından takip ederek edindiği bilgi, beceri ve yetkinlikleri bireysel ve toplumsal amaçlar doğrultusunda yaşam boyu kullanır.

X
10

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanında toplumsal, bilimsel ve profesyonel etik değerleri gözeterek veri toplar, yorumlar ve paylaşır.

11

Bir yabancı dili kullanarak Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanıyla ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B1).

12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirebilir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.