Bizi takip edin
|
EN

İLETİŞİM FAKÜLTESİ

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık

LAW 100 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Hukukun Temel İlkeleri
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
LAW 100
Güz
3
0
3
4

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri -
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları)
Dersin Amacı Hukukun farklı alanları ve konularının çalışılmasıyla genel bir anlayış sağlamak.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Ders Tanımı Sosyal düzen ve hukuk, haklar, yaptırımlar, adalet ve hakkaniyet, uyuşmazlık, hukuk sistemleri, kamu ve özel hukuk ayrımı, hukukun dalları, hukukun kaynakları, hukukun uygulanması, yargı sistemi, mahkemeler ve görevleri, hukuki kişilik, gerçek ve tüzel kişiler, fiil ehliyeti, eşya ve borçlar hukukunun temel kavramları.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
X
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Toplumsal Düzen Kuralları Aybay Rona, An Introduction to Law, 13th Edition, Der Yayınları, İstanbul 2020
2 Hukukun Uygulanması Aybay Rona, An Introduction to Law, 13th Edition, Der Yayınları, İstanbul 2020,
3 Hukukun Kaynakları Aybay Rona, An Introduction to Law, 13th Edition, Der Yayınları, İstanbul 2020
4 Hukuk Sistemleri Aybay Rona, An Introduction to Law, 13th Edition, Der Yayınları, İstanbul 2020
5 İş Hukuku, Çevre Hukuku, Usul Hukuku, Uluslararası Özel Hukuk Aybay Rona, An Introduction to Law, 13th Edition, Der Yayınları, İstanbul 2020
6 İş Hukuku, Çevre Hukuku, Usul Hukuku, Uluslararası Özel Hukuk Aybay Rona, An Introduction to Law, 13th Edition, Der Yayınları, İstanbul 2020
7 Kamu Hukuku Dalları (Anayasa Hukuku-İdare Hukuku) Aybay Rona, An Introduction to Law, 13th Edition, Der Yayınları, İstanbul 2020
8 Kamu Hukuku Dalları (Ceza Hukuku-Uluslararası Hukuk) Aybay Rona, An Introduction to Law, 13th Edition, Der Yayınları, İstanbul 2020
9 Ara Sınav
10 Özel Hukuk Dalları (Medeni Hukuk, Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku) Aybay Rona, An Introduction to Law, 13th Edition, Der Yayınları, İstanbul 2020
11 Medya Hukuku (Giriş-Kapsamı-Kaynakları) Ders Notları
12 Radyo ve Televizyon Yayıncılığı İle İlgili Mevzuat İncelemesi Ders Notları
13 İnternet Yayıncılığı İle İlgili Mevzuat İncelemesi Ders Notları
14 Basın Kanunu Ders Notları
15 Hukuki ve Cezai Sorumluluk Ders Notları
16 Final Sınavı

 

Ders Kitabı

Aybay Rona, An Introduction to Law, 13th Edition, Der Yayınları, İstanbul 2020

Önerilen Okumalar/Materyaller

Ansay Tuğrul/Wallace Don/Önay Işık, Introduction to Turkish Law, 7th Edition, Seçkin Yayıncılık, Ankara 2020

Yücel Oğurlu - Bünyamin Gürpınar, Introduction to Turkish Law, Istanbul, 2005

Adal, Erhan, Fundamentals of Turkish Private Law, Legal, İstanbul, 2012

Brieger, Nick, Professional English Law, Pearson, UK, 2003

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
40
Final Sınavı
1
60
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
60
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
2
32
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
5
0
Portfolyo
0
Ödev
0
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
15
15
Final Sınavı
1
20
20
    Toplam
115

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanına temel oluşturan kuram, kavram, yöntem, araç ve fikirleri eleştirel bir yaklaşımla yorumlar.

X
2

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanında içerik üretmek için gerekli verileri bilimsel yöntemlerle toplar ve kullanır.

3

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanında edindiği kuramsal bilgileri uygulama alanında kullanır.

4

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanına ilişkin sorunlar karşısında analitik düşünme becerilerini kullanır.

5

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık ile ilgili konularda ürettiği yaratıcı fikirleri ve bilimsel verilerle desteklenmiş çözüm önerilerini ilgili paydaşlara yazılı ve sözlü olarak aktarır.

6

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanında uygulamada karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel ve grup üyesi olarak sorumluluk alır.

7

Bölgesel, ulusal, küresel konular ve sorunlar hakkında bilgi sahibi olarak; bu sorunlara yönelik kamu yararı gözeten ve farkındalık yaratan çözüm önerileri geliştirir.

X
8

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanını destekleyen diğer disiplinlere ilişkin temel bilgileri uzmanlık alanıyla ilişkilendirir.

9

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanındaki mevzuatı, yenilikleri, değişimleri ve güncel gelişmeleri ve iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarını yakından takip ederek edindiği bilgi, beceri ve yetkinlikleri bireysel ve toplumsal amaçlar doğrultusunda yaşam boyu kullanır.

X
10

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanında toplumsal, bilimsel ve profesyonel etik değerleri gözeterek veri toplar, yorumlar ve paylaşır.

11

Bir yabancı dili kullanarak Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanıyla ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B1).

12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirebilir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.