Bizi takip edin
|
EN

İLETİŞİM FAKÜLTESİ

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık

PRA 313 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Pazarlama İletişimi Araştırmaları
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
PRA 313
Güz
3
0
3
5

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri Grup çalışması
Deney / Laboratuvar / Atölye uygulama
Anlatım / Sunum
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu ders, öğrencileri pazarlama iletişimi araştırmalarında kullanılan nicel tekniklerle tanıştırmayı amaçlamaktadır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Pazarlama iletişim araştırmalarının gelişimini açıklayabilecektir.
  • Pazarlama iletişim araştırmalarının sektördeki önemini yorumlayabilecektir.
  • Pazarlama iletişimi araştırması uzmanında bulunması gereken özellikleri açıklayabilecektir.
  • Pazarlama iletişim araştırmaları ile ilgili temel kavramları tanımlayabilecektir.
  • Pazarlama iletişim araştırmalarındaki yöntem ve modelleri açıklayabilecektir.
  • Pazarlama iletişimine ilişkin farklı durumlar söz konusu olduğunda her bir yöntemin uygulanabilirliğini yorumlayabilecektir.
  • Veri toplama tekniklerini kullanarak, iletişim araştırması kurgulayabileceklerdir.
Ders Tanımı Bu derste pazarlama iletişimi araştırması ekseninde, alanın dinamiklerine bütünleşik bir bakış açısı ile yaklaşabilmek; yaratıcı ve eleştirel düşünerek özgün ve yaratıcı stratejiler geliştirebilmek için süreç, yöntem ve teknikler tanıtılacaktır. Ayrıca öğrencilerden ders konuları dahilinde araştırma kurgulamaları istenecektir.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Araştırma Neden Yapılır? Araştırma Problemini Tanımlama ve Yaklaşım Geliştirme Malhotra, N. K. (2007). Marketing research an applied orientation. Pearson Education, 30-60. Neuman, L. W. (2006). Social research methods: Qualitative and quantitative approaches, 1-21.
2 Araştırma Türleri Malhotra, N. K. (2007). Marketing research an applied orientation. Pearson Education, 72-99. Neuman, L. W. (2006). Social research methods: Qualitative and quantitative approaches, 23-48.
3 Araştırma tasarımı Saunders, M., Lewis, P. and Thornhill, A. (2016). Research methods for business students, 162-219.
4 Örnekleme Thompson, S. K. (2012). Sampling. [electronic resource] (3rd ed.). Wiley.
5 İkincil Analiz Saunders, M., Lewis, P. and Thornhill, A. (2016). Research methods for business students, 316-353.
6 Anket ve Anket Formu Tasarımı Bourke, J., Kirby, A., & Doran, J. (2016). Survey & questionnaire design: Collecting primary data to answer research questions. [eBook edition] NuBooks. http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=e000xww&AN=1460401&lang=tr&site=eds-live
7 Deneysel Araştırma Patten, M. L. and Newhart, M. (2018). Understanding Research Methods: An Overview of the Essentials, 181-200.
8 Sosyal Medya Nedir? Sosyal medya araştırmaları hangi sorulara cevap bulmamıza yardımcı olur? Sloan, L. and Quan-Haase, A. (eds.) (2017). The SAGE Handbook of Social Media Research Methods, 13-26, 386-404.
9 Ara sınav
10 Büyük Veri Sloan, L. and Quan-Haase, A. (eds.) (2017). The SAGE Handbook of Social Media Research Methods, 27-39.
11 Veri Hazırlama, Analiz ve Raporlama Saunders, M., Lewis, P. and Thornhill, A. (2016). Research methods for business students, 496 – 565.
12 Veri Hazırlama, Analiz ve Raporlama Saunders, M., Lewis, P. and Thornhill, A. (2016). Research methods for business students, 496 – 565.
13 Veri Hazırlama, Analiz ve Raporlama Batagelj, V., & Mrvar, A. (2011). Pajek Program for Analysis and Visualization of Large Networks: Reference Manual explanation. Slovenia: University of Ljubljana. http://vlado.fmf.uni-lj.si/pub/networks/pajek/doc/pajekman.pdf
14 Veri Hazırlama, Analiz ve Raporlama Batagelj, V., & Mrvar, A. (2011). Pajek Program for Analysis and Visualization of Large Networks: Reference Manual explanation. Slovenia: University of Ljubljana. http://vlado.fmf.uni-lj.si/pub/networks/pajek/doc/pajekman.pdf
15 Dönemin Gözden Geçirilmesi
16 Dönemin Gözden Geçirilmesi

 

Ders Kitabı

Malhotra, N. K. (2007). Marketing research an applied orientation. Pearson Education, 30-60. ISBN: 9780132279468

Neuman, L. W. (2006). Social research methods: Qualitative and quantitative approaches, 1-21. ISBN: 9780205465316

Önerilen Okumalar/Materyaller

Saunders, M., Lewis, P. and Thornhill, A. (2016). Research methods for business students. ISBN: 9781292208787

Patten, M. L. and Newhart, M. (2018). Understanding Research Methods: An Overwier of the Essentials. ISBN: 9780415790529

Sloan, L. and Quan-Haase, A. (eds.) (2017). The SAGE Handbook of Social Media Research Methods.  ISBN: 9781473916326

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
6
60
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
30
Final Sınavı
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
6
80
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
2
20
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
14
3
42
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
0
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
6
8
48
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
12
12
Final Sınavı
0
    Toplam
150

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanına temel oluşturan kuram, kavram, yöntem, araç ve fikirleri eleştirel bir yaklaşımla yorumlar.

X
2

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanında içerik üretmek için gerekli verileri bilimsel yöntemlerle toplar ve kullanır.

X
3

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanında edindiği kuramsal bilgileri uygulama alanında kullanır.

4

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanına ilişkin sorunlar karşısında analitik düşünme becerilerini kullanır.

X
5

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık ile ilgili konularda ürettiği yaratıcı fikirleri ve bilimsel verilerle desteklenmiş çözüm önerilerini ilgili paydaşlara yazılı ve sözlü olarak aktarır.

6

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanında uygulamada karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel ve grup üyesi olarak sorumluluk alır.

7

Bölgesel, ulusal, küresel konular ve sorunlar hakkında bilgi sahibi olarak; bu sorunlara yönelik kamu yararı gözeten ve farkındalık yaratan çözüm önerileri geliştirir.

8

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanını destekleyen diğer disiplinlere ilişkin temel bilgileri uzmanlık alanıyla ilişkilendirir.

9

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanındaki mevzuatı, yenilikleri, değişimleri ve güncel gelişmeleri ve iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarını yakından takip ederek edindiği bilgi, beceri ve yetkinlikleri bireysel ve toplumsal amaçlar doğrultusunda yaşam boyu kullanır.

10

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanında toplumsal, bilimsel ve profesyonel etik değerleri gözeterek veri toplar, yorumlar ve paylaşır.

X
11

Bir yabancı dili kullanarak Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanıyla ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B1).

12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirebilir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.