İLETİŞİM FAKÜLTESİ

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık

 

Duyurular

Güncel duyuru bulunmamaktadır.

 

 

Öğretim Programı

Bir dersin detaylı bilgilerini görüntüleyebilmek için (Örn : Amaçlar, Dersin Öğrenme Çıktıları , Ders İçeriği, Değerlendirme ve AKTS İş Yükü vb.) aşağıdaki tablodan ilgili dersin koduna tıklayınız.

1. Yıl Güz Dönemi
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
ENG 101 İngilizcede Akademik Beceriler I 2 2 3 3
HIST 100 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 4 0 4 4
IUE 100 Akademik ve Sosyal Oryantasyon 0 2 1 1
MMC 101 İletişim Çalışmalarına Giriş 3 0 3 6
POOL 001 GED - Matematik ve Bilgisayar Bilimleri 3 0 3 6
POOL 002 GED - Doğa ve Yaşam Bilimleri 3 0 3 6
SFL 1013 İkinci Yabancı Diller I 2 2 3 4
Toplam : 30
1. Yıl Bahar Dönemi
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
BA 201 Pazarlama İlkeleri 3 0 3 6
ENG 102 İngilizcede Akademik Beceriler II 2 2 3 4
POOL 003 GED - Sosyal Bilimler A: İktisadi Bilimler 3 0 3 6
POOL 004 GED - Sosyal Bilimler B: İnsan ve Toplum 3 0 3 6
SFL 1024 İkinci Yabancı Diller II 2 2 3 4
TURK 100 Türk Dili 4 0 4 4
Toplam : 30
2. Yıl Güz Dönemi
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
ELEC 001 Seçmeli Ders I 3 0 3 5
ELEC 002 Seçmeli Ders II 3 0 3 4
MMC 220 İletişim Kuramları 3 0 3 6
POOL 004 GED - Sosyal Bilimler B: İnsan ve Toplum 3 0 3 6
PRA 230 Pazarlama İletişimi 3 0 3 5
SFL 201 İkinci Yabancı Diller III 2 2 3 4
Toplam : 30
2. Yıl Bahar Dönemi
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
ELEC 003 Seçmeli Ders III 3 0 3 5
POOL 005 GED - Sosyal Bilimler C: Sanat ve İletişim 3 0 3 6
PRA 204 Reklamcılığın İlkeleri 3 0 3 5
PRA 206 Halkla İlişkilerin İlkeleri 3 0 3 5
PRA 242 Dijital İletişime Giriş 3 0 3 5
SFL 202 İkinci Yabancı Diller IV 2 2 3 4
Toplam : 30
3. Yıl Güz Dönemi
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
ELEC 004 Seçmeli Ders IV 3 0 3 5
PRA 221 Pazarlama İletişimi Araştırmaları 2 2 3 5
PRA 301 Medya Planlama ve Satın Alma 3 0 3 5
PRA 307 İletişimde Yaratıcılık 3 0 3 5
PRA 416 Kurumsal İletişim 3 0 3 6
SFL 301 İkinci Yabancı Diller V 2 2 3 4
Toplam : 30
3. Yıl Bahar Dönemi
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
ELEC 005 Seçmeli Ders V 3 0 3 6
POOL 007 GED - İnovasyon ve Girişimcilik 3 0 3 4
PRA 304 Reklam Yazarlığı 3 0 3 5
PRA 320 Marka İletişimi 3 0 3 6
PRA 342 Halkla İlişkilerde Yazım 3 0 3 5
SFL 302 İkinci Yabancı Diller VI 2 2 3 4
Toplam : 30
4. Yıl Güz Dönemi
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
ELEC 006 Seçmeli Ders VI 3 0 3 3
ELEC 007 Seçmeli Ders VII 3 0 3 3
POOL 006 GED - Toplumsal Bilinç ve Etik Değerler 3 0 3 4
PRA 435 İletişim Kampanyası Tasarımı 5 2 6 12
SFL 401 İkinci Yabancı Diller VII 2 2 3 4
ST 200 Staj I 0 0 0 4
Toplam : 30
4. Yıl Bahar Dönemi
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
ELEC 008 Seçmeli Ders VIII 3 0 3 5
ELEC 009 Seçmeli Ders IX 3 0 3 5
PRA 436 İletişim Kampanyası Projesi 5 2 6 12
SFL 402 İkinci Yabancı Diller VIII 2 2 3 4
ST 300 Staj II 0 0 0 4
Toplam : 30
Seçmeli Dersler
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
PRA 100 İletişimde Sunum Becerileri 1 2 2 4
PRA 202 Kişilerarası İletişim 3 0 3 6
PRA 300 Halkla İlişkiler Reklamcılıkta Temel Grafik Uygulamaları I 3 0 3 5
PRA 305 Medya İlişkileri 3 0 3 5
PRA 311 Stratejik Halkla İlişkiler 3 0 3 5
PRA 312 Halkla İlişkiler ve Reklamcılıkta Temel Yapım Uygulamaları 3 0 3 5
PRA 321 Dijital İletişim 3 0 3 5
PRA 330 On kosul Halkla İlişkiler Reklamcılıkta Temel Grafik Uygulamaları II 3 0 3 5
PRA 340 Oyun Sektöründe Pazarlama İletişimi 3 0 3 5
PRA 350 Reklamcılık Yönetimi 3 0 3 5
PRA 360 Kültürlerarası İletişim 3 0 3 4
PRA 370 Marka İletişiminde Yaratıcılık 3 0 3 5
PRA 380 Reklamcılık Tarihi 3 0 3 5
PRA 400 Stratejik Reklam Analizi 3 0 3 4
PRA 402 Siyasal İletişim ve Kamuoyu 3 0 3 5
PRA 410 Reklamda Bilgi Yönetimi 3 0 3 5
PRA 415 Kurum Kültürü 3 0 3 6
PRA 417 Etkinlik Yönetimi 3 0 5 5
PRA 418 Pazarlama Amaçlı Halkla İlişkiler 3 0 3 5
PRA 421 Halkla İlişkilerde Güncel Eğilimler 3 0 3 5
PRA 422 Dijital Medya Stratejileri 3 0 3 4
PRA 424 Reklamcılık ve Tüketici Kültürü 3 0 3 6
PRA 433 Marka İletişiminde Hikayeleştirme 3 0 3 5
PRA 485 On kosul İletişim Ajansı I 0 12 6 9
PRA 486 On kosul İletişim Ajansı II 0 12 6 9
PRA 487 Dijital Medya Planlama 3 0 3 5
PRA 495 Halkla Iliskilerde Proje Analizleri 3 0 3 5
POOL 001 - GED - Matematik ve Bilgisayar Bilimleri
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
MATH 101 Genel Matematik I 3 0 3 6
MATH 102 On kosul Genel Matematik II 3 0 3 5
MATH 103 Matematiğin Temelleri 3 0 3 6
MATH 107 Matematik ve İstatistiğe Giriş 3 0 3 6
MATH 108 Mimarlık için Matematik 3 0 3 4
MATH 109 Analiz I 2 2 3 6
MATH 110 On kosul Analiz II 2 2 3 6
MATH 111 Temel Matematik 3 0 3 6
MATH 140 Matematiksel Düşünce 3 0 3 6
MATH 150 Araştırma Yöntemleri ve Bioistatistik 3 0 3 6
MATH 153 Genel Matematik I 2 2 3 6
MATH 154 On kosul Genel Matematik II 2 2 3 6
MATH 205 Analitik Geometri 3 0 3 6
SE 100 Bilgisayar ve Toplum 3 0 3 6
SE 115 Programlamaya Giriş I 2 2 3 6
POOL 002 - GED - Doğa ve Yaşam Bilimleri
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
CHEM 100 Genel Kimya 2 2 3 6
FE 250 Analitik Kimya 3 2 4 5
FE 260 Organik Kimya 2 2 3 5
HM 102 Sağlık ve Toplum: Epidemioloji 3 0 3 6
HM 103 Doğa Biliminin Temelleri 3 0 3 6
HM 480 Sağlık ve Yaşam 3 0 3 6
HM 490 Çevre Sağlığı 3 0 3 6
MBBF 100 Bilim Felsefesi 3 0 3 4
PHUE 201 Doğa Bilimi 3 0 3 4
PHYS 100 Genel Fizik I: Mekanik ve Termodinamik 2 2 3 6
PSY 101 Psikolojiye Giriş I 3 0 3 6
PSY 102 Psikolojiye Giriş II 3 0 3 6
PSY 106 İnsan Davranışının Biyofizyolojik Temelleri 3 0 3 6
POOL 003 - GED - Sosyal Bilimler A: İktisadi Bilimler
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
BA 113 İşletmeciliğe Giriş 3 0 3 4
ECON 100 Ekonominin İlkeleri 3 0 3 4
ECON 101 Mikroekonominin İlkeleri 3 0 3 6
ECON 102 Makroekonominin İlkeleri 3 0 3 6
ECON 203 Ekonomi Tarihi 3 0 3 6
ECON 250 Modern Dünya Ekonomisi 0 0 3 6
ECON 440 On kosul Sağlık Ekonomisi 3 0 3 5
IREU 230 Uluslararası Politik Ekonomi 3 0 3 5
POOL 003 GED - Sosyal Bilimler A: İktisadi Bilimler 3 0 3 6
POOL 004 - GED - Sosyal Bilimler B: İnsan ve Toplum
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
CLM 200 Türk Mutfak Kültürü 3 0 3 6
ETI 101 Karşılaştırmalı Dil ve Kültür Çalışmaları 3 0 3 6
ETI 108 Eleştirel Okuma 3 0 3 6
ETI 120 Dil ve Toplum 3 0 3 6
HUM 101 Uygarlık Tarihi I 3 0 3 6
HUM 102 Uygarlık Tarihi II 3 0 3 6
HUM 103 Sosyal Bilimin İlkeleri I 3 0 3 6
HUM 104 Sosyal Bilimin İlkeleri II 3 0 3 6
MMC 101 İletişim Çalışmalarına Giriş 3 0 3 6
MMC 220 İletişim Kuramları 3 0 3 6
POOL 004 GED - Sosyal Bilimler B: İnsan ve Toplum 3 0 3 6
PSIR 206 Etik ve Politika: Modern Siyasi Düşünce 3 0 3 6
PSIR 207 Siyaset Bilimine Giriş 3 0 3 6
PSIR 210 Dünya Siyasetinde Güncel Konular 0 0 0 0
PSIR 220 Çağdaş Dünya Tarihi 3 0 3 5
PSY 203 Sosyal Psikoloji I 3 0 3 4
PSY 212 Sosyal Psikoloji II 3 0 3 4
SOC 101 Sosyolojiye Giriş I 3 0 3 6
SOC 105 Temel Felsefe 3 0 3 6
SOC 150 Toplumsal Sorunlar 3 0 3 6
SOC 435 Gündelik Yaşam ve Sosyoloji 3 0 3 6
CLM 200 Türk Mutfak Kültürü 3 0 3 6
ETI 101 Karşılaştırmalı Dil ve Kültür Çalışmaları 3 0 3 6
ETI 108 Eleştirel Okuma 3 0 3 6
ETI 120 Dil ve Toplum 3 0 3 6
HUM 101 Uygarlık Tarihi I 3 0 3 6
HUM 102 Uygarlık Tarihi II 3 0 3 6
HUM 103 Sosyal Bilimin İlkeleri I 3 0 3 6
HUM 104 Sosyal Bilimin İlkeleri II 3 0 3 6
MMC 101 İletişim Çalışmalarına Giriş 3 0 3 6
MMC 220 İletişim Kuramları 3 0 3 6
POOL 004 GED - Sosyal Bilimler B: İnsan ve Toplum 3 0 3 6
PSIR 206 Etik ve Politika: Modern Siyasi Düşünce 3 0 3 6
PSIR 207 Siyaset Bilimine Giriş 3 0 3 6
PSIR 210 Dünya Siyasetinde Güncel Konular 0 0 0 0
PSIR 220 Çağdaş Dünya Tarihi 3 0 3 5
PSY 203 Sosyal Psikoloji I 3 0 3 4
PSY 212 Sosyal Psikoloji II 3 0 3 4
SOC 101 Sosyolojiye Giriş I 3 0 3 6
SOC 105 Temel Felsefe 3 0 3 6
SOC 150 Toplumsal Sorunlar 3 0 3 6
SOC 435 Gündelik Yaşam ve Sosyoloji 3 0 3 6
POOL 005 - GED - Sosyal Bilimler C: Sanat ve İletişim
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
CDM 211 Film Semineri: Gölgede Kalan Sinema I 3 0 3 4
CDM 212 Film Semineri: Gölgede Kalan Sinema II 3 0 3 4
ETI 100 Edebiyatta Temel Kavramlar 3 0 3 6
FA 220 Müzik ve Edebiyat 3 0 3 6
FA 240 Müziğin Başyapıtları 3 0 3 6
FA 250 Müzikte Dönemler Besteciler 3 0 3 6
FA 270 Geç 20.yy Film Müzikleri ve Bestecileri 3 0 3 6
FA 421 Filmlerde Giysiler 2 2 3 4
FFD 100 Görsel Algı ve Sanat 3 0 3 6
FFD 120 Müzik Tarihinde Başyapıtlar 3 0 3 6
IAED 340 Evrensel Tasarım 3 0 3 4
IAED 403 Ekolojik ve Biyo-iklimsel Tasarım 3 0 3 4
MCS 104 İletişim, Edebiyat ve Felsefe 3 0 3 5
MCS 305 Türk Sineması 3 0 3 4
MCS 370 Toplumsal Cinsiyet ve Medya 3 0 3 4
MCS 390 Sosyal Medya 3 0 3 4
MCS 445 Çağdaş Dünya Sineması 3 0 3 4
MCS 464 Fotoğrafta Güncel Tartışmalar ve Uygulamalar 3 0 3 4
MMC 401 Popüler Kültür 3 0 3 5
POOL 005 GED - Sosyal Bilimler C: Sanat ve İletişim 3 0 3 6
PRA 360 Kültürlerarası İletişim 3 0 3 4
PRA 433 Marka İletişiminde Hikayeleştirme 3 0 3 5
VCD 207 Temel Fotoğrafçılık 2 2 3 6
VCD 302 Görsel Kültür Analizi 3 0 3 4
POOL 006 - GED - Toplumsal Bilinç ve Etik Değerler
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
CLM 102 Beslenme İlkeleri ve Menü Planlama 3 0 3 6
ECON 330 On kosul Çevre Ekonomisi 3 0 3 5
ECON 444 Toplumsal Cinsiyet ve Ekonomi 3 0 3 6
ECON 488 Yoksulluk ve Eşitsizlik 0 0 3 5
HM 205 İlaç ve Toplum 3 0 3 6
HM 350 Halk Sağlığı 3 0 3 6
PD 316 Sürdürülebilirlik için Tasarım 3 0 3 4
POOL 006 GED - Toplumsal Bilinç ve Etik Değerler 3 0 3 4
PSIR 445 İnsan Hakları Siyaseti 3 0 3 4
POOL 007 - GED - İnovasyon ve Girişimcilik
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
ECON 322 On kosul Teknoloji İktisadı 3 0 3 4
ID 300 Yenilikçi Tasarım Stratejileri 2 2 3 4
LAW 460 Fikri ve Endüstriyel Mülkiyet Hukuku 0 0 0 0
POOL 007 GED - İnovasyon ve Girişimcilik 3 0 3 4
Diğer Notlar

Seçmeli Derslerle İlgili Önemli Açıklamalar

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü öğrencileri mezun olabilmek için 9 adet seçmeli ders almakla yükümlüdür.

Seçmeli dersler;

    - 3 adet bölüm seçmeli

    - 6 adet serbest seçmeli (bölüm, fakülte veya üniversite seçmelisi olabilir)

olacak şekilde alınmalıdır.

GED Dersleriyle İlgili Önemli Açıklamalar:

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü öğrencileri mezun olabilmek için 8 adet GED (Genel Eğitim) dersi almakla yükümlüdür.

GED dersleri;

- 1 adet "Doğa ve Yaşam Bilimleri" alanından,

- 1 adet "Matematik ve Bilgisayar Bilimleri" alanından,

- 1 adet "Sosyal Bilimler-A alanından,

- 2 adet "Sosyal Bilimler-B alanından,

- 1 adet "Sosyal Bilimler-C alanından,

- 1 adet "Toplumsal Bilinç ve Etik Değerler" alanından,

- 1 adet "İnovasyon ve Girişimcilik" alanından alınmalıdır.

Engeliniz nedeni ile bu dersler için desteğe ihtiyaç duyuyorsanız Engelli Destek Birimi'ne başvurunuz. İletişim; engelsiz@ieu.edu.tr

HABERLER