Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü olarak yaratıcı ve küresel düzeyde geçerli bir eğitim almak isteyen öğrencilere güçlü ve dinamik bir program sunuyoruz. 

Bölümü bitiren ve halkla ilişkiler ve reklamcılık dünyasında sağlam adımlarla ilerleyen mezunlarımızla tanışmak ister misiniz? 

Programımız, günümüz iletişim dünyasının ihtiyaçlarına yönelik olarak kuramsal bilgi ve uygulamalı iletişim yeteneklerini birleştiren bir içeriğe sahip. Öğrencilerimizin iletişim alanında aranan entelektüel kapasite, yetenek, kişilik özellikleri ve değerlerini geliştirmelerinin büyük önem taşıdığı inancındayız.

Ayrıca bölümümüzün kurumsal iletişim ve pazarlama iletişimini birbiriyle bağlantılı olarak ele alan yaklaşımı, öğrencilerimizin her iki alanda da bilgi ve deneyim kazanmasına olanak sağlayan ayırt edici bir özellik. Öğrencilerimizin, iş dünyasında önemli rol oynayan yaratıcı, analitik düşünen ve sorgulayan mezunlar olmalarını hedefliyoruz.

Halkla ilişkiler ve reklamcılık alanındaki uzmanlarla yaptığımız işbirlikleri sayesinde öğrencilerimiz ile gelecekteki işverenler arasında doğrudan bir etkileşim sağlanıyor ve derslerimiz güncel konu ve olaylarla bağlantılı hale geliyor. Öğrenciler alanın esaslarını ve disiplinler arası bir bakış açısını özümsedikten sonra, programın bir parçası olarak stüdyolarda takım çalışmaları ve uygulamaya yönelik kampanyalar yürütüyorlar.

Bölümümüzdeki pek çok aktivite, öğrencilere, mezuniyetlerinden önce ilgili alanlarda iletişim ağı kurma ve deneyim kazanma fırsatı sunuyor. Şapka Takımı, Reklamcılık Kulübü gibi öğrenci takımları tarafından düzenlenen etkinliklerde, GençYaratıcı İletişim Ajansında öğrencilerimizin kuramsal bilgilerini mesleki olarak pratiğe dökmeleri ve yaratıcılıklarını geliştirmeleri teşvik ediliyor.

 

 

HABERLER