İLETİŞİM FAKÜLTESİ

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık

PRA 300 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Halkla İlişkiler Reklamcılıkta Temel Grafik Uygulamaları I
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
PRA 300
Güz/Bahar
3
0
3
5

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli Çevrim içi
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri -
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Öğrencileri grafik tasarım disiplini ve tasarım program bilgileri ile donatmak sureti ile grafik tasarımın temel kavramlarının tartışıldığı bu derste, öğrencilerin yaratıcılıklarını bilgisayar teknolojisiyle bütünleştirmelerini sağlamak amaçlanmaktadır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Grafik tasarımın temel öğelerini tanımlayabileceklerdir.
  • Grafik tasarım alanındaki çalışmaları eleştirel gözle değerlendirebileceklerdir.
  • Öğrenciler tamamlanmış projelerinden portfolyo yaratabileceklerdir.
  • Grafik tasarımın temel kurallarını gelecek projelerde uygulayabileceklerdir.
  • Adobe Photoshop programını başlangıç seviyesinde kullanabileceklerdir.
Ders Tanımı Bu derste reklam ve halkla ilişkiler faaliyetlerinin sunuşlarında kullanılan grafik tasarım öğeleri ve bunların hazırlandığı grafik tasarım programları incelenecektir.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
X
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Derse giriş. Grafik tasarım dünyası ve fikrine giriş.
2 Grafik Tasarımın İlkeleri Bölüm 1 // BB içeriği okunacak, Giriş Hafta 1 Tasarım Kelime Dağarcığı slaytları Ödev yapılacak/ Ödev #1, Tasarım Kelime Dağarcığı Alıştırması
3 Grafik Tasarımın İlkeleri Bölüm 2 // BB’deki Grafik Tasarıma Giriş Hafta 2 slaytları okunacak.
4 Tipografiye Giriş// Adobe Photoshop’a Giriş Bölüm 1 // Adobe Photoshop’ta bilgisayar çalışmaları // Sınıf içi proje 1 // Instagram Gönderisi Yaratmak BB’deki Tasarım İlkeleri ve Tipografi slaytları okunacak.
5 Renk’e Giriş: Renkler ve psikolojik etki // Adobe Photoshop’a Giriş Bölüm 2 // Adobe Photoshop’ta bilgisayar çalışmaları // Sınıf içi proje 2 // YouTube Kapak Fotoğrafı Yaratmak BB’deki Tasarım ilkeleri ve Tipografi içeriği okunacak. Renk teorisine bakılacak: https://www.colormatters.com/ Ödev yapılacak, Photoshop alıştırması Ödev #2_1, Instagram Gönderisi yaratmak.
6 Adobe Photoshop’a Giriş Bölüm 3 // Adobe Photoshop’ta bilgisayar çalışmaları // Proje 1: Dergi veya Kitap kapağı tasarımı BB’deki Hafta 6 Renk Teorisi slaytları okunacak. Ödev yapılacak, Photoshop alıştırması Ödev # 2_2, YouTube Kapak Fotoğrafı yaratmak.
7 Adobe Photoshop’a Giriş Bölüm 4 // Adobe Photoshop’ta bilgisayar çalışmaları // Proje 1: Dergi veya Kitap kapağı tasarımı Sınıf içi proje geliştirme ve bireysel görüşme Proje #1, Dergi veya Kitap kapağı tasarımı, aşama #1 gelişim: hangi dergi ya da kitap kapağı yapılacağına karar verilecek, derginin logosu yapılacak, yazı biçimi ve kapak görseline karar verilecek vb.
8 Computer practices Adobe Photoshop // Proje 1: Magazin veya Kitap kapağı tasarımı‘nın tamamlanması Sınıf içi proje geliştirme ve bireysel görüşme Proje #1, Dergi veya Kitap kapağı tasarımı, aşama #2 gelişim: önceki haftanın proje #1 tasarımının iyileştirilmesi.
9 Küçük Sınav // Proje #1’in sunumu ve BB’ye yüklenmesi BB’deki tüm içerik slaytları okunup çalışılacak, küçük sınava hazırlanılacak. Proje #1 tamamlanacak ve sınıftaki diğer öğrencilere yapılacak sunuma hazırlanılacak.
10 Kurumsal Kimlik, Marka Teorisi // Adobe Illustrator’a Giriş Bölüm 1// Adobe Illustrator’da bilgisayar çalışmaları Sınıf içi çalışma Tracing Proje #1 BB ‘ye yüklenecek. Ödev #1, Ödev #2-1 ve #2-2’nin teslimi için son gün.
11 Adobe Illustrator’a Giriş Bölüm 2// Adobe Illustrator’da bilgisayar çalışmaları // Sınıf içi proje – Etkinlik El İlanı BB’deki Hafta 11 Kurumsal Kimlik slaytları okunacak. Kalem aracı alıştırması yapılacak.
12 Adobe Illustrator’a Giriş Bölüm 3// Adobe Illustrator’da bilgisayar çalışmaları // Proje 2: Poster Tasarımı Ödev yapılacak, Illustrator alıştırma ödevi #3 Etkinlik El İlanı yaratmak
13 Adobe Illustrator’da bilgisayar çalışmaları // Proje 2: Poster Tasarımı Sınıf içi proje geliştirme ve bireysel görüşme Proje #2, Poster tasarımı, aşama#1 gelişim: Hangi posterin yapılacağına, yazı biçimine ve görsele karar verilip, içerik elde edilip tasarıma başlanacak
14 Adobe Illustrator’da bilgisayar çalışmaları // Proje 2’nin tamamlanması Sınıf içi proje geliştirme ve bireysel görüşme Proje #2, Poster tasarımı, aşama #2 gelişim: önceki haftaki proje #2’nin iyileştirilmesi.
15 Proje 2’nin Sunumu Proje #2 tamamlanacak ve sınıftaki diğer öğrencilere yapılacak sunuma hazırlanılacak.
16 Dönemin gözden geçirilmesi

 

Ders Kitabı
Önerilen Okumalar/Materyaller

Robin Williams, Nondesigner’s design book
Ellen Lupton, Thinking with type: A critical guide for designers, writers, editors and students
Erik Spiekermann, Stop Stealing Sheep & Find Out How Type Works
https://www.colormatters.com/
Andrew Faulkner, Adobe Photoshop CC Classroom in a Book

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
1
20
Portfolyo
Ödev
3
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
2
10
Proje
2
40
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
Final Sınavı
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
9
100
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
1
16
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
2
32
Sınıf Dışı Ders Çalışması
0
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
1
8
8
Portfolyo
0
Ödev
3
8
24
Sunum / Jüri Önünde Sunum
2
5
10
Proje
2
30
60
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
0
Final Sınavı
0
    Toplam
150

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanına temel oluşturan kuram, kavram, yöntem, araç ve fikirleri eleştirel bir yaklaşımla yorumlar.

2

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanında içerik üretmek için gerekli verileri bilimsel yöntemlerle toplar ve kullanır.

3

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanında edindiği kuramsal bilgileri uygulama alanında kullanır.

X
4

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanına ilişkin sorunlar karşısında analitik düşünme becerilerini kullanır.

X
5

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık ile ilgili konularda ürettiği yaratıcı fikirleri ve bilimsel verilerle desteklenmiş çözüm önerilerini ilgili paydaşlara yazılı ve sözlü olarak aktarır.

X
6

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanında uygulamada karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel ve grup üyesi olarak sorumluluk alır.

X
7

Bölgesel, ulusal, küresel konular ve sorunlar hakkında bilgi sahibi olarak; bu sorunlara yönelik kamu yararı gözeten ve farkındalık yaratan çözüm önerileri geliştirir.

X
8

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanını destekleyen diğer disiplinlere ilişkin temel bilgileri uzmanlık alanıyla ilişkilendirir.

X
9

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanındaki mevzuatı, yenilikleri, değişimleri ve güncel gelişmeleri ve iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarını yakından takip ederek edindiği bilgi, beceri ve yetkinlikleri bireysel ve toplumsal amaçlar doğrultusunda yaşam boyu kullanır.

10

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanında toplumsal, bilimsel ve profesyonel etik değerleri gözeterek veri toplar, yorumlar ve paylaşır.

11

Bir yabancı dili kullanarak Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanıyla ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B1).

12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirebilir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.