İLETİŞİM FAKÜLTESİ

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık

PRA 300 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Halkla İlişkiler Reklamcılıkta Temel Grafik Uygulamaları I
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
PRA 300
Güz/Bahar
3
0
3
5

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri Tartışma
Problem çözme
Soru & Cevap
Kritik verme
Deney / Laboratuvar / Atölye uygulama
Anlatım / Sunum
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Öğrencileri grafik tasarım disiplini ve tasarım program bilgileri ile donatmak sureti ile grafik tasarımın temel kavramlarının tartışıldığı bu derste, öğrencilerin yaratıcılıklarını bilgisayar teknolojisiyle bütünleştirmelerini sağlamak amaçlanmaktadır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Grafik tasarımın temel öğelerini tanımlayabileceklerdir.
  • Grafik tasarım alanındaki çalışmaları eleştirel gözle değerlendirebileceklerdir.
  • Öğrenciler tamamlanmış projelerinden portfolyo yaratabileceklerdir.
  • Grafik tasarımın temel kurallarını gelecek projelerde uygulayabileceklerdir.
  • Adobe Photoshop programını başlangıç seviyesinde kullanabileceklerdir.
Ders Tanımı Bu derste reklam ve halkla ilişkiler faaliyetlerinin sunuşlarında kullanılan grafik tasarım öğeleri ve bunların hazırlandığı grafik tasarım programları incelenecektir.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
X
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Derse giriş. Grafik tasarım dünyası ve fikrine giriş.
2 Grafik Tasarımın İlkeleri Bölüm 1 // BB’deki Giriş, Tasarım Kelime Dağarcığı slaytları
3 İyi Tasarım Nedir? Grafik Tasarımın İlkeleri Bölüm 2 Adobe Illustrator’a Giriş Bölüm 1 Adobe Illustrator’da bilgisayar uygulamaları Sınıf içi proje 1: şekil ve çizgi araçlarını kullanarak hayvan şekli yaratmak BB’deki Grafik Tasarımı İlkeleri içeriği.
4 Tipografiye Giriş Adobe Illustrator Bölüm 2 (devam) Adobe Illustrator’da bilgisayar uygulamaları Sınıf içi proje 2: kalem aracını kullanarak çizimi izlemek BB’deki Tipografi içeriği . Sınıf için çalışma 1 teslimi hayvan şekli
5 Renk’e Giriş: Renkler, renk çarkı ve psikolojik etki Adobe Ilustrator Bölüm 3 (devam) Adobe Illustrator’da bilgisayar uygulamaları Proje 1: Logo tasarımı BB’deki Renk Teorisi içeriği . https://www.colormatters.com/ Sınıf için çalışma 2 teslimi , izleme çalışması Proje 1 için logo çizimleri
6 Kurumsal Kimlik, Marka Teorisi Adobe Illustrator Bölüm 4 (devam) Adobe Illustrator’da bilgisayar uygulamaları Proje 1’e devam: Logo tasarımı ve kartvizit BB’deki Renk içeriği . Proje 1’e devam, Logo tasarımı, 1. aşamanın geliştirilmesi: şekli tamamlama ve rengini seçme
7 Adobe Illustrator’da bilgisayar uygulamaları Proje 1’in tamamlanması: Logo tasarımı ve kartvizit Proje 1’e devam, Logo tasarımı, 2. aşamanın geliştirilmesi: kartvizit yerleşim tasarımının tamamlanması
8 Proje 1’in Sunumu ve BB’ye yüklenmesi: Logo ve Kartvizit Küçük Sınav BB’deki tüm içerik slaytları , küçük sınava hazırlık. Proje 1’in tamamlanması ve sınıftaki diğer öğrencilere yapılacak sunuma hazırlanılması.
9 Adobe Photoshop’a Giriş Bölüm 1 Adobe Photoshop’ta bilgisayar uygulamaları Sınıf içi proje 1: Instagram Gönderisi Yaratmak
10 Adobe Photoshop’a Giriş Bölüm 2 Adobe Photoshop’ta bilgisayar uygulamaları Sınıf içi proje 2 // YouTube Kapak Fotoğrafı Yaratmak Sınıf-içi çalışma 1 teslimi, Instagram Gönderisi
11 Adobe Photoshap’a Giriş Bölüm 3 Adobe Photoshop’ta bilgisayar uygulamaları Proje 2’ye devam: Poster tasarımı Sınıf-içi çalışma 2 teslimi, YouTube Kapak Fotoğrafı Poster konusunun kararlaştırılması
12 Adobe Photoshop’a Giriş Bölüm 4 Adobe Photoshop’ta bilgisayar uygulamaları Proje 2’ye devam: Poster tasarımı Proje 2’ye devam, Poster tasarımı, 1. aşamanın geliştirilmesi: poster tasarımının kelime ve metin kopyasına karar verilmesi
13 Adobe Photoshop’ta bilgisayar uygulamaları Proje 2’nin tamamlanması: Poster Tasarımı ve sunumu (mockup) Proje 2’ye devam, Poster tasarımı, 2. aşamanın geliştirilmesi: tamamlanmış poster tasarımı ve mockup’ı
14 Proje 2’nin sunumu: Poster tasarımı ve mockup’ı Proje 2’nin tamamlanması ve sınıftaki diğer öğrencilere yapılacak sunuma hazırlanılması.
15 Dönemin gözden geçirilmesi
16 Dönemin gözden geçirilmesi

 

Ders Kitabı
Önerilen Okumalar/Materyaller

Robin Williams (2014), Nondesigner’s design book, Pearson Education (US). ISBN: 978-0133966152

Ellen Lupton (2010), Thinking with type: A critical guide for designers, writers, editors and students. PRINCETON ARCHITECTURAL PRESS. ISBN-13: 978-1568989693.

Erik Spiekermann  (2002), Stop Stealing Sheep & Find Out How Type Works. Adobe PR. ISBN-13: 978-0201703399

https://www.colormatters.com/

   Gavin Ambrose, Paul Harris & Nigel Ball (2019), The Fundamentals of Graphic Design. Bloomsbury Visual Arts. ISBN-13: 978-1474269971.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
20
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
1
10
Portfolyo
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
2
30
Proje
2
40
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
Final Sınavı
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
6
100
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
13
1
13
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
1
5
5
Portfolyo
0
Ödev
0
Sunum / Jüri Önünde Sunum
2
14
28
Proje
2
28
56
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
0
Final Sınavı
0
    Toplam
150

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanına temel oluşturan kuram, kavram, yöntem, araç ve fikirleri eleştirel bir yaklaşımla yorumlar.

2

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanında içerik üretmek için gerekli verileri bilimsel yöntemlerle toplar ve kullanır.

3

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanında edindiği kuramsal bilgileri uygulama alanında kullanır.

X
4

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanına ilişkin sorunlar karşısında analitik düşünme becerilerini kullanır.

X
5

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık ile ilgili konularda ürettiği yaratıcı fikirleri ve bilimsel verilerle desteklenmiş çözüm önerilerini ilgili paydaşlara yazılı ve sözlü olarak aktarır.

X
6

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanında uygulamada karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel ve grup üyesi olarak sorumluluk alır.

X
7

Bölgesel, ulusal, küresel konular ve sorunlar hakkında bilgi sahibi olarak; bu sorunlara yönelik kamu yararı gözeten ve farkındalık yaratan çözüm önerileri geliştirir.

X
8

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanını destekleyen diğer disiplinlere ilişkin temel bilgileri uzmanlık alanıyla ilişkilendirir.

X
9

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanındaki mevzuatı, yenilikleri, değişimleri ve güncel gelişmeleri ve iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarını yakından takip ederek edindiği bilgi, beceri ve yetkinlikleri bireysel ve toplumsal amaçlar doğrultusunda yaşam boyu kullanır.

10

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanında toplumsal, bilimsel ve profesyonel etik değerleri gözeterek veri toplar, yorumlar ve paylaşır.

11

Bir yabancı dili kullanarak Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanıyla ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B1).

12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirebilir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.