Bizi takip edin
|
EN

İLETİŞİM FAKÜLTESİ

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık

PRA 321 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Dijital İletişim
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
PRA 321
Güz/Bahar
3
0
3
5

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli Çevrim içi
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri -
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Dijital medya kapsamında var olan ve gelişen kavramları, trendleri, tüketici davranışlarını ve bu teknolojilerin pazarlama iletişimine uygulamalarını incelemektir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Dijital medyaya dair temel kavramları açıklayabileceklerdir.
  • Dijital medya sürecini değerlendirebileceklerdir.
  • Türkiye ve dünyada dijital iletişim ile ilgili gelişmeleri karşılaştırabileceklerdir.
  • Tüketici davranışlarındaki dijital eğilimleri analiz edebileceklerdir.
  • Dijital medya planı yapabileceklerdir.
Ders Tanımı İletişimin doğasını değiştiren yeni medya, gün geçtikçe gelişen interaktif ortamlar aracılığıyla pazarlama iletişimini etkilemektedir. Bu derste, dijital iletişime uygulama, kavram ve planlama yönünden yaklaşılacak ve uygulamalar tartışılacaktır.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Tanışma ve Derse giriş Alan Krieff, How to start and run your own advertising agency Herbert S Gardner, The Advertising Agency Business
2 Dijital medya ve teknolojilerin doğası Mahon, N. (2010). Basics Advertising 02: Art Direction (Vol. 2). Bloomsbury Publishing.
3 Tarihsel süreçte dijital iletişim Kelley, L. D., & Jugenheimer, D. W. (2006). Advertising account planning: a practical guide. New York, NY: ME Sharpe
4 Dijital iletişimde kuram ve kavramlar Young, M. (2018). Ogilvy on advertising in the digital age. Bloomsbury Publishing USA
5 Dijital iletişimde halkla ilişkiler, reklam ve pazarlama stratejileri Butterfield, Leslie. Excellence in advertising. Routledge, 2009
6 Grup çalışmaları
7 Markalama ve markalaşma
8 İnteraktif medya uygulamaları Sınıf içi ödev/makale tartışması
9 Ağ toplumu kuramı ve ağ toplumu tüketicisi Communication Power in the Network Society (Professor Manuel Castells) https://www.youtube.com/watch?v=jJjM1TyzJ6U
10 Dijital medya kültürü ve iletişim Yeni proje
11 Dijital medya planlama süreci
12 Dijital iletişim kampanyası hazırlama Alaistair Crompton, The Copywriter’s Bible Jon Steel, Perfect Pitch – The Art of Selling Ideas and Winning New Business, Pete Barry, The Advertising Concept Book – A Complete Guide to Creative Ideas, Strategies.
13 Uluslararası dijital medya kampanyaları David Ogilvy, Ogilvy on Advertising, Vintage, NY, 1985 David Rutherford, Excellence in Brand Communication - ICA Guide to Best Practice, Toronto, 2003
14 Sunumlar
15 Dönemin değerlendirilmesi Nancy Vonk, Janet Kestin, Pick Me – Breaking into Advertising and Staying There
16 Dönemin değerlendirilmesi

 

Ders Kitabı
Önerilen Okumalar/Materyaller

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
1
10
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
50
Proje
1
30
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
Final Sınavı
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
3
50
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
50
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
10
2
20
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
1
10
10
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
45
45
Proje
1
27
27
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
0
Final Sınavı
0
    Toplam
150

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanına temel oluşturan kuram, kavram, yöntem, araç ve fikirleri eleştirel bir yaklaşımla yorumlar.

2

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanında içerik üretmek için gerekli verileri bilimsel yöntemlerle toplar ve kullanır.

3

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanında edindiği kuramsal bilgileri uygulama alanında kullanır.

X
4

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanına ilişkin sorunlar karşısında analitik düşünme becerilerini kullanır.

5

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık ile ilgili konularda ürettiği yaratıcı fikirleri ve bilimsel verilerle desteklenmiş çözüm önerilerini ilgili paydaşlara yazılı ve sözlü olarak aktarır.

X
6

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanında uygulamada karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel ve grup üyesi olarak sorumluluk alır.

X
7

Bölgesel, ulusal, küresel konular ve sorunlar hakkında bilgi sahibi olarak; bu sorunlara yönelik kamu yararı gözeten ve farkındalık yaratan çözüm önerileri geliştirir.

X
8

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanını destekleyen diğer disiplinlere ilişkin temel bilgileri uzmanlık alanıyla ilişkilendirir.

X
9

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanındaki mevzuatı, yenilikleri, değişimleri ve güncel gelişmeleri ve iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarını yakından takip ederek edindiği bilgi, beceri ve yetkinlikleri bireysel ve toplumsal amaçlar doğrultusunda yaşam boyu kullanır.

10

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanında toplumsal, bilimsel ve profesyonel etik değerleri gözeterek veri toplar, yorumlar ve paylaşır.

11

Bir yabancı dili kullanarak Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanıyla ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B1).

12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirebilir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.