Halkla ilişkiler ve Reklamcılık Bölümü Öğrencileri İçin Önerilen Kaynaklar

Kitaplar:

Filmler

WEB

Bloglar

Dergiler