İLETİŞİM FAKÜLTESİ

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık

PRA 315 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Kurumsal İletişim
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
PRA 315
Güz
3
0
3
5

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri Tartışma
Grup çalışması
Olgu / Vaka çalışması
Anlatım / Sunum
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu ders kurumların yatırımcılar, çalışanlar, müşteriler, medya gibi farklı paydaşlara yönelik gerçekleştirdiği stratejik iletişim çalışmalarına odaklanmaktadır. Ders öğrencilere kurumsal markalaşma stratejileri ve faaliyetleri ile ilgili bilgi ve bakış açısı kazandırmayı amaçlamaktadır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Kurumsal iletişim ile ilgili temel kavramları tanımlayabilir
  • Kurumsal iletişim uygulamalarını alanlarını açıklayabilir
  • Kurumsal markalama stratejilerini örnekler ile açıklayabilir
  • Farklı paydaşlara yönelik etkili iletişimin unsurlarını açıklayabilir
  • Kurumsal markaların iletişim stratejilerini ve çalışmalarını yorumlayabilir
Ders Tanımı Ders kurumsal itibar yönetimi, markalaşma stratejileri, kimlik, imaj, kurum hikayesi çerçevesinde farklı paydaşlara yönelik iletişim çalışmalarını örnek olaylar ile ele almaktadır.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Dersin tanıtımı ve tanışma
2 Kurumsal İletişim ve Stratejik iletişim süreci Argenti, P. (2016). Corporate Communication, McGrawHill, Ch. 3 pp.45-62 http://wadds.co.uk/blog/2021/9/7/exploring_the_modern_corporate_communication_function
3 Kurumsal kimlik, imaj, itibar I Sunum I- Kurum kimliğinde değişim Sunum 2- Kurumsal imaj oluşumu Argenti, P. (2016). Corporate Communication, McGrawHill, pp.67-104. Cornelissen, J.P. (2020). Corporate Communication: A guide to theory and practice, 6th ed., London, Sage. Ch. 5 Vernuccio, M. (2014). Communicating Corporate Brands Through Social Media: An Exploratory Study. International Journal of Business Communication, 51(3), 211–233
4 Kurumsal İtibar II ve Online Kurumsal itibar yönetimi Sunum 3: Örnek olay- (Dark Horse café; Nestle KitKat) ten Dolle , R. (2014). Online Reputation Management http://purl.utwente.nl/essays/66224
5 Değişen Medya ortamında gelenekselden dijitale medya ilişkileri Sunum 4: Basın bülteni yazmak Sunum 5: Basın odası hazırlamak Sunum 6: Dijital kurumsal kanallar ve özellikleri Argenti, P. (2016). Corporate Communication, McGrawHill, pp.155-182. Sutherland, Karen, E. (2021). Strategic Social Media Management: Theory and Practice. Palgrave Macmillan. Ch.3 L’Oréal’s take-over of The Body Shop
6 Sınıf içi grup çalışması: Bir kurum için sosyal medya görünürlüğü ve içerik üretimi: Nasıl ve neden içerik üretmeli? Surprise &Delight @General Electric; social media campaign: https://vimeo.com/51963005 Sutherland, Karen, E. (2021). Strategic Social Media Management: Theory and Practice. Palgrave Macmillan. Ch.11 Allagui, I & Breslow, H. (2016) Social media for public relations: Lessons from four effective cases, Public Relations Review, 42 (1), 20-30.
7 Kurumsal reklamcılık Sunum 7: Örnek olay: BASF, İŞ Bank Argenti, P. (2016). Corporate Communication, McGrawHill, Ch.4
8 Ara sınav
9 Sürdürülebilirlik İletişimi: KSS, Kurumsal Yönetişim, Kurumsal Vatandaşlık Sunum 8. Örnek olay - Greenwashing Sunum 9. Örnek olay - KSS iletişimi Sunum. 10 Örnek olay- Sürdürülebilirlik raporlaması (GRI, BIST, Global Compact) Argenti, P. (2016). Corporate Communication, McGrawHill, pp.105-154. Hürmeriç, P., Bıçakçı, A.B. (2015). Reflections of Sustainability on Corporate Communications: Semiotic Analysis of Global Automotive Brands Global Media Journal, Turkish Edition, 6(11), pp.283-304.
10 Sınıf içi grup çalışması:Sürdürülebilirlik iletişimine eleştirel bakış: Yeşille göz boyama’dan kaçınmak Weder F., Karmasin M., Krainer L., Voci D. (2021) Sustainability Communication as Critical Perspective in Media and Communication Studies—an Introduction. in: Weder F., Krainer L., Karmasin M. (eds) The Sustainability Communication Reader. Springer VS, Wiesbaden.
11 Konu Yönetimi ve Kriz Yönetimi Sunum 11: Örnek olay: Domino’s Pizza krizi Sunum 12: Örnek olay: Havayolları krizleri Argenti, P. (2016). Corporate Communication, McGrawHill, pp.257-285. Ch.10 Cornelissen, J.P. (2020). Corporate Communication: A guide to theory and practice, 6th ed., London, Sage. Ch. 10
12 Sınıf içi grup çalışması: Konu yönetimi için beyin fırtınası/ Verilen bir senaryo üzerinden kriz iletişimi planı
13 Kurumsal Dinleme: Müşteri, Çalışan ve Paydaşları dinlemek Sunum 13: Örnek olay: Covid-19 Pandemisinde çalışanları dinlemek Macnamara, J. (2020), "Corporate listening: unlocking insights from VOC, VOE and VOS for mutual benefits", Corporate Communications: An International Journal, Vol. 25 No. 3, pp. 377-393
14 Dönem değerlendirmesi ve soru-cevaplar
15 Dönemin gözden geçirilmesi
16 Final Sınavı

 

Ders Kitabı

Argenti, P. (2016). Corporate Communication, 7th ed. McGrawHill

ISBN10: 007340327X

Önerilen Okumalar/Materyaller

*Cornelissen, J.P. (2020). Corporate Communication: A guide to theory and practice, 6th ed., London, Sage.

ISBN: 9781526491978

*Sutherland, Karen, E. (2021). Strategic Social Media Management: Theory and Practice. Palgrave Macmillan. 

ISBN 978-981-15-4658-7

*Van Riel, C. B. M.; Fombrun, C.J. (2007). Essentials of Corporate Communication, Routledge, NY

*Allagui, I & Breslow, H. (2016) Social media for public relations: Lessons from four effective cases, Public Relations Review, 42 (1), 20-30.

*L’Oreal article: https://www.forbes.com/sites/greatspeculations/2017/02/23/why-is-loreal-trying-to-sell-off-natural-beauty-brand-the-body-shop/?sh=1172efa01523

*Macnamara, J. (2020), "Corporate listening: unlocking insights from VOC, VOE and VOS for mutual benefits", Corporate Communications: An International Journal, Vol. 25 No. 3, pp. 377-393. https://doi.org/10.1108/CCIJ-08-2019-0102

*DiStaso M. W. & D. S. Bortree (Eds.), (2014) Ethical practice of social media in public relations. New York, NY: Routledge. ISBN 9781138305915

*Hürmeriç, P., Bıçakçı, A.B. (2015). Reflections of Sustainability on Corporate Communications: Semiotic Analysis of Global Automotive Brands Global Media Journal, Turkish Edition, 6(11), pp.283-304. https://globalmediajournaltr.yeditepe.edu.tr/guz-2015-sayisi-fall-2015-issue

*Vernuccio, M. (2014). Communicating Corporate Brands Through Social Media: An Exploratory Study. International Journal of Business Communication, 51(3), 211–233.

*Weder F., Karmasin M., Krainer L., Voci D. (2021) Sustainability Communication as Critical Perspective in Media and Communication Studies—an Introduction. In: Weder F., Krainer L., Karmasin M. (eds) The Sustainability Communication Reader. Springer VS, Wiesbaden. https://doi.org/10.1007/978-3-658-31883-3_1

* ten Dolle , R. (2014). Online Reputation Management http://purl.utwente.nl/essays/66224

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
1
15
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
15
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
20
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
4
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
14
2
28
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
1
12
12
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
12
12
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
15
15
Final Sınavı
1
35
35
    Toplam
150

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanına temel oluşturan kuram, kavram, yöntem, araç ve fikirleri eleştirel bir yaklaşımla yorumlar.

2

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanında içerik üretmek için gerekli verileri bilimsel yöntemlerle toplar ve kullanır.

3

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanında edindiği kuramsal bilgileri uygulama alanında kullanır.

X
4

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanına ilişkin sorunlar karşısında analitik düşünme becerilerini kullanır.

5

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık ile ilgili konularda ürettiği yaratıcı fikirleri ve bilimsel verilerle desteklenmiş çözüm önerilerini ilgili paydaşlara yazılı ve sözlü olarak aktarır.

6

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanında uygulamada karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel ve grup üyesi olarak sorumluluk alır.

7

Bölgesel, ulusal, küresel konular ve sorunlar hakkında bilgi sahibi olarak; bu sorunlara yönelik kamu yararı gözeten ve farkındalık yaratan çözüm önerileri geliştirir.

X
8

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanını destekleyen diğer disiplinlere ilişkin temel bilgileri uzmanlık alanıyla ilişkilendirir.

9

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanındaki mevzuatı, yenilikleri, değişimleri ve güncel gelişmeleri ve iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarını yakından takip ederek edindiği bilgi, beceri ve yetkinlikleri bireysel ve toplumsal amaçlar doğrultusunda yaşam boyu kullanır.

X
10

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanında toplumsal, bilimsel ve profesyonel etik değerleri gözeterek veri toplar, yorumlar ve paylaşır.

11

Bir yabancı dili kullanarak Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanıyla ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B1).

12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirebilir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.