Bizi takip edin
|
EN

İLETİŞİM FAKÜLTESİ

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık

PRA 315 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Kurumsal İletişim
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
PRA 315
Güz
3
0
3
5

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri Tartışma
Grup çalışması
Olgu / Vaka çalışması
Anlatım / Sunum
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu ders kurumların yatırımcılar, çalışanlar, müşteriler, medya gibi farklı paydaşlara yönelik gerçekleştirdiği stratejik iletişim çalışmalarına odaklanmaktadır. Ders öğrencilere kurumsal markalaşma stratejileri ve faaliyetleri ile ilgili bilgi ve bakış açısı kazandırmayı amaçlamaktadır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Kurumsal iletişim ile ilgili temel kavramları tanımlayabilir
  • Kurumsal iletişim uygulamalarını alanlarını açıklayabilir
  • Kurumsal markalama stratejilerini örnekler ile açıklayabilir
  • Farklı paydaşlara yönelik etkili iletişimin unsurlarını açıklayabilir
  • Kurumsal markaların iletişim stratejilerini ve çalışmalarını yorumlayabilir
Ders Tanımı Ders kurumsal itibar yönetimi, markalaşma stratejileri, kimlik, imaj, kurum hikayesi çerçevesinde farklı paydaşlara yönelik iletişim çalışmalarını örnek olaylar ile ele almaktadır.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Dersin tanıtımı
2 Kurumsal İletişime Giriş Argenti, P. (2009). Corporate Communication, McGrawHill, pp.45-62
3 Kurumsal Kimlik, İmaj ve İtibar Argenti, P. (2009). Corporate Communication, McGrawHill, pp.67-104. Van Riel, C. B. M.; Fombrun, C.J. (2007). Essentials of Corporate Communication, Routledge, NY, pp.61-79
4 Kurum Kültürü Goodman, M.B. (1998). Corporate Communications for Executives, State University of New York Press, pp.29-35.
5 Kurumsal Markalama Van Riel, C. B. M.; Fombrun, C.J. (2007). Essentials of Corporate Communication, Routledge, NY, pp. 106-130. Aaker (2000) The Brand Relationship Spectrum, California Management Review 42(4), pp.8-23.
6 Kurumsal Marka Iletişimi: Kurum Hikayesi, Kurumsal Reklam Dowling, G. R. (2006). Communicating corporate reputation through stories. California Management Review, 49(1), 82-100. Argenti, P. (2009). Corporate Communication, McGrawHill, ch. 7, pp.88-104.
7 Ara sınav
8 Paydaşlarla İletişim Argenti, P. (2009). Corporate Communication, McGrawHill, ch. 7, pp.183-202. Van Riel, C. B. M.; Fombrun, C.J. (2007). Essentials of Corporate Communication, Routledge, NY, pp. 181-206.
9 Medya İlişkileri Argenti, P. (2009). Corporate Communication, McGrawHill, pp.155-182.
10 Sürdürülebilirlik İletişimi Signitzer, B., & Prexl, A. (2007). Corporate sustainability communications: Aspects of theory and professionalization. Journal of Public Relations Research, 20(1), 1-19. Argenti, P. (2009). Corporate Communication, McGrawHill, pp.105-154.
11 Konu Yönetimi ve Kriz İletişimi Argenti, P. (2009). Corporate Communication, McGrawHill, ch. 10, pp.257-285.
12 Öğrenci sunumları
13 Öğrenci sunumları
14 Öğrenci sunumları
15 Dönemin gözden geçirilmesi
16 Final Sınavı

 

Ders Kitabı

Argenti, P. (2009). Corporate Communication, McGrawHill.

ISBN 978-007-127615-3

 

Van Riel, C. B. M.; Fombrun, C.J. (2007). Essentials of Corporate Communication: implementing practices for effective reputation management, Routledge, NY.

ISBN 0-415-32826-8

Önerilen Okumalar/Materyaller

Aaker (2000) The Brand Relationship Spectrum, California Management Review, 42(4), 8-23.

 

Dowling, G. R. (2006). Communicating corporate reputation through stories. California Management Review49(1), 82-100.

 

Goodman, M.B. (1998). Corporate Communications for Executives, State University of New York Press, pp.29-35. ISBN 0-7914-3762-0

 

Signitzer, B., & Prexl, A. (2007). Corporate sustainability communications: Aspects of theory and professionalization. Journal of Public Relations Research20(1), 1-19.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
20
Proje
1
20
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
20
Final Sınavı
1
30
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
4
70
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
30
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
14
1
14
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
0
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
20
20
Proje
1
24
24
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
14
14
Final Sınavı
1
30
30
    Toplam
150

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanına temel oluşturan kuram, kavram, yöntem, araç ve fikirleri eleştirel bir yaklaşımla yorumlar.

2

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanında içerik üretmek için gerekli verileri bilimsel yöntemlerle toplar ve kullanır.

3

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanında edindiği kuramsal bilgileri uygulama alanında kullanır.

X
4

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanına ilişkin sorunlar karşısında analitik düşünme becerilerini kullanır.

5

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık ile ilgili konularda ürettiği yaratıcı fikirleri ve bilimsel verilerle desteklenmiş çözüm önerilerini ilgili paydaşlara yazılı ve sözlü olarak aktarır.

6

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanında uygulamada karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel ve grup üyesi olarak sorumluluk alır.

7

Bölgesel, ulusal, küresel konular ve sorunlar hakkında bilgi sahibi olarak; bu sorunlara yönelik kamu yararı gözeten ve farkındalık yaratan çözüm önerileri geliştirir.

X
8

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanını destekleyen diğer disiplinlere ilişkin temel bilgileri uzmanlık alanıyla ilişkilendirir.

9

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanındaki mevzuatı, yenilikleri, değişimleri ve güncel gelişmeleri ve iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarını yakından takip ederek edindiği bilgi, beceri ve yetkinlikleri bireysel ve toplumsal amaçlar doğrultusunda yaşam boyu kullanır.

X
10

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanında toplumsal, bilimsel ve profesyonel etik değerleri gözeterek veri toplar, yorumlar ve paylaşır.

11

Bir yabancı dili kullanarak Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanıyla ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B1).

12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirebilir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.