Bizi takip edin
|
EN

İLETİŞİM FAKÜLTESİ

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık

PRA 349 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Tasarımcılar için İletişim Ajansı II
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
PRA 349
Güz/Bahar
2
2
3
4

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri Tartışma
Grup çalışması
Problem çözme
Olgu / Vaka çalışması
Soru & Cevap
Kritik verme
Simülasyon
Deney / Laboratuvar / Atölye uygulama
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Uygulamalı ders olarak yürütülecek bu dersin amacı, Güzel Sanatlar - Tasarım Fakültesi, Yeni Medya ve İletişim, Sinema ve Dijital Medya öğrencilerinin, bir ajans simülasyonunda çalışarak, ‘1 yıllık gerçek ajans deneyimine sahip, iş portfolyosu oluşturmuş gençler’ olarak mezun olmalarını sağlamaktır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Reklam ajansının yaratıcı departmanında çalışarak, temel mesleki davranış normlarını yaşayarak edinebilecektir.
  • Belli başlı ürün ve hizmet kategorilerinde ve kurumsal iletişim alanında ‘account’lar / müşteriler’ için çalışmalarını gösterebilecektir.
  • Bölümlerin temel derslerinde edinilen teorik mesleki bilgileri uygulamaya dökebilecektir.
  • Mezuniyet sonrası iş başvurularında ve görüşmelerinde, portfolyolarını ilgili kişi ve kuruluşlara gösterebilecektir.
  • Reklam sektörüne yönelik kariyer planlamasını yapabilecektir.
Ders Tanımı Öğrenciler bu derste, çalışmak istedikleri pozisyona göre ajans içerisinde bir görev ve sorumluluk alacak, yeni müşteriler ile iletişim ve iş akış sürecini yönetecek, grup ve bireysel olarak yaratıcı çalışmalar üretecek ve bu çalışmaları müşterilere sunacaktır.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Dönem Projelerinin Belirlenmesi
2 Reklam fikirleri düşünme ve geliştirmede sistem Rossiter, J.; Langner, T.; Ang, L. (2003): “Visual creativity in advertising: a functional tipology”. ANZMAC 2003 Conference Proceedings. Adelaide 1-3 December 2003, 105-113. Kilgour, M., & Koslow, S. (2009). Why and how do creative thinking techniques work?: Trading off originality and appropriateness to make more creative advertising. Journal of the Academy of Marketing Science, 37(3), 298-309.
3 Reklam fikirleri düşünme ve geliştirmede sistem Koslow, S., Sasser, S. L., & Riordan, E. A. (2006). Do marketers get the advertising they need or the advertising they deserve? Agency views of how clients influence creativity. Journal of Advertising, 35(3), 81-101.
4 ‘New Business’ işlevi ve işleyişi
5 Grupların yeni müşterileriyle tanışması, brif alması
6 Brief üzerinde çalışmalar Arden, P. (2006). Whatever you think think the opposite. London: Penguin. 1-47.
7 Brief üzerinde çalışmalar Arden, P. (2006). Whatever you think think the opposite. London: Penguin. pp. 48-101.
8 Brief üzerinde çalışmalar Arden, P. (2006). Whatever you think think the opposite. London: Penguin. pp.103-140.
9 Müşteriye sunum Johar, G. V., Holbrook, M. B., & Stern, B. B. (2001). The role of myth in creative advertising design: Theory, process and outcome. Journal of Advertising, 30(2), 1-25.
10 Müşteriye sunum devam
11 Müşteriye sunum devam
12 Portfolyo çalışmaları
13 Performans değerlendirmesi
14 Dönem sonu sergisi
15 Dönemin gözden geçirilmesi
16 Dönemin gözden geçirilmesi

 

Ders Kitabı

Arden, P. (2006). Whatever you think, think the opposite. London: Penguin. ISBN-13 : 978-1591841210.

Önerilen Okumalar/Materyaller

Alan Krieff, How to start and run your own advertising agency, McGraw-Hill, NY, 1993. ISBN-13 : 978-0070352193.

Herbert S Gardner, The Advertising Agency BusinessCrain, Chicago, 1976. ISBN-13 : 978-0844231679

Nancy Vonk, Janet Kestin, Pick Me – Breaking into Advertising and Staying There, Wiley, Hoboken NJ, 2001. ISBN-13 : 978-0471715573.

Fishel, Catharine. Inside the Business of Graphic Design: 60 Leaders Share Their Secrets of Success. Simon and Schuster, 2002. ISBN-13 : 978-1581152579

Crow, David. Visible signs: an introduction to semiotics in the visual arts. Vol. 40. ava publishing, 2010. ISBN-13 : 978-2940411429

Jon Steel, Perfect Pitch – The Art of Selling Ideas and Winning New Business, Wiley, NY, 2007. ISBN-13 : 978-0471789765.

Pete Barry,  The Advertising Concept Book – A Complete Guide to Creative Ideas, Strategies, Thames & Hudson, London UK, 2008. ISBN-13 : 978-0500290316.

David Ogilvy, Ogilvy on Advertising, Vintage, NY, 1985. ISBN-13 : 978-0394729039.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
1
50
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
1
10
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
30
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
Final Sınavı
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
3
70
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
30
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
2
32
Sınıf Dışı Ders Çalışması
10
1
10
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
1
16
16
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
1
30
30
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
0
Final Sınavı
0
    Toplam
120

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanına temel oluşturan kuram, kavram, yöntem, araç ve fikirleri eleştirel bir yaklaşımla yorumlar.

X
2

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanında içerik üretmek için gerekli verileri bilimsel yöntemlerle toplar ve kullanır.

3

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanında edindiği kuramsal bilgileri uygulama alanında kullanır.

X
4

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanına ilişkin sorunlar karşısında analitik düşünme becerilerini kullanır.

5

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık ile ilgili konularda ürettiği yaratıcı fikirleri ve bilimsel verilerle desteklenmiş çözüm önerilerini ilgili paydaşlara yazılı ve sözlü olarak aktarır.

6

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanında uygulamada karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel ve grup üyesi olarak sorumluluk alır.

X
7

Bölgesel, ulusal, küresel konular ve sorunlar hakkında bilgi sahibi olarak; bu sorunlara yönelik kamu yararı gözeten ve farkındalık yaratan çözüm önerileri geliştirir.

8

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanını destekleyen diğer disiplinlere ilişkin temel bilgileri uzmanlık alanıyla ilişkilendirir.

9

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanındaki mevzuatı, yenilikleri, değişimleri ve güncel gelişmeleri ve iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarını yakından takip ederek edindiği bilgi, beceri ve yetkinlikleri bireysel ve toplumsal amaçlar doğrultusunda yaşam boyu kullanır.

10

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanında toplumsal, bilimsel ve profesyonel etik değerleri gözeterek veri toplar, yorumlar ve paylaşır.

11

Bir yabancı dili kullanarak Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanıyla ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B1).

12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirebilir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.