Bizi takip edin
|
EN

İLETİŞİM FAKÜLTESİ

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık

PRA 410 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Reklamda Bilgi Yönetimi
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
PRA 410
Güz/Bahar
3
0
3
5

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri -
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı İletişim ve marka yönetiminde yaratıcılığın iş sonuçlarına dönüşmesinde en önemli etken olan “ilham” kavramını yapısallaştırmak ve yönetilebilecek bir süreç haline dönüştürme becerisini kazanmak
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • İletişim ve marka yönetimi süreçlerinde farklılaştırmaya yönelik veriden bilgi elde etme süreçlerini açıklayabilir.
  • İş hedefleri, iletişim hedefleri, hedef kitle ve vaad oluşturma süreçlerinde bilgiyi yaratıcı biçimde ifade etme ve kullanma becerisini geliştirebilir.
  • İletişim projelerinde yaratıcı strateji yazma becerisini kazanabilir.
  • İletişim projelerinde yaratıcı briefler yazma becerisini kazanabilir.
  • İletişim projelerinde yaratıcı işleri değerlendirirken yaratıcı strateji ve briefe uygunluğunu tartışabilir.
Ders Tanımı Bu dersin içeriği, bilgi yönetimi süreçlerini temel alarak, iletişimde fark yaratan yaratıcılığı sağlayan ilham kavramının aslında yapısal bir süreç olduğunu vurgulamaktır. Ders, ilham gibi soyut bir kavramın somutlaştırılarak iletişimin iş sonuçlarına olan etkisini maksimize etme yetkinliğini kazandırır. Akla gelenin değil, işe yarayanın iletişim projelerinde hayat bulabileceğinden hareketle; öğrenciler veriden bilgi edinme ve iyi bilgiden ilham veren yeni bir bilgiye dönüşme süreçlerini deneyimlerler.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Dersin genel tanımı
2 Veri Nedir Bilgi Nedir? Morville, P. and Rosenfeld, L.(2006), Information Architecture for the World Wide Web, Third Edition, O’Reilly Media, Inc., USA PP(30-41)
3 Bilgi kaynaklarını tanımlama Morville, P. and Rosenfeld, L.(2006), Information Architecture for the World Wide Web, Third Edition, O’Reilly Media, Inc., USA PP(30-41)
4 Bilgi kaynaklarına erişim Maryam Alavi, M. and Leidner, D.E. (2001), Review: Knowledge Management and Knowledge Management Systems: Conceptual Foundations and Research Issues, MIS Quarterly, Vol. 25, No. 1. (Mar., 2001), pp. 107-136.
5 Bilginin yapılandırılması Maryam Alavi, M. and Leidner, D.E. (2001), Review: Knowledge Management and Knowledge Management Systems: Conceptual Foundations and Research Issues, MIS Quarterly, Vol. 25, No. 1. (Mar., 2001), pp. 107-136.
6 Nitelikli bilginin ortaya çıkarılması D.A. Kolb, (1984) Experiential learning: experience as the source of learning and development, Englewood Cliffs, NJ, Prentice Hall, PP 21-38 http://www.learningfromexperience.com/images/uploads/process-of-experiential-learning.pdf https://www.simplypsychology.org/learning-kolb.html
7 Nitelikli bilginin şekillendirilmesi Tony Buzan, MindMap https://www.youtube.com/watch?v=MlabrWv25qQ
8 Bilginin ilhamla zenginleştirilmesi De Bono, E. (1990) Lateral Thinking, Harper Perennial, USA pp:61-275
9 Ara Sınav
10 Yaratıcı strateji yazımı Wells, W., Moriarty, S. And Burnett, J. (2006), Advertising Principles and Practice 7th edition. Pearson, USA pp: 336-345
11 Örnek olay incelemesi
12 Yaratıcı brief yazımı Wells, W., Moriarty, S. And Burnett, J. (2006), Advertising Principles and Practice 7th edition. Pearson, USA pp: 345
13 Yaratıcı brief yazımı Wells, W., Moriarty, S. And Burnett, J. (2006), Advertising Principles and Practice 7th edition. Pearson, USA pp: 345
14 Örnek olay incelemesi
15 Dönemin gözden geçirilmesi
16 Final Sınavı

 

Ders Kitabı
Önerilen Okumalar/Materyaller

EFFIE kitapları-Reklamcılık Vakfı Yayınları 

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
15
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
1
20
Portfolyo
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
25
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
3
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
0
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
1
22
22
Portfolyo
0
Ödev
0
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
35
35
Final Sınavı
1
45
45
    Toplam
150

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanına temel oluşturan kuram, kavram, yöntem, araç ve fikirleri eleştirel bir yaklaşımla yorumlar.

2

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanında içerik üretmek için gerekli verileri bilimsel yöntemlerle toplar ve kullanır.

3

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanında edindiği kuramsal bilgileri uygulama alanında kullanır.

X
4

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanına ilişkin sorunlar karşısında analitik düşünme becerilerini kullanır.

X
5

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık ile ilgili konularda ürettiği yaratıcı fikirleri ve bilimsel verilerle desteklenmiş çözüm önerilerini ilgili paydaşlara yazılı ve sözlü olarak aktarır.

X
6

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanında uygulamada karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel ve grup üyesi olarak sorumluluk alır.

X
7

Bölgesel, ulusal, küresel konular ve sorunlar hakkında bilgi sahibi olarak; bu sorunlara yönelik kamu yararı gözeten ve farkındalık yaratan çözüm önerileri geliştirir.

8

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanını destekleyen diğer disiplinlere ilişkin temel bilgileri uzmanlık alanıyla ilişkilendirir.

9

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanındaki mevzuatı, yenilikleri, değişimleri ve güncel gelişmeleri ve iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarını yakından takip ederek edindiği bilgi, beceri ve yetkinlikleri bireysel ve toplumsal amaçlar doğrultusunda yaşam boyu kullanır.

10

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanında toplumsal, bilimsel ve profesyonel etik değerleri gözeterek veri toplar, yorumlar ve paylaşır.

11

Bir yabancı dili kullanarak Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanıyla ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B1).

12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirebilir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.